105518

ECONOMIST la SC RENAMED NEFRODIAMED SRL

 • România, Craiova
 • România, Craiova
 • Romania, Craiova
 • Romania, Craiova
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 05.03.2014
 • Numar referinta: 105518

Experienta

 • noiembrie 2011 - Prezent

  ECONOMIST, SC RENAMED NEFRODIAMED SRL

  • Craiova, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

      Începând cu data de 15.10.2011 firma a fost preluata de către firma SC FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL, firma multinaţională cu sediul in Germania.
  In postul ocupat am urmatoarele atribuţii: 
  
  
  
  •	organizez, conduc, controlez şi răspund de desfăşurarea în mod eficient a activităţii financiar -contabile a societăţii în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
  •	am implementat procedurile contabilităţii românesti şi germane conform legislaţiei în vigoare;
  •	asigur şi răspund de evidenţa contabilă a stocurilor de materiale; a mijloacelor fixe; a furnizorilor; a plăţilor şi încasărilor prin casă şi bancă; a notelor de salarii; a avansurilor de trezorerie interne si externe; a conturilor de venituri si cheltuieli şi închiderea acestora;
  •	asigur şi răspund de elaborarea balanţei de verificare;
  •	asigur şi răspund de calculul impozitului pe profit, întocmirea declaratiei şi plata acestuia;
  •	asigur şi răspund de întocmirea şi depunerea bilanţurilor contabile anuale, a raportărilor semestriale, a analizei contului de profit si pierdere; 
  •	particip la controalele efectuate de organele de control ale statului;
  •	întocmesc actele necesare pentru semnarea contractelor cu Casa Naţională de Sănătate precum şi alte activităţi specifice activităţii contabile; 
  •	asigur şi răspund de inventarierea generală a patrimoniului;
  •	sunt responsabil cu resursele umane pe societate;
  •	eliberez adeverinţe sau copii după documentele solicitate de salariaţi;
  •	preiau şi verific lunar foaia de prezenţă ( pontajul );
  •	întocmesc ştatele de plată pentru salarii;
  •	întocmesc contractele de muncă, actele adiţionale şi deciziile pentru angajaţii societăţii;
  •	introduc şi actualizez datele în Registrul de Evidenţă Electronic al Salariaţilor;
  •	întocmesc şi depun documentaţia necesară pentru recuperarea de la CAS a sumelor aferente concediilor medicale;
  •	primesc, verific şi introduc în sistem concediile medicale;
  •	calculez lunar şi înregistrez în contabilitate obligaţiile faţă de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, bugetele locale şi alte viramente;
  •	întocmesc lunar declaraţiile fiscale.
  

 • martie 2009 - noiembrie 2011

  CONTABIL SEF, SC RENAMED NEFRODIAL SRL

  • Craiova, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  •	organizez, conduc, controlez şi răspund de desfăşurarea în mod eficient a activităţii financiar -contabile a societăţii în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
  •	am implementat procedurile contabilităţii românesti şi germane conform legislaţiei în vigoare;
  •	asigur şi răspund de evidenţa contabilă a stocurilor de materiale; a mijloacelor fixe; a furnizorilor; a plăţilor şi încasărilor prin casă şi bancă; a notelor de salarii; a avansurilor de trezorerie interne si externe; a conturilor de venituri si cheltuieli şi închiderea acestora;
  •	asigur şi răspund de elaborarea balanţei de verificare;
  •	asigur şi răspund de calculul impozitului pe profit, întocmirea declaratiei şi plata acestuia;
  •	asigur şi răspund de întocmirea şi depunerea bilanţurilor contabile anuale, a raportărilor semestriale, a analizei contului de profit si pierdere; 
  •	particip la controalele efectuate de organele de control ale statului;
  •	întocmesc actele necesare pentru semnarea contractelor cu Casa Naţională de Sănătate precum şi alte activităţi specifice activităţii contabile; 
  •	asigur şi răspund de inventarierea generală a patrimoniului;
  •	sunt responsabil cu resursele umane pe societate;
  •	eliberez adeverinţe sau copii după documentele solicitate de salariaţi;
  •	preiau şi verific lunar foaia de prezenţă ( pontajul );
  •	întocmesc ştatele de plată pentru salarii;
  •	întocmesc contractele de muncă, actele adiţionale şi deciziile pentru angajaţii societăţii;
  •	introduc şi actualizez datele în Registrul de Evidenţă Electronic al Salariaţilor;
  •	întocmesc şi depun documentaţia necesară pentru recuperarea de la CAS a sumelor aferente concediilor medicale;
  •	primesc, verific şi introduc în sistem concediile medicale;
  •	calculez lunar şi înregistrez în contabilitate obligaţiile faţă de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, bugetele locale şi alte viramente;
  •	întocmesc lunar declaraţiile fiscale.
  

 • octombrie 2007 - martie 2009

  CONTABIL SEF, SC RENAMED DIALCARE SRL

  • Craiova, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  •	organizez, conduc, controlez şi răspund de desfăşurarea în mod eficient a activităţii financiar -contabile a societăţii în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
  •	am implementat procedurile contabilităţii românesti şi germane conform legislaţiei în vigoare;
  •	asigur şi răspund de evidenţa contabilă a stocurilor de materiale; a mijloacelor fixe; a furnizorilor; a plăţilor şi încasărilor prin casă şi bancă; a notelor de salarii; a avansurilor de trezorerie interne si externe; a conturilor de venituri si cheltuieli şi închiderea acestora;
  •	asigur şi răspund de elaborarea balanţei de verificare;
  •	asigur şi răspund de calculul impozitului pe profit, întocmirea declaratiei şi plata acestuia;
  •	asigur şi răspund de întocmirea şi depunerea bilanţurilor contabile anuale, a raportărilor semestriale, a analizei contului de profit si pierdere; 
  •	particip la controalele efectuate de organele de control ale statului;
  •	întocmesc actele necesare pentru semnarea contractelor cu Casa Naţională de Sănătate precum şi alte activităţi specifice activităţii contabile; 
  •	asigur şi răspund de inventarierea generală a patrimoniului;
  •	sunt responsabil cu resursele umane pe societate;
  •	eliberez adeverinţe sau copii după documentele solicitate de salariaţi;
  •	preiau şi verific lunar foaia de prezenţă ( pontajul );
  •	întocmesc ştatele de plată pentru salarii;
  •	întocmesc contractele de muncă, actele adiţionale şi deciziile pentru angajaţii societăţii;
  •	introduc şi actualizez datele în Registrul de Evidenţă Electronic al Salariaţilor;
  •	întocmesc şi depun documentaţia necesară pentru recuperarea de la CAS a sumelor aferente concediilor medicale;
  •	primesc, verific şi introduc în sistem concediile medicale;
  •	calculez lunar şi înregistrez în contabilitate obligaţiile faţă de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, bugetele locale şi alte viramente;
  •	întocmesc lunar declaraţiile fiscale.
  

Educatie

 • 2011 - 2011

  Postdoctorat, SC CONSULT RISC SRL

  • Craiova, România
 • 1998 - 1999

  Master / studii postuniversitare, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

  • Craiova, România

Limbi straine

Engleza
Mediu
Romana
Nativ
25%
 • Last update: 05.03.2014
 • Reference number: 105518

Foreign languages

English
Intermediate
Romanian
Native