Acest anunt a expirat la data: 19.06.2015

Inapoi la joburi

Detalii loc de munca - București

Descrierea jobului - București

esponsabilitati generale: 1. Organizarea si conducerea departamentului financiar-contabil • Raspunde de organizarea si coordonarea activitatilor financiar-contabile; • Asigura aplicarea sistemului de management al calitatii in cadrul activitatilor de care raspunde; • Organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile si documentele care se supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele care exercita acest control; 2. Raportarea rezultatelor economice ale companiei: • Asigura intocmirea lunara a balantei de verificare; • Asigura realizarea situatiilor financiare anuale ale companiei (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, anexele); • Asigura intocmirea raporturilor catre diverse insitutii, dupa caz. • Prezinta Conducerii companiei informari sau rapoarte privind situatia financiara a companiei si propune masuri. 3. Reprezinta compania in relatia cu tertii • Reprezinta compania in relatia cu organele de control fiscal; • Asigura legatura cu auditorii; • Participa la analiza documentelor contractuale care se incheie cu tertii (clienti, furnizori) si semneaza alaturi de Conducerea companiei, documente care angajeaza organizatia. 4. Asigura gestionarea patrimonului companiei: • Asigura gestionarea intregului patrimoniu; • Asigura respectarea dispozitiilor privind operatiunile cu numerar; • Organizeaza operatiunile de inventariere periodica sau ocazionala a patrimoniului companiei. 5. Asigura respectarea legislatiei fiscale: • Raspunde de indeplinirea obligatiilor fiscale ale companiei (ex: impozit pe profit, taxa pe valoare adaugata, accize, taxe locale), in conformitate cu cerintele legale; • Studiaza si este permanent la curent cu toate modificarile legislative din domeniul financiar-contabil si se asigura de aplicarea corecta a acestora. 6. Activitati financiare: • Reprezinta compania in relatia cu bancile; • Raspunde de asigurarea gestiunii si securitatii mijloacelor banesti detinute de organizatie. 7. Elaboreaza previziuni si analize: • Efectueaza previziuni privind necesarul de lichiditati; • Intocmeste proiectul de buget de venituri si cheltuieli; • Monitorizeaza lunar respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat; • Colaboreaza la elaborarea planurilor de investitii; • Analizeaza si propune masuri de imbunatatire a performantelor economice ale companiei; • Identifica nevoile de pregatire profesionala pentru departamentul financiar-contabil si le comunica Conducerii. Beneficii: • Salariu motivant • Conditii excelnte de munca • Mediu de lucru profesionist

Cerinte

• Studii superioare economice in domeniul financiar contabil; • Cunostinte solide in domeniul financiar-contabil, fiscal, a legislatiei in vigoare; • Minim 5 ani experienta in functii de conducere in domeniul economic; • Experienta in managementul financiar (raportare, analiza, planificare, investitii); • Experienta in relatia cu autoritatile fiscale • Calificare profesionala in domeniul contabilitate (expert contabil, membru CECCAR); • Putere de convingere; • Spirit de initiativa; • Capacitate de lucru in echipa; • Integritate, etica, profesionalism.

1 pozitii disponibile
Arata anuntul si prietenilor tai

Joburi similare