Acest anunt a expirat la data: 08.05.2013

Inapoi la joburi

Detalii loc de munca - Brasov

Descrierea jobului - România

Formator este o companie de consultanta ce ofera servicii specifice in vederea elaborarii proiectelor cu finantare prin fonduri structurale. Cu birouri in Bucuresti, Timisoara, Oradea, Bacau, Formator furnizeaza propuneri practice pentru institutiile publice si private din Romania si acorda asistenta in implementarea proiectului propus spre finantare COMPETENTA PROFESIONALĂ • PREGĂTIRE: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă • EXPERIENŢĂ anterioară relevantă minim 1 an. • CUNOŞTINŢE PROFESIONALE: • Cunoştinţe PC (Microsoft Office) • CALITĂŢI ŞI APTITUDINI PROFESIONALE: • Capacitate foarte bună de comunicare şi relationare; • Abilităţi de lucru în echipă; • Capacitate de organizare a activităţii; • Corectitudine, flexibilitate, perseverenţă; • Atenţie către detalii; • Rezistenţă la stres; • Orientare catre rezultate.

Cerinte

- implementează activităţile în cadrul proiectului, din momentul lansării şi pe tot parcursul derulării, conform planificării şi în condiţii de înaltă calitate; - asistă managerul de proiect în realizarea sarcinilor sale cu privire la proiect, asigurând condiţii normale de desfăşurare a activităţii proiectului în biroul de proiect; - primeşte şi arhivează toate documentele oficiale referitoare la proiect, respectiv: instrucţiunile Autorităţii Contractante / Organismului de implementare, corespondenţa cu Autoritatea Contractantă şi / sau cu Organismul de implementare, rapoarte periodice, materiale de instruire şi alte documente relevante solicitate de managerul de proiect; - primeşte, centralizează şi verifică rapoartele şi fişele de pontaj ale experţilor implicaţi în implementarea proiectului şi transmite observaţiile constatate către Executive Manager şi Expertul Monitorizare; - răspunde de arhivarea electronică a tuturor documentelor aferente proiectului; - asistă Managerul de proiect şi experţii din echipa de management în elaborarea documentaţiei şi a rapoartelor necesare managementului proiectului; - creează, actualizează şi păstrează baza de date aferentă proiectului; - păstrează legătura cu experţii proiectului pentru organizarea activităţilor conform planurilor de impelementare aprobate; - asigură condiţii optime de lucru pentru desfăşurarea activităţii experţilor proiectului (gestiunea consumabilelor); - îndeplineşte alte sarcini legate de proiect la cererea Managerului de Proiect; - contribuie în mod activ la realizarea rapoartelor tehnico-financiare şi pregătirea documentaţiilor justificative; - este direct responsabil de urmărirea şi centralizarea documentelor rezultate lunar din activităţile de implementare ale proiectului, la nivelul tuturor departamentelor implicate în proiect; - este responsabil cu transcrierea, întocmirea şi diseminarea către toţi experţii a minutelor şi rapoartelor rezultate din întâlnirile de lucru; - este direct responsabil de asistarea experţilor din teritoriu şi colectarea tuturor informaţiilor legate de grupul ţintă al proiectului şi stadiul implementării activităţilor prevăzute, şi raportează lunar acest stadiu; - participă la întâlnirile periodice ale echipei de management şi a celei de implementare; - elaborează rapoartele, conform modelului stabilit; - întocmeşte diverse rapoarte/studii pentru buna implementare a proiectului; - menţine relaţia cu Autoritatea Contractantă şi / sau cu Organismul de implementare şi cu alţi colaboratori interni, în scopul proiectului.

Arata anuntul si prietenilor tai

Joburi similare