Detalii loc de munca - Pantelimon, Ilfov

Descrierea jobului - România

Sa asigure evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca, precum si sa reevalueze riscurile ori de cate ori sunt modificate conditiile de munca si sa propuna masurile de prevenire corespunzatoare, ce vor alcatui programul anual de protectie a muncii; evaluarea riscurilor presupune identificarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala si stabilirea nivelului de risc pe loc de munca si unitate; Sa asigure auditarea securitatii si sanatatii in munca la nivelul unitatii ori de cate ori sunt modificate conditiile de munca si sa stabileasca nivelul de securitate; auditarea presupune analiza activitatii si stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare; Sa controleze, pe baza programului de activitate, toate locurile de munca, in scopul prevenirii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale; Sa verifice periodic, dar nu la mai mult de un an, sau ori de cate ori este nevoie daca noxele se incadreaza in limitele de nocivitate admise pentru mediul de munca, pe baza masuratorilor efectuate de catre organismele abilitate sau laboratoare proprii abilitate si sa propuna masuri tehnice si organizatorice de reducere a acestora unde este cazul; Sa asigure instruirea si informarea personalului in probleme de protectia a muncii, atat prin cele trei forme de instructaje (introductiv general, la locul de munca si periodic), cat si prin cursuri de perfectionare; Sa asigure evaluarea cunostintelor dobandite in procesul de instruire prin examene, teste, probe practice etc.; Sa propuna masuri pentru formarea personalului cu responsabilitati in domeniul protectiei muncii, in functie de necesitatile concrete; Sa organizeze propaganda de protectie a muncii; Sa elaboreze lista cu dotarea personalului cu echipamente individuale de protectie si de lucru, sa participe la receptia mijloacelor de protectie colectiva si a echipamentelor tehnice inainte de punerea lor in functiune; Sa participe la cercetarea accidentelor de munca si sa tina evidenta acestora; Sa colaboreze cu serviciul medical pentru cunoasterea la zi a situatiei imbolnavirilor profesionale, efectuarea de controale comune la locurile de munca pentru identificarea factorilor de risc de imbolnavire profesionala si propunerea masurilor de securitate corespunzatoare.

Cerinte

Studii superioare tehnice; Atestat Responsabil securitate si sanatate in munca; Experienta de minim 2 ani pe o pozitie similara; Cunostinte temeinice de operare pe computer (minim Windows si Office); Foarte bune cunostinte de legislatie in domeniul protectiei muncii; Abilitati de comunicare si colaborare; Persoana responsabila; Permis categoria B.

Restrictii

Nivel minim de educatie necesara Liceu / scoala profesionala

Arata anuntul si prietenilor tai