Acest anunt a expirat la data: 14.05.2017

Inapoi la joburi

Detalii loc de munca - România

Descrierea jobului - România

Responsabilități: - coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de întreaga activitate comercială din societate; - stabileste strategiile şi tacticilor de marketing pe produse şi servicii prin dezvoltarea unei echipe active și performante; - răspunde de asigurarea întregii baze tehnico-materiale necesară realizării producţiei, urmăreşte permanent aprovizionarea cu materiile prime, materialele, semifabricatele, subansamblele şi piesele de schimb necesare realizării producţiei; - urmăreşte realizarea lucrărilor care se execută în cooperare, impune respectarea graficelor, ia măsuri în cazuri de nerealizări; - organizează, îndrumă şi coordonează încheierea contractelor cu furnizorii, realizarea ritmică a programului de aprovizionare; - organizeaza şi controlează modul de gospodărire a mijloacelor de transport proprii ale societăţii, răspunde de utilizarea raţională şi menţinerea în stare de funcţionare a acestora; - coordonează activitatea de evaluare a furnizorilor interni şi aprobă lista furnizorilor acceptaţi; - coordonează activităţile de cooperare şi colaborări cu terţi, ritmicitatea acestora, corelarea cu ciclul de producţie şi costurile prezumtive; - evaluează posibilităţile de import a materialelor necesare şi sarcinile valutare generate de acestea; - întocmește declarații Intrastat; - întocmeşte studii de marketing; - realizează studii şi proiecte de analiză şi sinteză privind poziţia societăţii pe piaţă; - întocmeşte studii privind condiţiile tehnico - economice de ofertare a produselor şi stabilire a marjelor de negociere, respectiv preţuri de livrare, termene, modalităţi de plată, condiţii de livrare; Atribuţiile în domeniul contractărilor, vânzărilor sunt: - asigură contracte şi comenzi ferme de livrare a produselor, corelate cu posibilităţile tehnice de execuţie ale secţiilor societăţii comerciale; - asigură portofoliul de comenzi pentru folosirea integrală a capacităţilor de producţie şi realizarea ritmică a programului de fabricaţie; - întocmeşte proiectul contractului de vânzare - cu toate clauzele rezultate din comandă, din fişa de avizare şi din actele de conciliere şi perfectează forma finală a acestuia, împreună cu cumpărătorul; - răspunde de livrarea la termen, conform prevederilor contractuale; - organizează recondiţionarea şi repunerea în circuit a ambalajelor restituite de beneficiari, cu respectarea legilor; - asigură legătura cu cumpărătorul şi clarificarea tuturor problemelor care apar pe parcursul derulării contractului; - răspunde de elaborarea şi transmiterea documentelor necesare livrării produselor (dispoziţie de livrare şi avize de însoţire a marfii, etc.); - coordonează întreaga activitate ce derivă din prevederile legale cu privire la contractele economice, ia măsuri pentru aplicarea de penalizări pentru contractele nerealizate în termen; - ţine sub control toată evidenţa şi disciplina contractuală.

Cerinte

- studii superioare, juridice, economice sau tehnice; - cunoștințele juridice sunt obligatorii, iar cele tehnice reprezintă un avantaj; - cunoscător al limbii engleze la un nivel foarte bun – cerință eliminatorie; - cunoștințe din domeniul vamal și TVA; - cunoștințe INCOTERMS; - foarte bune cunoștințe ale pachetului Microsoft Office; - experiență pe un post similar de minim 5 ani; - posesor permis conducere, cat. B; - disponibilitate de a călători în interes de serviciu; - iniţiativă, receptivitate la nou, adaptabilitate; - rapiditate în luarea deciziilor, abilități de negociere, diplomație, toleranță; - gândire și capacitate de analiză și sinteză, discernământ și capacitate de a rezolva problemele, asumarea responsabilității; - abilități pentru lucru în echipă;

1 pozitii disponibile
Arata anuntul si prietenilor tai

Joburi similare