Acest anunt a expirat la data: 18.05.2012

Inapoi la joburi

Detalii loc de munca - Bucuresti

Descrierea jobului - România

Scopul general al postului : este gestionarea activităţii de pe şantier pentru desfăşurarea în bune condiţii, in buget si la timp a proiectului şi pentru calitatea maximă a acesteia. Asigurarea calităţii lucrărilor executate şi respectarea celorlalte prevederi din contracte. Respectarea graficului de lucru si a ceintelor de calitate contractuale Urmărirea respectării de către subcontractori a stadiilor fizice şi a termenelor din contracte. Preîntâmpinarea eventualelor întârzieri în respectarea termenelor finale prevăzute în contracte. Intocmeste necesarul forţei de muncă şi necesarul de resurse tehnico-materiale în conformitate cu termenele de execuţie la lucrările pe care le coordonează. Preia şantierul (verifică situaţia în teren, realizează măsurători preliminare, evidentiază eventualele probleme tehnice) Organizeaza şi programeze lucrările în şantier in concordanta cu graficul general de lucrari Asigură efectuarea remedierilor şi completărilor prevăzute în procesul-verbal de recepţie. Verifică pontajul lunar pentru personalul din subordine şi-l transmite Departamentului Resurse Umane. Exercită permanent sau temporar, prin delegarea competenţelor, acele atribuţii specifice specialităţii sale Coordoneaza aprovizionarea cu materiale a şantierului Coopereaza cu persoanele cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sanătăţii în muncă, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritate competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale; Refuza întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi colegi Programul de lucru 8 ore şi suplimentar când este nevoie. Lucrează ocazional în condiţii de zgomot, umiditate, alternanţă temperaturi scăzute / ridicate Realizează deplasări frecvente în teren, în localitate şi în afara ei. Are birou propriu; se deplasează frecvent în spaţii deschise. Pachet salarial foarte avantajos. Biroul este in Bucuresti. Jobul necesita vizite, nu relocare. Sunt proiecte nationale.

Cerinte

Studii /experienta în domeniul managementului. Studii in domeniul constructiilor hidrotehnice si experienta de minimum 3 ani in domeniu Operare PC: Word, Excel, internet, programe de baze de date. Abilitate în interpretarea calculelor inginereşti, viteză de calcul; Cunoştinţe de legislaţie specifică domeniului construcţiilor; Abilităţi de negociere, diplomaţie, toleranţă; Capacitate de analiză şi sinteză; Discernământ şi capacitate de a rezolva problemele; Putere de decizie şi asumarea responsabilităţii; Spirit de ordine şi disciplină; Uşurinţă în comunicare; Abilităţi pentru lucru în echipă; Dorinţă de dezvoltare a subordonaţilor şi capacitate de delegare; Corectitudine, flexibilitate; Rezistenţă la efort şi stres; Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual. Ascultare activă Cinstit, loial şi disciplinat, dând dovadă în toate împrejurările de o atitudine civilizată şi corectă faţă de toate persoanele cu care vine în contact; Orientat către client şi realizarea sarcinilor, cu respectarea termenelor limită

Restrictii

Nivel minim de educatie necesara Diploma de facultate

Arata anuntul si prietenilor tai

Joburi similare