Acest anunt a expirat la data: 18.11.2011

Inapoi la joburi

Detalii loc de munca - Bucuresti

Descrierea jobului - România

ATRIBUŢII: A.Generale - Să realizeze în cele mai bune condiţii şi la termenele stabilite lucrările repartizate de către reprezentantul Asociației; - Să prezinte reprezentantului Asociației lucrările şi corespondenţa repartizată; - Să îndeplinească orice alte sarcini încredinţate de reprezentantul legal al Asociației, în domeniul de competenţă. B.Domenii de responsabilitate: 1. Efectuează operațiunile bancare (plăți furnizori, ordine de plată etc) și întocmește setul de documente pentru plățile electronice, licitații și ridicările de numerar în lei și valută; 2. Înscrie în registre operațiunile efectuate (ordine de plată, remiteri bancare, emitere facturi, evidență încasări); 3. Verifică încasările, proveniența și distribuirea acestora; 4. Ține legatura cu băncile, clienții și furnizorii interni, în ceea ce privește atribuțiile ce-i revin; 5. Preia și verifică seturile de documente, întocmește deconturile estimative și deconturile pentru deplasările externe; 6. Întocmește, contabilizează și verifică lunar facturile fiscale emise; 7. Întocmește lunar declarațiile de impozite, taxe și contribuții aferente salariilor; 8. Introduce și verifică în programul de contabilitate înregistrările documentelor efectuate de către alte posturi; 9. Întocmește componente ale soldurilor conturilor și efectuează reglări pe baza acestora; 10. Supraveghează întocmirea facturilor de decontare pentru plăți în numele clientului; 11. Întocmește zilnic situația soldului bancar și a disponibilului propriu al Asociației, a cursului valutar; 12. Îndosariază documentele cu care lucrează și supervizează arhivarea lor; 13. Colaborează la ținerea corectă și la zi a evidenței financiare și contabile, precum și la salvarea datelor informatice; 14. Duce la îndeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhică.

Cerinte

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI : 1.Studii de specialitate 2.Cunoștințe PC 3.Limbi străine ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE: - capacitatea de implementare; - capacitatea de a rezolva eficient problemele; - capacitatea de asumare a responsabilităților; - capacitatea de a lucra independent și în echipă; - capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite ; - capacitatea de analiză și sinteză; - creativitate și spirit de inițiativă; - capacitatea de planificare și de a acționa strategic ;

Restrictii

Nivel minim de educatie necesara Liceu / scoala profesionala

Arata anuntul si prietenilor tai

Joburi similare