Detalii loc de munca - Bucuresti

Descrierea jobului - România

- Implementeaza un sistem de reguli si proceduri de lucru interne care vizeaza protectia mediului in toate activitatile derulate de companie; - Intocmeste documentatia aferenta obtinerii actelor/avizelor/acordurilor/autorizatiilor necesare derularii activitatii, pe linie de mediu; - Mentinerea Sistemului de management de mediu; - Reprezentarea companiei in relatiile cu autoritatile de control pe linie de mediu; - Elaborarea, analiza si avizarea documentatiei aferente Sistemului de management de mediu, actionand pentru reducerea impactului asupra mediului al activitatilor companiei si conformarea la reglementarile nationale si europene in materie; - Gestioneaza documentatia privind managementul deseurilor; - Intocmeste si transmite periodic raportarile de mediu catre institutiile statului; - Gestionarea responsabilitatilor companiei, din punct de vedere a legislatiei de mediu ; - Se asigura ca toate cerintele de mediu legale si ale ISO 14001 sunt implementate la nivelul societatii; - Asigura respectarea politicilor de mediu, indrumarelor si procedurilor de lucru in forma in care acestea sunt definite prin Sistemul de Management Integrat; - Asigura evaluarea riscurilor in ceea ce priveste poluarea mediului, propunand masuri de prevenire; - Verifica si asigura conformarea din punct de vedere al protectiei mediului; - Supravegheaza aspectele de mediu identificate ca semnificative; - Recomanda masuri de imbunatarire a activitatii; - Comunica in cadrul departamentelor magazinului stadiul referitor la obiectivele, tintele si actiunile corective cat si eventualele riscuri de mediu; - Elaboreaza planul anual de instruiri pe probleme de Mediu;

Cerinte

Absolvent de studii superioare tehnice Cursuri specializare in domeniul protectiei mediului/managementul deseurilor Experienta in domeniu – 5 ani Experienta in relatia cu autoritatile de mediu si control Cunostinte bune Ms Office Cunostinte de limba engleza – nivel mediu Abilitati excelente de comunicare Capacitate eficienta de analiza si sinteza, aptitudini de rezolvarea de probleme si aptitudini organizatorice Autonomie si capacitatea de a gestiona mai multe proiecte simultan

Restrictii

Nivel minim de educatie necesara Diploma de facultate

Arata anuntul si prietenilor tai

Joburi similare