Detalii loc de munca - România

Descrierea jobului - România

Contribuie la realizarea bazei de date pentru evidentierea timpilor de interventie Defineste si intretine matricele de schimbari Defineste actiuni corective pentru mentinerea indicatorilor la nivelul stabilit Contribuie la aplicarea celor mai bune solutii tehnice si economice pentru lucrarile de mentenanta (tooling) Participa la activitatea de mentenanta în sectiile de fabricatie în functie de planul de productie stabilit, pentru a asigura realizarea integrala a indicatorilor cantitativi si calitativi stabiliti Participa la activitatile de mentinere si dezvoltare a capacitatilor de mentenanta Urmareste desfasurarea ritmica a procesului de mentenanta, urmarind realizarea obiectivelor în conformitate cu planul cerut de productie Participa la elaborarea instructiunilor tehnologice de mentenanta pentru fiecare faza de mentenanta, atât la implementarea cât si la modificarea lor si asigura adaptarea corespunzatoare a tehnologiei la variatiile si specificul materiei prime utilizate Participa la organizarea sedintelor pentru armonizarea obiectivelor pe termen scurt si sincronizarea activitatilor în vederea realizarii în conditii optime a obiectivelor de mentenanta Participa la realizarea si punerea în functiune la termen a noilor dispozitive in cadrul departamentului mentenanta Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei în limitele respectarii temeiului legal Raspunde de modul de functionare a dispozitivelor si utilajelor avute in subordine Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului de Ordine Interioara si a normelor de Securitate a muncii si de PSI de catre intreg personalul de mentenanta Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta interumana în interiorul departamentului, în raporturile cu alte departamente, precum si în relatiile cu persoanele din afara firmei Aspecte referitoare la politica de mediu: Evalueaza periodic impreuna cu responsabilul sistemului de management de mediu aspectele semnificative de mediu Participa la sedintele de analiza a managemntului Asigura respectarea cerintelor de mediu in aria de productie pentru care este responsabil Comunica responsabilului de mediu orice probleme de mediu identificate in aria de productie de care este responsabil Furnizeaza informatii responsabilului de mediu pentru monitorizarea performatelor de mediu Participa activ la imbunatirea performantelor de mediu

Cerinte

Experienta profesionala: minim 3 ani Cunostinte temeinice de automatizari Cunoasterea tuturor tipurilor de senzori si modul de functionare a acestora Bune cunostinte de mecanica si desen tehnic Capacitate de citire si explicare a schemelor electrice si pneumatice Cunostinte limba engleza/germana constituie un avantaj

1 pozitii disponibile 17 persoane au aplicat deja
Arata anuntul si prietenilor tai

Joburi similare