Acest anunt a expirat la data: 19.02.2013

Inapoi la joburi

Detalii loc de munca - Bucuresti

Descrierea jobului - România

Agentie de recrutare cauta persoane calificate pentru INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ - Cod COR 325723 (cod COR vechi 315219) Ne puteti trimite CV-uri direct la adresa noastra de mail Inspectorul in domeniul securitatii si sanatatii in munca: - Realizarea activitatilor de prevenire si protectie, - Stabilirea mijloacelor materiale si tehnice necesare securitatii si sanatatii in munca, - Realizarea semnalizarii de securitate si/sau de sanatate la locurile de munca, - Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, - Informarea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, - Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca, - Verificarea respectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, - Monitorizarea activitatilor de evacuare si interventie in situatii de urgenta.

Cerinte

Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă realizează următoarele activităţi de prevenire şi protecţie: - identificarea pericolelor de la locurile de muncă; - elaborarea/actualizarea planului de prevenire şi protecţie şi verificarea cunoaşterii/aplicării acestuia de către toţi lucrătorii; - elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea/aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă; - propunerea atribuţiilor/răspunderilor ce revin lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii acestora; - întocmirea necesarului de mijloace materiale şi de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; - elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite; - elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii; - întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui; - evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific; - stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea acesteia potrivit cerinţelor legale; - evidenţa ocupaţiilor/calificărilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor; - evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare, testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic; - monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, a instalaţiilor de ventilare şi a altor instalaţii pentru controlul noxelor; - verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă; - informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie; - întocmirea rapoartelor/listelor prevăzute de reglementările legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; - evidenţa echipamentelor de muncă; - întocmirea necesarului de dotare şi identificarea echipamentelor individu

Arata anuntul si prietenilor tai

Joburi similare