Acest anunt a expirat la data: 19.02.2013

Inapoi la joburi

Detalii loc de munca - Bucuresti

Descrierea jobului - România

Agentie de recrutare cauta persoane calificate pentru Manager proiect - Cod COR: 241919 Ne puteti trimite CV-uri direct la adresa noastra de mail Ocupaţia manager proiect are în vedere toate persoanele care au responsabilitatea de a realiza şi implementa proiecte la nivel operaţional - Stabilirea scopului şi a obiectivelor proiectului - Stabilirea specificaţiilor proiectului - Stabilirea criteriilor de succes ale proiectului - Stabilirea activităţilor specifice proiectului şi eşalonarea lor în timp - Estimarea şi asigurarea resurselor necesare realizării proiectului - Estimarea şi bugetarea costurilor - Estimarea şi asigurarea resurselor; - Gestionarea şi controlul utilizării resurselor; - Planificare şi controlul achiziţiilor şi contractelor; - Managementul contractelor; - Managementul financiar al proiectului; - Identificarea, documentarea, prioritizarea , cuantificarea riscurilor; - Urmărirea şi controlul riscurilor; - Selectarea şi managementul echipei de proiect; - Stabilirea unui sistem de comunicare dedicat proiectului - Stabilirea nivelului de calitate pentru activităţi şi rezultate - Managementul implementării.

Cerinte

La evaluare se va urmări: - identificarea diferenţei între obiectivele pe termen scurt şi lung; - identificarea clară a factorilor care afectează fezabilitatea obiectivelor proiectului; - modul în care sunt identificate constrângerile şi influenţele exterioare asupra obiectivelor proiectului; - identificarea şi înregistrarea cerinţelor legislative şi a reglementărilor relevante - delimitarea clară a interfeţelor dintre activităţi şi a criteriilor de schimbare/ modificare; negocierea acestora cu clienţii/ beneficiarii - descrierea necesităţilor în concordanţă cu mijloacele, obiectivele şi realizarea proiectului - precizarea oportunităţilor de îmbunătăţire a situaţiei clienţilor/ grupurilor ţintă. - acurateţea în respectarea formatului propus şi stabilit cu clienţii, în scopul asigurării unei comunicări eficiente cu aceştia Cunoştinţe: - tehnici de analiză a factorilor interesaţi - metode de evaluare a informaţiei - surse de obţinere a informaţiilor suplimentare - surse şi tipuri de informaţii tehnice, necesare; - tehnici de evaluare a rezultatelor - proceduri şi formulare pentru comunicare şi stabilirea deciziilor, împreună cu factorii interesaţi (clienţi, finanţatori, grupuri ţintă) - metode de definire a activităţilor şi avantajele şi dezavantajele asociate acestora - cerinţe contractuale - mijloace de identificare a riscurilor şi incertitudinilor, de eliminare a ambiguităţilor în specificaţie - criterii de selecţie - considerente tehnice pentru determinarea mijloacelor de implementare a proiectului - considerente logistice pentru implementarea proiectului - consecinţele schimbării în specificaţie - legislaţie şi impactul modificărilor acesteia - comunicare şi prezentare a structurii defalcate pe activităţi - modalităţi de reducere a riscurilor, prin prevedere de rezerve - cerinţe de raportare

Arata anuntul si prietenilor tai

Joburi similare