ATU Consulting a fost creat pentru a raspunde nevoilor curente de invatare, educare si cunoastere, activand in domeniile managementului, resurselor umane si dezvoltarii de personal. Serviciile oferite: 1. Programe de dezvoltare: Leadership; Managing people; Coaching; Tehnici de motivarea echipei; Elaborarea deciziilor; Moderarea şedintelor; Management general; Team Building, Team Development; Tehnici de vânzări; Tehnici de negociere; Customer care; Tehnici de comunicare; Managementul conflictului; Tehnici de prezentare; Tehnici de comunicare; Tehnici de time management; Managementul conflictului; Managementul schimbării; Managementul stresului; Managementul timpului. 2. Programe autorizate CNFPA: Formator; Manager de proiect; Manager resurse umane; Competenţe antreprenoriale. 3. Analiză şi dezvoltare de competenţe (A&DC): care urmareste identificarea competentelor necesare pentru realizarea anumitor sarcini profesionale, la nivel executiv sau managerial. 4. Evaluarea de personal: instrumente - CPI, NEO-PIR, TOM, Raven 5. Analiză şi dezvoltare organizaţională (A&DO): care urmareste să identifice probleme sau arii de dezvoltare la nivel organizaţional, la nivel de comunicare organizaţională, implementare de proceduri, climat şi cultura organizaţională, eficienţa proceselor, inovare, etc 6. Servicii de Consultanta: HR - evaluarea proceselor de HR ale unei companii; realizarea sistemelor de evaluare a performantelor; intocmirea procedurilor de HR; analiza muncii si evaluarea posturilor; design si realizare a fiselor de post; designul procesului de inductie; realizarea RI si ROF; design de programe motivationale non-financiare; Financiara si de Marketing.

  • Cluj Napoca
  • N/A, Cluj Napoca