Acest anunt a expirat la data: 17.07.2014

Inapoi la joburi

Detalii loc de munca - România

Descrierea jobului - România

Asociatia Nationala a Recrutorilor recruteaza Reprezentantul Managementului pentru calitate, in conformitate cu SR EN ISO 9001/2008 pentru un grup de companii specializat in constructii. Responsabilitati: 1. Este reprezentantul Conducerii pentru stabilirea, implementarea si mentinerea SMC, in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008,la nivel de societate; 2. Programeazã si urmãreste elaborarea documentelor SMC; 3. Coordoneazã si tine sub control functionalitatea sistemului; 4. Acorda consultanta la proiectarea si modificarea documentelor SMC; 5. Elaboreaza Manualul Sistemului de management integrat; 6. Avizeazã programele de audit intern; 7. Programeaza analizele efectuate de management; 8. Raporteaza in scris semestrial si ori de cate ori este necesar despre functionarea SMC; 9. Efectueaza audituri interne; 10. Efectueaza sau participa la audituri evaluare furnizori; 11. Conduce sedintele de analiza a cererilor de Actiuni Corective/Preventive; 12. Pentru stabilirea actiunilor necesare rezolvarii neconformitatilor pentru imbunatatirea SMC; 13. Elaboreaza Planuri/Programe de Imbunatatirea a SMC, urmareste realizarea acestora si raporteaza Directorului General modul de realizare; 14. Organizeaza si efectueaza cursuri interne de instruire in domeniul managementului calitatii; 15. Îndeplineste oricare alte atributii, lucrãri, sarcini, compatibile cu pregãtirea profesionalã si capacitatea psiho-fizicã, primite prin decizii sau în caz de fortã majorã; 16. Răspunde de întocmirea lucrărilor în condiţii de calitate şi eficienţă cerute; 17. Informează Directorul General despre stadiul lucrărilor şi greutăţile ivite pentru a se lua măsuri de înlăturare a acestora; 18. Toate responsabilităţile prevăzute în documentele sistemului de management al calitatii pentru postul din prezenta fişă; 19. Răspunde personal de protejarea faţă de exterior a know-how-lui societăţii şi de păstrarea faţă de terţe persoane a confidenţialităţii datelor în legătură cu clienţii şi furnizorii.

Cerinte

studii: - absolvent al invatamantului superior; experienta: - în specialitate: min 2 ani; alte cerinte: - absolvirea unui curs de managementul calitãtii, --- studii: - absolvent al invatamantului superior; experienta: - în specialitate: min 2 ani; alte cerinte: - absolvirea unui curs de managementul calitãtii,

Restrictii

Nivel minim de educatie necesara Colegiu / studii postliceale

1 pozitii disponibile
Arata anuntul si prietenilor tai

Joburi similare