100537

Contabil sef la EKA INVESTMENT GROUP-Bucuresti- Real Estate

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 04.02.2014
 • Numar referinta: 100537

Experienta

 • mai 2013 - Prezent

  Contabil sef, EKA INVESTMENT GROUP-Bucuresti- Real Estate

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  -organizarea, conducerea, controlul si desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a grupului de societati in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; 
  -asigurarea, organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatilor din grup in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatatilor; 
  -organizarea si coordonarea contabilitatii operatiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor (clienti, furnizori, salariati, bugete, s.a.), contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare; 
  - consemnarea corecta si la timp, in momentul efectuarii ei, in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatilor si inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 
  -stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si a circuitul lor in cadrul societatilor. 
  -intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, organizarea inventarierii patrimoniului si valorificarea rezultatelor inventarierii; 
  - controlul operatiilor patrimoniale; respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar; 
  -asigurarea indeplinirii la termene a obligatiilor societatilor fata de bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale, fata de bugetele locale si fata de terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; 
  - implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational; 
  - reconcilierea si inchiderea conturilor; 
  - elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare; 
  -efectuarea analizei financiar contabila pe baza situatiilor financiare, prezintarea acesteia in consiliul de administratie si respectiv adunarii generale a asociatilor; 
  -Consultanta catre conducerea si entitatile functionale ale societatilor in legatura cu problemele referitoare la activitatea serviciului; 
  -executare de lucrari pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmarire, evidenta, decontari, cheltuieli-venituri, bilant, analize de sistem, tehnica de calcul; 
  - sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul serviciului; 
  --reprezintarea societatilor in cazurile incredintate prin delegare; 
  -intocmirea de diverse documentatii pentru deschiderea de societati, obtinerea diverselor avize si autorizatii, obtinerea de finantari, s.a raportari.

 • aprilie 2012 - martie 2013

  Contabil sef, Vertical Design SRL-Otopeni- productie usi industriale

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  Organizarea si tinerea evidentei contabile in conformitate cu OMFP 3055/2009, Societatea fiind contribuabil mijlociu;
   Propunerea de masuri pentru organizarea şi conducerea activităţii financiar-contabile la nivelul societăţii, pentru stabilirea procedurilor de lucru specifice care să asigure evidenţa contabilă;
  Formarea, coordonarea şi evaluarea echipei din cadrul Departamentului Financiar-Contabilitate; Asigurarea desfăşurarii continue şi în bune condiţii a operatiunilor specifice activitatii financiar-contabile, înregistrarea facturilor, analiza lunară a conturilor, întocmire de declaratii fiscale; 
   Asigurarea întocmirii corecte a documentelor justificative privind operaţiunile contabile; propunerea imbunatatirii circuitului documentelor in societate;
   Realizarea procesului de inchidere contabila a lunii, analiza conturilor de venituri si cheltuieli si reconcilierea posturilor bilantiere; analiza conturilor de clienti si furnizori, urmarind gradul de incasare si gradul de indatorare, urmarirea principalilor indicatori de lichiditate si solvabilitate;
   Participarea la organizarea si valorificarea inventarierii elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii;
   Intocmire si urmarire cash flow, saptamanal;
   Efectuarea platilor in sistem online; Initierea procedurilor de compensare datoriii atunci cand este cazul; Propunerea de politici privind gestionarea (emitere / primire) instrumente de plata pentru anumite situatii specifice;
   Asigurarea suportului pentru auditarea situatiilor financiare anuale, controalelor fiscale; obtinerea/ reinnoirea creditelor bancare; Participarea la Întocmirea situatiilor financiare ale societăţii 
  Exercitarea controlul financiar preventiv privind legalitatea operaţiunilor desfăşurate in ce priveste deconturile pentru cheltuielile de deplasare şi asigurarea controlul înregistrărilor contabile efectuate.

 • noiembrie 2006 - aprilie 2012

  MANAGER FINANCIAR, Capra Nera by Deesse of Switzerland SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  Conducerea si organizarea departamentului financiar contabil; Intocmirea rapoartelor lunare financiare privind indicatorii financiari ai firmei; Previzionarea Bugetului; Controlul financiar preventiv; Controlul casieriei; Aprobarea platilor; Executarea platilor online; Pregatirea inventarierii; Analiza veniturilor, cheltuielilor, costurilor, produselor (cantitativ/ valoric); Propunere proceduri privind organizarea gestiunilor si depozitelor; Negocierea si Intocmirea de documentatii la obtinerea creditelor bancare; intocmirea documentatiilor pentru control fiscal de fond; Negocierea diverselor contracte cu furnizorii de utilitati, leasing, hoteluri –pt meetinguri si alte evenimente, Participarea la recrutarea personalului s.a.

 • noiembrie 2005 - octombrie 2006

  Analist financiar, Capra Nera by Deesse of Switzerland SRL-Otopeni- Productie textile si cosmetice - brand propriu

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  Diverse analize pentru produse si stocuri; Previzionare plati; Intocmire Cash – Flow lunar; Intocmire Anexe Situatii financiare anuale, Analiza Contracte in derulare s.a.

 • septembrie 2004 - septembrie 2006

  Economist, INSTANT EXPERT SRL-LICHIDARI JUDICIARE- BACAU

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  Pentru un portofoliu de 10 societati de marimi diferite (intre care si un mare contribuabil): Intocmirea rapoartelor periodice de activitate, Intomirea raportului de cauzalitate; Analiza ultimilor trei ani de activitate si propunerea anularii actelor si operatiunilor frauduloase, Analiza cererilor de inscriere la masa credala; Organizarea inventarierii patrimoniilor Insolventilor si valorificarea rezultatelor; Refacerea contabilitatii societatilor in insolventa daca acestea nu si-au indeplinit sarcinile inlauntrul termenelor legale; Intocmirea planurilor de reorganizare si, in cazul in care au fost acceptate de creditori, urmarirea aplicarii acestora; intocmirea raportului de atragere a raspunderii personale a administratorilor; Intocmirea Planurilor de distributie partiale si sau finale din fondurile obtinute din valorificarea averii societatilor falite; Urmarirea, pe tot parcursul procedurii, a optimizarii averii societatilor falite;Tinerea evidentei contabile si fiscale pe perioada insolventei/falimentului si inchiderea contabilitatii societatilor la radiere s.a.

 • ianuarie 2004 - august 2004

  ECONOMIST, INSTANT EVAL SRL- BACAU-EVALUARI

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  Participarea la evaluarea unei mari companii de constructii din Transilvania in vederea privatizarii, precum si la evaluarea unei mari societati avicole din Moldova in vederea vanzarii; alte evaluari .

 • august 2003 - decembrie 2003

  ECONOMIST, EXPERT SRL-BACAU- LICHIDARI JUDICIARE

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  Pentru un portofoliu de 2 societati studierea ultimilor 3 ani de activitate si intocmirea primului raport

 • noiembrie 2002 - iulie 2003

  Economist, Mex Cafe SRL-Bucuresti- Restaurant

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  Evidenta contabila primara (Facturi, NIRuri, Note de plata, Bonuri fiscale, chitante,); Casierie, Organizarea Inventarului intermitent lunar, s.a.

 • decembrie 1999 - noiembrie 2002

  ECONOMIST-Sef birou contabilitate de gestiune, M.Ap.N, M.Ap.N. UM Tertiara Bucuresti

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  Avand in subordine 4 contabile am implementat noul sistem de contabilitate cantitativ valoric pe suport de hartie. Am orgnizat, coordonat si condus contabilitatea de gestiune. Am intocmit graficul de circulatie a documentelor financiar contabile si arhivarea acestora. Ulterior, dupa modernizarea biroului, am introdus in soft toata gestiunea unitatii. Am facut propuneri pentru imbunatatirea softului. Auditul intern al Armatei a stabilit, printr-un control de fond, ca intreaga operatiune de introducere de date in soft precum si tinerea contabilitatii au fost efectuate exemplar si in conformitate cu legislatia in vigoare;
  Pentru un an de zile am detinut si functia de contabil sef prin cumul. In acest timp am intocmit toate rapoartele periodice catre esalon (SMFT), am tinut contabilitatea financiara, am intocmit statele de salarii (pentru cca 180 militari si civili), am inaintat cererile de bani in conformitate cu bugetul aprobat.
  In fiecare trimestru am intocmit si prezentat la esalon Situatiile financiare (Bilantul ) 2000-2002. Am acordat viza de control financiar preventiv in perioada 2000 - 2002

Educatie

 • 2003 - 2006

  Postdoctorat, Corpul expertilor Contabili si al Contabilitor Autorizati

  • București, România
 • 1994 - 1999

  Diploma de facultate, Academia de Studii Economice Bucuresti

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Incepator
Greaca
Incepator
Romana
Nativ
25%
 • Last update: 04.02.2014
 • Reference number: 100537

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
French
Beginner
Greek
Beginner
Romanian
Native