Compania FIDE GTIE GROUP Srl, are ca obiect de activitate principal “ selectia si plasarea fortei de munca” Detinem autorizatia nr. 296/2006 emisa de ITM Bucuresti si autorizatia nr. 4899/2007 emisa de Autoritatea nationala de supraveghere a prelucratorilor de date cu caracter personal. Compania este inscrisa in Rgistrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/17921/2006, CUI: RO 19175801. Recrutam personal calificat/necalificat din Romania, Bulgaria, Moldova si Ucraina. Destinatii de munca pentru forta de munca calificata/necalificata , sunt : Canada, Israel si EU. Funcționam conform prevederilor legii 156 / 2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate. Conform normelor metodologice de aplicare ale acestei legi, „pentru efectuarea activităţilor de mediere, agenţii de ocupare a forţei de muncă în străinătate pot percepe un tarif de mediere care să acopere costurile acestora” ( art. 7, alin 3 ) În același articol, alineatul 2, se specifică: „Dacă tarifele pentru prestarea serviciilor de mediere sunt încasate de la angajatori străini, agenţii de ocupare a forţei de muncă nu pot pretinde plata serviciilor de mediere şi de la solicitanţii de locuri de muncă în străinătate.” Instrumentarea datelor personale ale fiecarui Aplicant, se face respectand prevedrile Legii 677/2001, privind protectia datelor personale. Prin sucursala noastra din Israel ( FIDE GTIE Ltd ) , acordam asistenta juridica de specialitate persoanelor din Romania , si/sau, persoanelor rezidente sau nerezidente ale Romaniei dar care au si cetatenie romana si care, au lucrat in Israel, si/sau, lucreaza in Israel, si care, incepand cu 1 ianuarie 2013, sunt in drept legal de a primi pensie platibila din Israel in tara de domiciliu a solicitantului, pensie raportata la perioada lucrata, salariu incasat, si cuantum asigurari sociale achitate catre Statul Israel pe timpul executarii contratului de munca.

  • București
  • Sos. Berceni nr. 104, Bloc TURN etajul VI, camera 6A, Sector 4, București