RO-EN Job Community este o societate română de recrutare și selecție personal și Temporary Management: dinamică și flexibilă, formată dintr-o echipă de profesioniști pentru procesele internaționale de resurse umane, cu peste 15 ani de experiență în domeniul Resurselor Umane și care își desfășoară activitatea pe teritoriul României. Fiecare candidat este foarte important pentru noi: are o experiență profesională care îi aparține, un istoric diferit, nu facem discriminări de rasă, religioase, de sex…..fiecare candidat este o Resursă de respectat și de ascultat. Job Community desfășoară activitatea de recrutare și selecția pentru clienții proprii și nu solicită candidaților compensarea cheltuielilor și/sau contribuția la acestea; Job Community, prin intermediul rețelei companiilor clienți, vă pune la dispoziție oferte de muncă divizate pe Națiune/Țară, domenii și funcție (Job Title). Toate contractele de muncă sunt încheiate direct cu companiile noastre client și garantează respectarea dispozițiilor în materie de legislație a muncii și de siguranță aflate în vigoare în Țara în care vă veți desfășura activitatea lucrativă; Ne cunoaștem bine clienții, vizualizăm personal procesele lor de producție pentru a înțelege competențele pe care candidații le vor deține și pentru a vă putea răspunde la întrebările dvs.; Datele dvs. personale vor fi protejate de legislația privind confidențialitatea acestora aflată în vigoare în fiecare dintre Țările în care ne desfășurăm activitatea. Job Community: INTREGISTRAT LA ITM BRASOV IN REGISTRUL SPECIAL DE EVIDENTA A AGENTILOR DE OCUPARE A FORTEI DE MUNCA IN STRAINATATE LA NR 173 DIN 03.02.2017. ============================================================================= Job Community is a Romanian Temporary Management, personnel selection and recruitment Romanian company: dynamic and flexible, consisting in a team of professionals in the field of international Human Resources processes, with an expertise exceeding 15 years in the field of Human Resources, operating on Romanian soil. Each candidate is very important to us: he/she has their own professional expertise, a personal history; we do not make any race, religion and gender discriminations… each candidate is a Resource to be respected and listened to. Job Community performs its recruitment and selection activity for its own customers and does not ask from the candidates to pay for and/or contribute in any of its expenses; Job Community, using its customer-companies network, makes work offers, classified according to the Nation/Country, fields of expertise and position (Job Title), available for you; All labor agreements are concluded directly with our customer-companies and they guarantee the observance of the provisions in the field of labor legislation and occupational safety in force in the Country where you will work; We know our customers well; we personally see and assess their production procedures, to understand the skills the candidates will have and to be able to answer all your questions; Your personal data will be protected by the legislation regarding their confidentiality, in force in all the countries where we activate. Job Community: INTREGISTRAT LA ITM BRASOV IN REGISTRUL SPECIAL DE EVIDENTA A AGENTILOR DE OCUPARE A FORTEI DE MUNCA IN STRAINATATE LA NR 173 DIN 03.02.2017.

  • Brașov
  • Caramidariei 5, Brașov