Fisa de post este de obicei o anexa a contractului de munca si ar trebui sa fie printre primele documente verificate, aprobate si semnate de catre angajat, dupa inceperea activitatii la un nou loc de munca. Fisa de post se intocmeste in 2 exemplare, iar dupa semnarea de catre ambele parti, un exemplar ramane la angajator si un exemplar este inmanat sub semnatura angajatului. O fisa de post poate sa contina urmatoarele lucruri:

 • numele intreg al angajatului
 • pozitia ocupata si denumirea postului conform codului COR
 • departamentul in care lucreaza angajatul
 • cui se subordoneaza (seful direct), cine il inlocuieste si pe cine inlocuieste el
 • tipul contractului de munca (angajat pe perioada determinata sau nedeterminata)
 • cerintele minime ale postului (gen studii superioare in domeniul specific postului, minim x ani de experienta etc.)
 • responasabilitati specifice postului: aici sunt descrise pe larg, in detaliu, toate activitatile pe care trebuie sa le efectueze angajatul, atat referitoare la munca propriu zisa cat si la documentele documentele pe care trebuie sa le intocmeasca, sistemele electronice pe care trebuie sa le gestioneze sau sa le foloseasca
 • responsabilitati generale: sunt descrise toate obligatiile angajatului, toate regulile pe care acesta trebuie sa le respecte si care au aplicabilitate pentru toti angajatii. Deci, aceste responsabilitati se refera la activitatile desfasurate la nivel de companie si la nivel de departament 
 • alte responsabilitati, de exemplu angajatul poate colabora sau chiar decide efectuarea unor achizitii financiare, poate colabora la intocmirea bugetului anual, la verificarea si respectarea acestuia, chiar daca functia ocupata de angajat nu este in domeniul financiar.
 • responsabilitati referitoare la respectarea regulilor de sanatate si securitate in munca. In general, aici sunt mentionate reguli care au aplicabilitate la nivel de companie si se refera la toti angajatii. Instruirea SSM specifica postului si evaluarea riscului pentru postul respectiv se vor face de catre persoana responsabila din companie, conform legislatiei in vigoare.
 • pentru responsabilitati atribuite suplimentar si care nu sunt cuprinse in fisa de post exista sintagma "indeplineste si alte activitati atribuite de seful direct" foarte frecvent utilizata si care este folosita ca si acoperire in cazul unor inspectii.
 • data la care a fost intocmita, semnatura angajatului pe fiecare pagina si a reprezentantului legal al firmei.