Acest anunt a expirat la data: 26.02.2017

Inapoi la joburi

Detalii loc de munca - Cluj Napoca

Descrierea jobului - Cluj Napoca

CUNOŞTINŢE NECESARE: Cunoştinţe solide de contabilitate Cunoştinţe solide de legislaţie financiar-contabilă Cunoştinţe solide de operare PC Cunoştinţe solide gestionare stoc Cunoştinţe solide operaţiuni import-export şi vamale -Cunostiinte avansate de limba engleza scris si vorbit. APTITUDINI/ABILITATI Aptitudini de comunicare Aptitudini de calcul specializat Aptitudinea de a lucra cu documente Planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor Abilităţi de negociere Respectarea instrucţiunilor orale şi scrise Acordare şi transmitere de informaţii Culegere, clasificare şi interpretare a informaţiilor Acordare de consultanţă şi consiliere CERINŢE PENTRU EXERCITARE FUNCTIE: Integritate anatomofuncţională Inteligenţă de nivel superior Atenţie concentrată şi distributivă Flexibilitate mentală Iniţiativă Spirit organizatoric Echilibru emoţional Capacitate de a evalua şi a lua decizii Capacitate de a lucra cu oamenii Rezistenţă mare la stres Uşurinţă, claritate şi coerenţă în exprimare Punctualitate ACTIVITĂŢI PRINCIPALE: 1. ASIGURĂ BUNA GESTIONARE A PATRIMONIULUI 2. URMĂREŞTE RESPECTAREA LEGISLAŢIEI FISCALE LA NIVEL DE FIRMĂ 3. ÎNTOCMEŞTE BUGETUL GENERAL AL SOCIETĂŢII, INFORMEAZĂ ŞI FACE PROPUNERI DE CORECŢIE 4. RAPORTEAZĂ REZULTATELE FINANCIARE ALE FIRMEI catre COO/Boardul Companiei. 5. ELABOREAZĂ ŞI IMPLEMENTEAZĂ SISTEMUL GENERAL DE EVIDENŢĂ A GESTIUNII FIRMEI 6. PLANIFICA, ORGANIZEAZA,COORDONEAZĂ, CONTROLEAZA ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Cerinte

ATRIBUŢII PRINCIPALE (şi sarcini aferente): 1. Asigură buna gestionare a patrimoniului companiei.  Asigură condiţiile necesare pentru întocmirea documentelor justificative privind operaţiile patrimoniale  Asigură controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate la nivelul firmei, procedeele de prelucrare utilizate, precum şi exactitatea datelor contabile furnizate  Organizează inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor inventarierii  Asigură inregistrarea si analiza periodică a utilizării şi stării mijloacelor fixe  Asigură plata la termen a sumelor ce sunt obligaţia firmei faţă de bugetul de stat, alte obligaţii faţă de terţi  Asigură desfăşurarea ritmică a operaţiunilor de decontare cu furnizorii şi beneficiarii  Desfăşoară activitate de documentare în probleme economico-financiare  Urmăreşte derularea contractelor speciale ( banci, furnizori, holding). 2. Asigură respectarea legislaţiei fiscale la nivel de firmă.  Se documentează la zi cu privire la legislaţia din domeniul financiar-contabil şi asigură desfăşurarea activităţii financiar-contabile în conformitate cu legislaţia de specialitate  Asigură respectarea regulilor de întocmire a bilanţului contabil, depunerea la termen la organele de drept şi publicarea acestuia în Monitorul Oficial  Asigură păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi a bilanţurilor contabile  Urmăreşte respectarea legislaţiei fiscale  Urmăreşte constituirea fondurilor şi utilizarea acestora cu respectarea dispoziţiilor legale  Exercită controlul financiar preventiv privind legalitatea operaţiunilor trecute/curente/planificate. 3. Întocmeşte bugetul general al societăţii, informează şi face propuneri de corecţie  Realizează proiectul de buget lunar, trimestrial, semestrial şi anual, defalcat impreuna cu Directorii/Managerii departamentelor companiei in coordonarea COO.  Analizează indicatorii de afaceri şi îşi exprimă punctul de vedere în legătură cu aceştia catre COO si Boardul Companiei ( lunar, trimestrial, semestrial, anual)  Sprijină departamentele firmei în analiza indicatorilor proprii. 4. Raportează rezultatele financiare ale firmei  Asigură înregistrarea sistematică şi cronologică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială şi la rezultatele economice ale firmei, atât pentru necesităţile proprii, cât şi în relaţiile cu ceilalţi agenţi economici: clienţi, furnizori, bănci, organele financiar-fiscale, acţionari  Asigură întocmirea tuturor raportărilor solicitate de organele administraţ iei financiare şi de control, bancare, statistice  Prezintă COO si Bordului Companiei rapoarte conţinând rezultatele financiare ale firmei 5. Elaborează şi implementează sistemul general de evidenţă a gestiunii firmei  Stabileşte proceduri de lucru generale sau specifice care să asigure evidenţa de gestiune  Stabileşte principiile de organizare a sistemului informaţional impreuna si cu IT Manager. 6. Conduce şi organizează activitatea departamentului  Stabileşte sarcinile salariaţilor din subordine şi priorităţile în executarea acestor sarcini  Participă la programele de elaborare şi actualizare a fişelor de post ale salariaţilor din subordine  Asigură respectarea normelor interne de funcţionare de către personalul din subordine

1 pozitii disponibile
Arata anuntul si prietenilor tai

Joburi similare