Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara este organism neguvernamental, nonprofit, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale şi al cooperării transfrontaliere. Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara este Secretariat Comun și Unitate de Control de Prim Nivel pentru Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia. Regional Office for Cross-border Cooperation Timisoara acts as Joint Secretariat and First Level Control Unit for the implementation of the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Romania-Serbia. Regionalna kancelarija za prekograničnu saradnju Temišvar sastoji se od Zajednickog Sekretarijata i Prvostepene kontrole za implementaciju INTERREG IPA Program prekogranične saradnje Rumuniјa-Srbiјa.. BRCT Timişoara str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, et. 1 Tel: 0356-426360; Fax: 0356-426361; www.brct-timisoara.ro www.romania-serbia.net

  • Timișoara
  • Proclamatia de la Timisoara nr. 5, Timișoara