Acest anunt a expirat la data: 25.12.2015

Inapoi la joburi

Detalii loc de munca - București

Descrierea jobului - București

Pentru a-ţi dezvolta o carieră de succes înseamnă să alegi întotdeauna un loc de muncă stabil într-o instituţie de prestigiu care doreşte cu adevărat să beneficieze de o echipă de oameni profesionişti, dedicaţi muncii lor. Principalul nostru obiectiv este să stabilim relaţii de durată cu cetăţenii, relaţii bazate de încredere, apropiere profesională, bucurându-ne de ceea ce facem. Proiectele noastre sunt concepute să se adreseze direct nevoilor şi să satisfacă cerinţele cetăţenilor. Scopul nostru este să devenim un liant între cetăţeni şi ceea ce înseamnă adminsitraţia publică locală. Valorile instituţiei: • Respect şi corectitudine • Integritate • Focusarea pe nevoile cetăţenilor • Competenţă şi profesionalism. Facilităţi oferite de instituţie: - desfăşurarea activităţii într-un mediu plăcut - dotarea cu echipamentele necesare desfăşurării activităţii - accent pe perfecţionarea continuă a angajaţilor din cadrul instituţiei - stabilitate în exercitarea funcţiei - posibilitatea de dezvoltare a cereri - posibilitatea de a se implica în proiecte cu finanţare din fonduri europene. Cele 2 functii publice vacante sunt situate in cadrul Serviciul Autoritate Tutelară, care prin exercitarea atribuţiilor sale realizează ocrotirea persoanei fizice, în limita competenţei potrivit dispoziţiilor noului Cod Civil. Atribuţiile serviciului sunt următoarele: a) întocmeşte formalităţile necesare pentru emiterea dispoziţiilor de curatelă specială, respectiv autorizare a persoanelor ocrotite; b) consiliază şi asistă persoanele vârstnice la încheierea unor acte juridice de înstrăinare a bunurilor lor, în scop de îngrijire şi întreţinere; c) întocmeşte rapoarte de anchetă psihosocială la cererea instanţelor judecătoreşti, la solicitarea Biroului Notarului Public şi a autorităţilor publice; întocmeşte rapoarte de anchetă socială în temeiul Legii nr. 202/25.10.2012, ATR. XVIII, punct 15, ART. 127. ind. 1, prin deplasarea la domiciliul minorilor cercetaţi penal, respectiv al persoanelor în proces de punere sub interdicţie la cererea Institutului Naţional de Medicină Legală ,,Mina Minovici” Bucureşti (unitate sanitară de specialitate), pentru realizarea expertizei medico-legale la solicitarea Secţiilor de Poliţie, Parchetelor şi Instanţelor de judecată.

Cerinte

Primăria Sectorului 2 îţi oferă acum oportunitatea de a face parte dintr-o astfel de echipă. Profită de ea participând la concursurile organizate de instituţia noastră, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: • 2 posturi care necesită studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: drept, administraţie publică, administraţie europeană, psihologie, sociologie, asistenţă socială, comunicare şi relaţii publice; vechime în specialitatea studiilor cerute – minim 1 an În vederea participării candidaţii trebuie să depună un dosar de concurs, care va conţine în mod obligatoriu: • Copia actului de identitate • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări • Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice • Cazierul judiciar • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate • Curriculum vitae • Cerere prin care se solicită angajarea • Formularul de înscriere tipizat – se completează la sediul instituţiei • Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică – se completează la sediul instituţiei Înscrierile se fac în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la Serviciul Secretariat şi Relaţii Publice. Relaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de participare, bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs pot fi obţinute la Serviciul Resurse Umane sau pe site-ul institutiei. Înainte de depunerea dosarului complet, candidaţii se vor prezenta la Secretarul Comisiei de Concurs pentru verificarea conformităţii actelor din dosar cu actele originale.

Restrictii

Se accepta CV-uri in limba Romana

Nivel minim de educatie necesara Diploma de facultate

Nivel minim de experienta necesara 1 - 2 ani

Limbi straine necesare Engleza

2 pozitii disponibile 6 persoane au aplicat deja
Arata anuntul si prietenilor tai

Joburi similare