1. Evaluarea psihologică a personalului la angajare şi evaluarea periodică - Evaluarea în situaţii de promovare, angajare, restructurare/disponibilitate, scop formativ, cunoaşterea managerilor şi a personalului din firmă şi a managementul carierei. 2. Programe de analiză şi dezvoltare organizaţională şi de competenţe managerială - Motivaţiile analizei climatului organizaţional al firmei, strategia, comunicarea, organizarea satisfacţia şi robusteţea cognitivă funcţional adaptativă a personalului şi a managerilor precum şi un plan de trecere în revistă a sarcinilor funcţionale de succes din firmă în vederea dezvoltării competenţelor specifice şi generale. 3. Consultanţă managerială şi diagnoză organizaţionala în resurse umane - Diagnoza şi planificarea schimbării organizaţionale în vederea operaţionalizării variabilelor funcţional adaptative în firmă, identificarea problemelor şi definirea sarcinilor funcţionale, a scopurilor reale şi eliminarea celor false/nefuncţionale precum şi îmbunătăţirea managementului organizaţional al firmei.

  • Cluj Napoca
  • N/A, Cluj Napoca