Acest anunt a expirat la data: 17.02.2012

Inapoi la joburi

Detalii loc de munca - constanta

Descrierea jobului - România

Responsabilitatile functiei: 2.1 Organizeaza, conduce activitatea contabila a companiei si reprezinta compania in relatiile cu bancile, ANAF, Administratia Financiara si alte organe ale statului, conf. art.10 din Legea 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, OMF 3055/2009 2.2 Aduce la indeplinire deciziile Consiliului de Administratie, ale Directorului General sau C.F.O.-ului companiei 2.3 Verifica corectitudinea tuturor inregistrarilor zilnice din contabilitate precum si corectitudinea datelor importate/transferate din sistemele de gestiune hoteliera si gestiune alimentatie publica (Fidelio, Micros, Sires, case de marcat, POS-uri), in speta cele de mai jos dar fara a fi limitata numai la acestea: a.contabilitatea veniturilor pe baza facturilor emise, a avansurilor catre clienti, debitori b.contabilitatea furnizorilor, a costurilor, creditori c. contabilitatea trezoreriei (casierie, disponibil la banci, creditele si efectele de plata ale companiei) d. contabilitatea capitalurilor, a imobilizarilor si amortizarii acestora, reevaluarile de patrimoniu e. contabilitatea stocurilor, inventarierea acestora, reconcilierea diferentelor de inventar conform dispozitiilor managementului si documentelor de la comisia de inventariere f. contabilitatea salariilor, a taxelor, impozitelor si contributiilor catre Bugetul Statului, Bugetele de Asigurari Sociale si alte fonduri speciale 2.4 Intocmeste la solicitarea Directorului General ordine de plata pe baza evidentelor / situatiilor de plata a furnizorilor operationali si/sau pentru investitii 2.5 Intocmeste registrele de contabilitate, jurnalele de vanzari si cumparari, jurnale generale balantele contabile lunar, precum si situatiile financiare semestriale si anuale. 2.6 Verifica si asigura corectitudinea si depunerea la timp a tuturor declaratiilor si raportarilor fiscale pentru TVA, obligatii bugetare la Administratia Financiara, Casele de Asigurari de Sanatate, C.A.S., impozitele si taxele locale la D.I.T.L./SPIT, etc

Cerinte

a. Absolvent facultate economica b. Membru C.E.C.C.A.R. – reprezinta un avantaj c. Experienta anterioara in functia de Contabil Sef – minim 3 ani d. Cunostinte avansate de limba engleza, fiscalitate, legislatie comerciala, Excel si softuri de evidenta contabila;

Arata anuntul si prietenilor tai

Joburi similare