Acest anunt nu mai este activ

Inapoi la joburi

Detalii loc de munca - România

Descrierea jobului - România

Grupul E.ON în România este activ pe piaţa locală de energie în domeniile furnizării şi distribuţiei de gaze naturale şi energie electrică. Deservind circa 3 milioane de clienţi din 20 de judeţe din partea de nord a ţării, E.ON România este unul din liderii pieţei de energie din România. Delgaz Grid este o companie a grupului E.ON, primul distribuitor integrat de gaze naturale si electricitate din România. Responsabilităţi ·Execută activităţile specifice mentenanţei grupurilor de măsură a energiei electrice numai în baza unei comenzi de lucru primite spre rezolvare în conformitate cu documentaţia tehnică în vigoare; ·Execută activităţile de exploatare a instalaţiilor de distribuţie din mediul urban-rural din cadrul formaţiei în care îşi desfăşoară activitatea şi pentru care este autorizat SSM; ·Consultă periodic, execută sarcinile rezultate și operează în mod corect și la timp datele necesare întreținerii aplicației FSMS pe terminalele specifice; ·Citește contoarele de energie electrică la abonaţii casnici (neprogramat), micii şi mari consumatori (programat/neprogramat) în vederea facturării consumului; ·Verifică funcţionarea corectă a contoarelor de toate tipurile, monofazate şi trifazate în montaj direct/semidirect cât şi remedierea deficienţelor ce pot apare la grupurile de măsurare; Asigură completarea corectă a documentelor specifice activităţii de măsurare a energiei electrice (evidenţa contori şi evidenţa sigilii). Răspunde de justificarea documentelor şi materialelor cu regim special (evidenţa BMC şi sigilii); ·Realizeaza montarea şi verificarea grupurilor de măsurare în cazul consumatorilor noi, securizarea elementelor grupurilor de măsură şi verifică prin sondaj starea acestora. Asigură înlocuiri de contoare la consumatori ca urmare a scadenţei la verificare (în baza programărilor anuale); ·Realizează executarea de deconectări – reconectări conform comenzilor (ordinelor de serviciu) primite; ·Completează documente operative în conformitate cu documentaţia tehnică în vigoare; ·Efectuează recepţia la punerea în funcțiune a lucrărilor efectuate de furnizorii de servicii, funcţie de competenţele stabilite, prezentând şefului de formaţie deficienţele constatate; ·Rezolvă avariile, incidentele şi deranjamentele din reţelele de distribuţie din cadrul formaţiei şi raportează corespunzator procedurilor către DEDL sau FSMS ·Întocmeşte acte de constatare pentru deranjamente din vina abonaţilor şi le înaintează şefului de formaţie. Aduce la cunoştinţa şefului de formaţie orice anomalie constatată în instalaţiile electrice care ar putea cauza incidente sau accidente. Are obligația de a aduce la cunoştinţa şefului de formaţie orice încălcare a prevederilor legale în domeniu; ·Execută și organizează lucrările în instalaţiile electrice în conformitate cu prevederile instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă (având responsabilităţile de emitent, admitent, şef de lucrare, executant de lucrări și/sau persoană care aprobă foi de manevră de execuţie);

Cerinte

Educaţie necesară ·studii/specialitatea: școală profesională, liceu de specialitate/ electrician; Experienţă practică necesară ·experienţa: 1 an activitate în instalaţii electrice; Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: ·Legislație, prescripții şi standardele de specialitate în domeniul de activitate; ·Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă, Instrucţiuni proprii pentru situații de urgență, Instrucţiuni Tehnice Interne de Securitate şi Sănătate în Munca; Altele ·capacitatea de planificare, de decizie si sinteză; ·disponibilitate pentru lucru în echipă, în program prelungit; ·permis de conducere categoria B(cerință obligatorie ); ·discernământ, tact; ·loialitate faţă de organizaţie;

Restrictii

Nivel minim de experienta necesara 6 - 12 luni

1 pozitii disponibile
Arata anuntul si prietenilor tai

Joburi similare