Detalii loc de munca - Timisoara

Descrierea jobului - România

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara scoate la concurs postul de Consultant manager contract AT - Tehnic. Concursul are loc în data de 15 septembrie 2011, începând cu ora 10.00 şi cuprinde următoarele probe: Probă scrisă din bibliografia de concurs; Probă scrisă de limba engleză; Probă practică de operare pe calculator; Interviu - cu membrii comisiei de concurs; Consultantul manager contract AT - Tehnic, îndeplineşte următoarele activităţi: Urmăreşte derularea contractului de finanţare a activităţilor BRCT Timişoara privind implementarea Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia din punct de vedere tehnic; Asigură respectarea tuturor termenelor convenite prin contractul de finanţare; Răspunde de întocmirea corectă a rapoartelor, situaţiilor şi a altor informări specifice din punct de vedere tehnic solicitate şi de transmiterea lor către Autoritatea de Management; Întocmeşte rapoarte tehnice de progres şi pune la dispoziţia Autorităţii de Management documentele justificative spre a fi verificate în vederea validării activităţilor derulate în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia de către BRCT Timişoara;

Cerinte

Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic sau diplomă de inginer diplomat (ex. inginerie economică); - Cunoştinţe foarte bune de limba engleză; - Cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator (MS Office); - Experiența de lucru în domeniul implementării programelor cu finanțare europeană nerambursabilă poate fi un avantaj. Documente necesare întocmirii dosarului de participare: Copii ale diplomelor de studii; Curriculum vitae în format european (semnat şi datat); Scrisoare de intenţie (semnată şi datată); Cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că aplicantul nu deţine cazier judiciar; Adeverinţă medicală - tip, pentru angajare; Copie după cartea de identitate; Formular de înscriere (se completează în momentul depunerii dosarului la sediul BRCT Timişoara). Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 12.09.2011, ora 16.00, la sediul BRCT Timişoara, str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, et. 1 - Biroul de Resurse Umane şi Comunicare. Candidaţii vor fi anunţaţi telefonic până la data de 13.09.2011, ora 17.00 despre eligibilitatea dosarelor şi participarea la concurs. Aplicaţiile on-line nu sunt eligibile. Vor fi acceptaţi doar candidaţii care depun toate documentele solicitate la sediul BRCT Timişoara. Postul scos la concurs este de tip contractual pe o durată determinată de 1 an, cu posibilitatea de prelungire. Pentru mai multe detalii vă recomandăm să consultaţi Fişa aplicantului disponibilă pe site-ul www.brct-timisoara.ro secţiunea oportunităţi de angajare. Persoană de contact: Dani Bardos - Consultant resurse umane dani.bardos@brct-timisoara.ro Tel: 0356-426360; Fax: 0356-426361;

Arata anuntul si prietenilor tai

Joburi similare