10084

Coordonator informare la FSIA (in proiectul POSDRU 59607)

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 26.10.2011
 • Numar referinta: 10084

Experienta

 • aprilie 2011 - Prezent

  Coordonator informare, FSIA (in proiectul POSDRU 59607)

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Muncitori

  - Organizarea împreuna cu Managerul de Proiect a campaniilor de informare si constientizare a populatiei ţintă si supervizarea acestora;
  - Monitorizarea îndeplinirii indicatorilor de informare si publicitate stabiliţi în proiect;
  - Realizarea conceptului de promovare a proiectului si prezentarea lui către Managerul de proiect;
  - Concepere nume portal si monitorizarea activităţii de rezervare spatiu portal;
  - Coordonarea firmei subcontractate în realizarea portalului;
  - Administrarea periodică a informaţiilor de pe portal;
  - Verificarea lunară a numărului de accesări de pe portal si raportarea traficului către Managerului de proiect;
  -Respectarea prevederilor „Manualului de identitate vizuala” si realizarea tuturor cerintelor impuse de acesta in vederea respectarii identitatii vizuale impuse prin program;
  - Obtinerea de avize si clarificari de la CNDIPT pentru toate materialele de informare realizate; 
  - Supervizarea activitătii de creare a conceptelor pentru fluturasi, pliante afise;
  - Coordonarea firmei subcontractate în realizarea materialelor de informare;
  - Monitorizarea spoturilor publicitare radio si TV;
  - Gestionarea modului de împărtire a materialelor de informare si publicitate din cadrul proiectului/aparitii spoturilor publicitare;
  - Gestionarea relatiei cu Mass Media si cautarea unor noi solutii de informare si contientizare a grupului tinta;
  -Monitorizarea modului de distribuire a brosurii „ABC-ul angajatului calificat” în cadrul campaniei de informare
  

 • septembrie 2010 - Prezent

  Expert achizitii , FSIA (in proiectul POSDRU 59607)

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Muncitori

  -Intocmirea formularelor de estimare a valorii contractului de achizitie publică
  conform art. 213, alin. 1, lit. a, din OUG nr.34/2006;
  - Alegerea procedurii de achizitie publică, în functie de valoarea estimată a
  contractului de achizitie publică conform regulilor stabilite prin programul POSDRU
  - Stabilirea calendarului procedurii de atribuire
  
  -Elaborarea impreuna cu Managerul de Proiect, caietul de sarcini cu descrierea
  obiectivă a serviciilor/produselor/lucrărilor (cerinte, caracteristici...) în raport cu
  necesitatiile de implemtare a proiectului;
  - Stabilirea, impreuna cu Managerul de Proiect criteriile de atribuire a
  contractului de achizitie publică (oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere
  economic sau pretul cel mai scăzut);
  - Definitivarea documentatiei de atribuire
  - Intocmirea anuntului/invitatiei de participare
  - Respectarea termenelor minime pentru depunerea candidaturilor/ofertelor,
  calculate de la data transmiterii acestora spre publicare a anunţului/ invitaţiei de
  participare
  - Elaborarea si inaintarea spre avizare si apobare catre Expertul Juridic si
  Managerul de Proiect, răspunsurile la clarificările formulate de operatorii economici
  interesaţi
  - Transmiterea raspunsurilor la clarificările formulate de operatorii economici
  interesaţi
  -Să participe împreună cu restul comisiei la deschiderea ofertelor, la data şi ora
  anunţată în anunţului/invitaţia de participare şi întocmească procesul-verbal de
  deschidere a ofertelor;
  - Să evalueze impreună cu restul comisiei, ofertele primite şi să întocmească
  raportul procedurii prin care atribuie contractul de achiziţie sau anulează
  procedura, după caz
  
  - Să informeze operatorii economici asupra rezultatului procedurii
  - Să întocmească şi să publice anunţul de atribuire
  -să întomească dosarul de achizitie publică pentru fiecare dosar de achizitie
  atribuit, conform instructiunii si/sau OUG 34/2006
  - Să participe la receptia bunurilor/serviciilor/lucrărilor achizitionate
  -Să intocmească procesele verbale de receptie ti punere în functiune (după
  caz) a bunurilor/serviciilor/lucrărilor achizitionate
  

 • noiembrie 2007 - Prezent

  Economist, ICDPP

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Cercetare si dezvoltare

  -Intocmirea documentatiei de calificare necesara accesarii fondurilor administrate de Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si alte autoritati contractante in cadrul programelor nationale de cercetare (CEEX, PNII, Program Nucleu), fonduri structurale, Makis.
  -Intocmirea propunerii financiare pentru depunerea de proiect, in conformitate cu cerintele programului (conf. ghid solicitatant, manualului operational...) sub forma de buget, defalcat pe categorii de cheltuieli si enumerarea acestora. Corelarea bugetului cu planul de realizare al proiectului impreuna cu activitatiile acestuia si pregatirea unui calendar de achizitii conform legislatiei in vigoare;
  -Implementarea proiectului prin mentinerea legaturii directe cu reprezentantii autoritatii contractante si operarea oricaror modificari ulterioare la contract, acord de realocare, notificari sau adrese in vederea atingerii obiectivelor asumate prin contractul de finantare;
  -Repartizarea bugetului pentru fiecare proiect in parte in functie de numarul de etape aferent anului in curs si de o estimare a cheltuielilor necesare( CEEX, PN2, Fonduri structurale, Makis);
  -Intocmirea raportarii fiananciare a proiectelor, catre autoritatea contractanta, impreuna cu documentele tuturor institutiilor partenere, dupa verificarea indeplinirii tuturor clauzelor contractuale. -Intocmirea raportarii financiare periodice pentru fiecare proiect, conform calendarului de raportare asumat prin contract.
  
  Buget administrat (RON):
  -CEEX 88/2006 = 455,850
  -CEEX 132/2006 = 456,000
  -CEEX 38/2005 = 140,000
  -CEEX 3/2005 = 20,000
  -PN2 61022/2007 = 121,000
  -PN2 31048/2007 = 175,000
  -PN2 51040/2007 = 240,000
  Functii detinute in cadrul proiectelor si perioada de desfasurare a activitatii:
  -CEEX 88/2006(01.11.07-01.12.08) = manager financiar
  -CEEX 132/2006(01.11.07-01.08.08) = manager financiar
  -CEEX 38/2005(01.11.07-15.12.08) = manager financiar
  -CEEX 3/2005(01.11.07-15.12.08)= manager financiar
  -PN2 61022/2007(15.12.07-prezent)= manager financiar
  -PN2 31048/2007(15.12.07-prezent) = manager financiar
  -PN2 51040/2007 (15.12.07-prezent)= manager financiar
  -PN2 CAPACITATI 110/2007(15.06.08-prezent) = manager financiar
  -POS.CCE-A2 (11.07.09-prezent)= manager financiar
  -Makis 135194/2009 (15.07.09-prezent)= manager financiar
  -YSYS prin PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ
  ROMÂNIA – BULGARIA 2007–2013 (11.09.10-prezent)= manager financiar
  

 • septembrie 2009 - octombrie 2010

  Operator productie, ID Sarrieri

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Muncitori

  Ca principale responsabilitati sunt intocmirea comenzilor catre departamentul de achizitii, verificarea listelor de stoc si intretinerea bazei de date.

 • august 2004 - februarie 2006

  Controller, SC Continental HOTELS SA

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Hoteluri,Turism

  Ca principale responsabilitati sunt intocmirea comenzilor catre departamentul de achizitii, verificarea listelor de stoc si intretinerea bazei de date.

Educatie

 • 2011 - 2011

  Postdoctorat, S.C. Euro Best Team S.R.L.

  • București, România
 • 2002 - 2006

  Diploma de facultate, Universitatea Romano-americana

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Incepator
Romana
Nativ
25%
 • Last update: 26.10.2011
 • Reference number: 10084

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Advanced
French
Beginner
Romanian
Native