Asociatia Matias este o organizatie non-guvernamentala care a luat fiinta in decembrie 2006 si desfasoara activitati in domeniul educatiei, sanatatii si culturii in comunitatile de romi din localitatile Jilava si Sintesti. Aceasta organizatie s-a infiintat pentru a intampina nevoile sociale si educationale existente in comunitatile defavorizate. In vederea realizari scopului propus, Asociatia Matias si-a stabilit obiective dintre care, cele mai importante sunt: - derularea de programe de consiliere si ajutoare a persoanelor aflate in situatii dificile de natura socio-economica. - Infiintrea unor clase de alfabetizare si recuperare scolara pentru copii defavorizati. Pe parcursul anului scolar copiilor li se vor asigura rechizite precum si posibilitatea servirii unei mese pe zi in cadrul pauzelor dintre ore. - infiintarea de centre de zi in comunitatile cu un numar semnificativ de copii defavorizati - Infintarea unei scoli de meserii pentru tinerii care au absolvit scoala generala. - Organizarea de activitati educative (tabere, excursii, vizite, cluburi, etc) pentru copii dezavantajati Centrul de zi din Jilava infiintat de catre Asociatia Matias si cel pe care dorim sa il infiintam in Sintesti sunt unitati de educaţie scolare si preşcolară care îşi propun să desfăşoare activităţi instructiv-educative şi de socializare în vederea creşterii şanselor copiilor din medii dezavantajate de a-şi dezvolta potenţialul fizic, intelectual şi psiho-social şi de a se putea adapta ulterior cu succes la cerinţele şcolare. În plus, programele vizează dezvoltarea vocaţională şi socială a copiilor prin realizarea de activităţi opţionale şi extracurriculare care să vină în sprijinul descoperirii şi exersării aptitudinilor, talentelor, intereselor şi să încurajeze curiozitatea pentru cunoştinţe şi experienţe noi.

  • «Alt oraș»
  • N/A, «Alt oraș»