Acest anunt nu mai este activ

Inapoi la joburi

Detalii loc de munca - România

Descrierea jobului - România

Grupul E.ON în România este activ pe piaţa locală de energie în domeniile furnizării şi distribuţiei de gaze naturale şi energie electrică. Deservind circa 3 milioane de clienţi din 20 de judeţe din partea de nord a ţării, E.ON România este unul din liderii pieţei de energie din România. Delgaz Grid este o companie a grupului E.ON, primul distribuitor integrat de gaze naturale si electricitate din România. Responsabilităţi ·Desfășoară activități de prevenire şi protecţie la nivelul structurilor organizatorice ale companiei din aria sa de responsabilitate ·Asigura implementarea cerințelor legale, a procedurilor interne si a altor cerințe aplicabile din domeniul securității si sănătății in munca, informând directorul departamentului SSM/SU/PM si alte structuri si funcții relevante. ·Efectuează instruirea salariaților companiei, la angajarea acestora, in domeniul securității si sănătății in munca, verificarea însușirii acestor cunoștințe in scopul prevenirii riscurilor profesionale. ·Stabilește tematica anuala de instruire pentru instruirile personalului propriu si al contractorilor. ·Efectuează instruirea personalului contractorilor înainte de începerea lucrărilor executate de către aceștia in baza contractelor încheiate. ·Stabilește de comun acord cu directorul departamentului SSM/SU/PM masuri de îmbunătățire a siguranței in munca pentru menținerea si respectarea cerințelor legislative naționale, a procedurilor interne si ale standardelor companiei in domeniile de activitate reglementate. ·Elaborează si actualizează instrucțiunile specifice SSM si evaluează eficienta acestora ·Asigura monitorizarea îndeplinirii masurilor din Planul de prevenire si protecție si asigura suport la realizarea acțiunilor cuprinse in acesta. ·Organizează si participa la activitățile de autorizare a personalului propriu. ·Controlează toate activitățile referitoare la repartizarea si dotarea personalului cu echipamente si mijloace individuale de protecție. Asigura si/sau oferă suport pentru verificarea periodica a calității de protecție a echipamentelor si mijloacelor individuale de protecție. ·Întocmește specificațiile tehnice pentru achiziția echipamentelor de protecție, analizează ofertele tehnice si mostrele prezentate de către ofertanți, participa la recepția echipamentelor de protecție livrate. ·Controlează implementarea si respectarea cerințelor legale privind supravegherea sănătății lucrătorilor. ·Monitorizează starea de funcționare a echipamentelor de munca in vederea depistării neconformităților si deficientelor in exploatare. ·Structurează toate informațiile necesare pentru aplicarea metodologiilor de raportare si informează directorul departamentului SSM/SU/PM si alte structuri si funcții relevante. ·Documentează toate activitățile SSM necesare si asigura raportarea către autoritățile locale din aria sa de responsabilitate. ·Colectează date si informații in vederea cercetării incidentelor din aria sa de responsabilitate, participa la investigarea acestora si întocmește documentația de cercetare.

Cerinte

Educaţie necesară: Studii tehnice superioare, cursuri de formare si perfecționare profesionala in domeniul securității si sănătății in munca, situațiilor de urgenta si protecției mediului Experienţă practică necesară: Minim 2 ani in domeniul tehnic si cunoașterea proceselor specifice distribuției de energie electrica Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: Legislația si standardele de specialitate in domeniul de activitate Cunoştinţe IT: Deprinderi utilizare MS Office: Word, Excel, Power Point, MS Outlook Altele: Abilitați de comunicare, disponibilitate de adaptare a programului de lucru la cerințele postului, permis conducere categoria B

1 pozitii disponibile
Arata anuntul si prietenilor tai

Joburi similare