Acest anunt a expirat la data: 03.05.2013

Inapoi la joburi

Detalii loc de munca - Oradea

Descrierea jobului - România

- Monitorizează detaliat implementarea proiectului, în acord cu termenii contractuali ai proiectului, graficul activităţilor şi bugetul prevăzut astfel încât să se asigure îndeplinirea cu succes a rezultatelor şi indicatorilor prevăzuţi conform planificării şi în condiţii de înaltă calitate; - Participă la elaborarea planurilor detaliate de implementare şi urmăreşte realizarea acestora; - Elaborează instrumentele de monitorizare necesare şi contribuie la crearea cadrului de organizare şi arhivare a documentelor aferente proiectului; - Primeşte de la asistentul de proiect centralizarea fişelor de pontaj şi a rapoartelor lunare de activitate şi împreună cu acesta şi cu Executive managerul, analizează situaţiile neconforme întâlnite de asistentul de proiect în verificarea acestor documente; - Face vizite de monitorizare la locul de implementare a activităţilor proiectului; - Elaborează rapoarte privind respectarea și atingerea indicatorilor proiectului; - Elaborează rapoartele tehnico-financiare aferente proiectului şi a cererilor de rambursare ce urmează să fie depuse la Organismul de implementare; - Participă la elaborarea următoarelor documente: notificări, acte adiţionale şi memorii justificative pentru modificarea contractului, dacă acestea sunt necesare; - Participă la elaborarea de instrucţiuni către parteneri şi către experţii în implementare, privind regulile de raportare şi asigurare a calităţii; - Monitorizează implementarea la timp a activităţilor proiectului, urmărind aspecte privind regulile de eligibilitate a activităţilor şi a perioadei de implementare a acestora, conform planurilor detaliate de implementare; - Participă la înâlnirile periodice ale echipei de management şi a celei implementare; - Comunică periodic cu toţi membrii echipei de implementare/management; - Îndeplineşte alte sarcini legate de proiect la cererea Managerului de Proiect; - Elaborează rapoartele, conform modelului stabilit.

Cerinte

COMPETENŢA PROFESIONALĂ • PREGĂTIRE: Studii superioare de lungă durata absolvite cu diplomă de licenţă. • EXPERIENTĂ anterioară relevantă minim 1 an. • CUNOŞTINŢE PROFESIONALE: • Cunoştinţe PC (Microsoft Office) • Cunoaşterea a minim o limbă străină (de preferinţă limba engleză) • CALITĂŢI ŞI APTITUDINI PROFESIONALE: • Abilităţi de lucru în echipă; • Capacitate foarte bună de comunicare şi relationare; • Capacitate de analiză şi sinteză; • Corectitudine, flexibilitate, perseverenţă; • Orientare către rezultate; • Spirit organizatoric;

Restrictii

Nivel minim de educatie necesara Diploma de facultate

Arata anuntul si prietenilor tai

Joburi similare