Acest anunt nu mai este activ

Inapoi la joburi

Detalii loc de munca - România

Descrierea jobului - România

Grupul E.ON în România este activ pe piaţa locală de energie în domeniile furnizării şi distribuţiei de gaze naturale şi energie electrică. Deservind circa 3 milioane de clienţi din 20 de judeţe din partea de nord a ţării, E.ON România este unul din liderii pieţei de energie din România. Delgaz Grid este o companie a grupului E.ON, primul distribuitor integrat de gaze naturale si electricitate din România. Ce oferim E.ON se angajează să asigure egalitatea de șanse și promovează în mod activ diversitatea, egalitatea și flexibilitatea. Responsabilităţi ·Verifică conţinutul Cărţilor Tehnice și realizează recepţia tehnică, recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală a lucrărilor de investiţii și a lucrărilor de mentenanță realizate de terţi în baza contractelor de asociere precum și a branșamentelor ; ·Realizează punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare; ·Exercită şi alte sarcini care decurg în mod natural din domeniul său de activitate, fiind atribuite de superiorul sau pe baza cunoştinţelor sau aptitudinilor sale și conduce autovehiculul din dotarea unității ori de câte ori îndatoririle de serviciu impun acest demers; ·Are obligația de a îndeplini și respecta Regulamentul Intern, CCM-ul, ghidurile, directivele, instrucțiunile și procedurile de lucru (Sistemului de Management Integrat al companiei, conform ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS în vigoare), precum și orice alte reglementări interne sau externe specifice din domeniul său de activitate; ·Are toate atribuțiile și sarcinile ce decurg din aplicarea și respectarea cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă, situaţii de urgenţă, protecția mediului și sistem de management integrat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Cerinte

Educaţie necesară: ·ingineri, specialitatea petrol-gaze/instalaţii/construcţii civile şi industriale/politehnic ·subingineri, specialitate petrol-gaze/instalaţii/construcţii civile şi industriale/ politehnic, cu o practică în domeniu de minimum 2 ani; ·tehnicieni, maiştri, cu autorizaţie EGIU valabilă; ·alte studii, dar obligatoriu cu autorizaţie EGIU valabilă; Experienţă practică necesară: ·Minim 3 ani ca instalator autorizat - EGIU ·Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie ·Cunoaşterea prevederilor legislaţiei în vigoare legate de activitatea de distribuţie a gazelor naturale (Legea 123/2012, HGR 1043/2004, Normele Tehnice în vigoare, etc.). ·Instalator autorizat EGIU

1 pozitii disponibile
Arata anuntul si prietenilor tai

Joburi similare