Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara este organism neguvernamental, nonprofit, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale şi al cooperării transfrontaliere. Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara asigură sprijinul administrativ, tehnic şi logistic corespunzător derulării proiectelor din cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia. BRCT Timişoara str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, et. 1 Tel: 0356-426360; Fax: 0356-426361; www.brct-timisoara.ro www.romania-serbia.net

  • Timișoara
  • N/A, Timișoara