Acest anunt a expirat la data: 20.10.2011

Inapoi la joburi

Detalii loc de munca - Timisoara

Descrierea jobului - România

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara scoate la concurs în cadrul Departamentului Financiar, Contabil și Administrativ postul de Economist CFPP (perioadă determinată 13 luni - posibilitate de prelungire). Concursul se va desfăşura în data de 10.10.2011 începând cu ora 10.00 la sediul BRCT Timişoara şi va avea patru secţiuni: • Probă scrisă din bibliografia de concurs; • Probă scrisă de limba engleză; • Probă practică de operare pe calculator; • Interviu – cu membrii comisiei de concurs. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 06.10.2011, ora 16.00, la sediul BRCT Timişoara, str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5. Economistul CFPP îndeplinește următoarele atribuții: • exercită controlul financiar preventiv propriu asupra tuturor documentelor din cadrul operaţiunilor care afectează patrimoniul BRCT Timişoara și asupra avizelor de plata aferente cererilor de rambursare/cererilor de avans ale beneficiarilor de fonduri din cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia, conform reglementărilor legale în vigoare și procedurilor interne; • urmărește, prin natura postului, modul de realizare al bugetului de venituri și cheltuieli al biroului şi raportează lunar sau la solicitarea directorului economic stadiul realizării acestuia; • sesizează directorul economic asupra riscului depăşirii liniilor bugetare din bugetul aprobat şi propune măsuri de rezolvare a situațiilor apărute; • elaborează şi actualizează procedura de control financiar preventiv propriu, atât pentru activitatea proprie a biroului cât şi pentru activităţile ce implică gestionarea Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia; • participa la întocmirea proiectului anual al bugetului de venituri și cheltuieli al BRCT Timisoara; • realizează activităţi şi îndeplineşte atribuţii specifice Departamentului Financiar, Contabil și Administrativ, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu normele de lucru prevăzute în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia şi cu procedurile corespunzătoare.

Cerinte

• Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic; • Vechime în muncă în domeniul financiar - contabil de minim 5 ani; • Cunoştinţe foarte bune de limba engleză; • Cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator (MS Office); • Cunoştințe foarte bune privind legislaţia română în domeniu. Documente necesare întocmirii dosarului de participare: • Copii ale diplomelor de studii; • Curriculum vitae în format european (semnat şi datat); • Scrisoare de intenţie (semnată şi datată); • Cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că aplicantul nu deţine cazier judiciar; • Adeverinţă medicală – tip, pentru angajare; • Copie după cartea de identitate; • Formular de înscriere (la solicitarea dvs. se poate transmite prin e-mail, sau se completează în momentul depunerii dosarului la sediul BRCT Timişoara). Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 06.10.2011, ora 16.00, la sediul BRCT Timişoara, str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, et. 1 - Biroul de Resurse Umane şi Comunicare. Aplicaţiile on-line nu sunt eligibile. Vor fi acceptaţi doar candidaţii care depun toate documentele solicitate la sediul BRCT Timişoara. Postul scos la concurs este de tip contractual pe o durată determinată de 13 luni (cu posibilitate de prelungire). Pentru mai multe detalii vă recomandăm să consultaţi Fişa aplicantului disponibilă pe site-ul www.brct-timisoara.ro secţiunea oportunităţi de angajare. Persoană de contact: Dani Bardos - Şef Birou Resurse Umane şi Comunicare dani.bardos@brct-timisoara.ro

Restrictii

Nivel minim de educatie necesara Diploma de facultate

Arata anuntul si prietenilor tai

Joburi similare