Editura Sorpeco Holding S.R.L. are ca obiect de activitate realizarea de hărţi şi atlase rutiere și turistice pentru orașele din România, pentru România în ansamblu și pentru statele europene. Societatea este deținătoarea dreptului de autor al hărților și atlaselor cu marca „Hărți 100%”, produse care au devenit remarcate în decursul timpului prin acurateţea informațiilor, gradul mare de detaliere și mai ales prin actualizarea constantă a hărţilor publicate.

  • București
  • N/A, București