Acest anunt a expirat la data: 24.11.2011

Inapoi la joburi

Detalii loc de munca - Timisoara

Descrierea jobului - România

Aplicaţiile on-line nu sunt eligibile. Vor fi acceptaţi doar candidaţii care depun toate documentele solicitate la sediul BRCT Timişoara. Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara scoate la concurs în cadrul Departamentului Financiar, Contabil și Administrativ postul de Economist CFPP (perioadă determinată 13 luni - posibilitate de prelungire). Concursul se va desfăşura în data de 14.11.2011 începând cu ora 10.00 la sediul BRCT Timişoara şi va avea patru secţiuni: • Probă scrisă din bibliografia de concurs; • Probă scrisă de limba engleză; • Probă practică de operare pe calculator; • Interviu – cu membrii comisiei de concurs. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 09.11.2011, ora 16.00, la sediul BRCT Timişoara, str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5. Economistul CFPP îndeplinește următoarele atribuții: • exercită controlul financiar preventiv propriu asupra tuturor documentelor din cadrul operaţiunilor care afectează patrimoniul BRCT Timişoara și asupra avizelor de plata aferente cererilor de rambursare/cererilor de avans ale beneficiarilor de fonduri din cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia, conform reglementărilor legale în vigoare și procedurilor interne; • urmărește, prin natura postului, modul de realizare al bugetului de venituri și cheltuieli al biroului şi raportează lunar sau la solicitarea directorului economic stadiul realizării acestuia; • sesizează directorul economic asupra riscului depăşirii liniilor bugetare din bugetul aprobat şi propune măsuri de rezolvare a situațiilor apărute; • elaborează şi actualizează procedura de control financiar preventiv propriu, atât pentru activitatea proprie a biroului cât şi pentru activităţile ce implică gestionarea Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia; • participa la întocmirea proiectului anual al bugetului de venituri și cheltuieli al BRCT Timisoara; • realizează activităţi şi îndeplineşte atribuţii specifice Departamentului Financiar, Contabil și Administrativ, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu normele de lucru prevăzute în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia şi cu procedurile corespunzătoare.

Cerinte

• Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic; • Vechime în muncă în domeniul financiar - contabil de minim 5 ani; • Cunoştinţe foarte bune de limba engleză; • Cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator (MS Office); • Cunoştințe foarte bune privind legislaţia română în domeniu. Documente necesare întocmirii dosarului de participare: • Copii ale diplomelor de studii; • Curriculum vitae în format european (semnat şi datat); • Scrisoare de intenţie (semnată şi datată); • Cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că aplicantul nu deţine cazier judiciar; • Adeverinţă medicală – tip, pentru angajare; • Copie după cartea de identitate; • Formular de înscriere (la solicitarea dvs. se poate transmite prin e-mail, sau se completează în momentul depunerii dosarului la sediul BRCT Timişoara). Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 09.11.2011, ora 16.00, la sediul BRCT Timişoara, str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, et. 1 - Biroul de Resurse Umane şi Comunicare. Aplicaţiile on-line nu sunt eligibile. Vor fi acceptaţi doar candidaţii care depun toate documentele solicitate la sediul BRCT Timişoara. Postul scos la concurs este de tip contractual pe o durată determinată de 13 luni (cu posibilitate de prelungire). Pentru mai multe detalii vă recomandăm să consultaţi Fişa aplicantului disponibilă pe site-ul www.brct-timisoara.ro secţiunea oportunităţi de angajare.

Arata anuntul si prietenilor tai

Joburi similare