Acest anunt a expirat la data: 04.07.2015

Inapoi la joburi

Detalii loc de munca - România

Descrierea jobului - România

Inregistreaza in evidenta contabila facturile de prestari servicii emise de terti Inregistreaza in evidenta contabila facturile de imobilizari corporale, necorporale, obiecte de inventar si materiale consumabile Verifica modul in care au fost inregistrate in evidentele gestiunii marfurile, materiile prime si materialele Verifica modul in care au fost inregistrate in evidentele gestiunii marfurile, materiile prime si materialele provenite din import in vederea stabilirii corecte a pretului de achizitie si a TVA –ului in vama Verifica existenta setului complet de documente aferente intrarilor de marfa, materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, etc Inregistreaza si verifica in evidentele contabile ajustarile negative si pozitive ale marfurilor, materiilor prime, consumabile, obiecte de inventar Verifica daca persoana desemnata pentru intocmirea formularelor de plata a inregistrat si scadenta la plata a facturilor emise. Verifica daca documentele primite de la furnizori respecta cerintele de forma impuse de lege si daca sunt corecte din punct de vedere aritmetic Inregistreaza in evidenta contabila extrasele de cont , operatiunile de casierie si deconturile Intocmeste registrul de casa Inregistreaza in evidenta contabila statele de salarii Emite facturi pentru diverse Verifica zilnic daca persoana desemnata cu efectuarea operatiunilor de trezorerie a inregistrat corect platile catre furnizori Verifica lunar concordanta soldurilor inregistrate la cei mai importanti furnizori cu evidentele acestora Intocmeste cecurile si biletele la ordin,dupa ce a verificat respecatrea formalitatilor de eliberare, si tine evidenta acestora,comunicand zilnic conducerii societatii cecurile scadente Intocmeste formalitatile cerute de platile catre furnizorii externi Intocmeste declaratiile fiscale in termenele legale. Verifica lunar concordanta dintre evidenta analitica a conturilor (aflate in responsabilitate) si balanta de verificare Participa la inventarierea patrimoniului Intocmeste si listeaza Registrul numerelor de inventar Intocmeste jurnalul de cumparari,pe care il preda spre verificare sefului de serviciu Primeste si arhiveaza corespondenta cu furnizorii Intocmeste situatiile necesare raportarii interne Intocmeste raportele lunare de verificare ale conturilor aflate in responsabilitate, conform deciziilor interne Respecta principiile contabile, legislatia in vigoare si procedurile interne Intocmeste oricare alte rapoarte cerute de superiorul ierarhic Este responsabil cu crearea unui mediu in care cultura companiei se poate manifesta cu tarie, promoveaza conceptul si valorile companiei.

Cerinte

Experienta PE UN POST SIMILAR- MINIM 3- 5 ani- in domeniile de activitate: silvicultura, prelucratoarea lemnului Studii economice, de preferat contabilitate si informatica de gestiune Engleza – avansat Salariu: 3000 – 3500 RON Asigurari medicale, cursuri de specialitate Bonuri de masa

2 pozitii disponibile
Arata anuntul si prietenilor tai

Joburi similare