105544

Şef Birou Prevenire, Protecţie, Management Integrat la HIDROELECTRICA – SERV SA – Sucursala pentru Reparaţii şi Servicii Porţile de Fier

 • România, Drobeta Turnu-Severin
 • România, Drobeta Turnu-Severin
 • Romania, Drobeta Turnu-Severin
 • Romania, Drobeta Turnu-Severin
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 05.03.2014
 • Numar referinta: 105544

Experienta

 • august 2013 - Prezent

  Şef Birou Prevenire, Protecţie, Management Integrat , HIDROELECTRICA – SERV SA – Sucursala pentru Reparaţii şi Servicii Porţile de Fier

  • Drobeta Turnu-Severin, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Management

  Coordonarea activităţilor specifice pentru domeniile securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi asigurarea calităţii, auditarea sistemelor de management în conformitate cu pprevederile standardelor ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 pentru Sucursala de Reparaţii şi Servicii Porţile de Fier

 • august 2007 - august 2013

  Sef Serviciu Prevenire si Protectie, SC HIDROSERV PORTILE DE FIER SA

  • Drobeta Turnu-Severin, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Management

     Am organizat şi coordonat implementarea legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă şi protecţia mediului pentru toate activităţile desfăşurate în societate.
     Am efectuat reevaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională asociate activităţilor desfăşurate în societate şi am identificat şi monitorizat activităţile de prevenire şi protecţie stabilite pentru diminuarea / eliminarea riscurilor profesionale stabilite în urma reevaluării.
     Am întocmit şi monitorizat planurile de securitate pentru lucrările de con-trucţii.
      Am gestionat procesul de audit al sistemului de management integrat con-form referenţialelor ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 şi OHSAS 18001:2007.  
     Am fost auditor şef.
  

 • februarie 2006 - iulie 2007

  Sef Serviciu AC PM SM PSI, Sef Serviciu AC PM SM PSI

  • Drobeta Turnu-Severin, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Management

    Am coordonat implementarea sistemului de management al securităţii şi să-nătăţii ocupaţionale şi integrarea celor trei sisteme de management ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001. 
     Am coordonat şi efectuat auditul sistemului de management integrat. Am fost auditor şef.
     Am fost Reprezentantul Managementului în perioada februarie 2006 până în iulie 2007.   Am organizat şi efectuat activităţile presupuse de identificarea riscurilor pro-fesionale şi determinarea măsurilor ce duc la eliminarea sau la diminuarea efec-telor acestora. 
     Am coordonat activiţăţile specifice de securitate şi sănătate în muncă, pro-tecţia mediului, asigurarea calităţii şi apărare împotriva incendiilor pentru toate activiţăţile desfăşurate în cadrul societăţii , în acord cu prevederile legislative în vigoare şi ale standardelor de referinţă.
  
  

 • octombrie 2003 - februarie 2006

  Sef Serviciu Administrativ, SC HIDROSERV PORTILE DE FIER SA

  • Drobeta Turnu-Severin, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Logistica

      Am organizat şi coordonat activitatea de pază a obiectivelor societăţii cu per-sonal propriu şi firme autorizate.
     Am asigurat activitatea de secretariat şi am organizat activitatea de arhivare a tuturor documentelor din societate.
     Am organizat şi coordonat activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate.
     Am coordonat activitatea bufetelor şi am asigurat activitatea de protocol.
     Am gestionat contractele de prestări servicii administrative către terţi, con-tractele de utilităţi ale societăţii precum şi contractele de închiriere.
     Am participat la inventarierea bunurilor şi am coordonat scoaterea din func-ţiune şi casarea mijloacelor fixe din societate.
     Am făcut parte din echipa de audit al sistemelor de management ale calităţii şi mediului şi am efectuat audituri.
     Am fost numită Reprezentantul Managementului în perioada noiembrie 2004 - martie 2006.
  

 • noiembrie 2002 - octombrie 2003

  Inginer in cadrul Laboratorului PRAM – CHE Portile de Fier II, SC HIDROSERV PORTILE DE FIER SA

  • Drobeta Turnu-Severin, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

    Am lucrat în cadrul Laboratorului PRAM din Centrala Hidroelectrică Porţile de Fier II la întreţinerea, revizia şi repararea instalaţiilor de fortă, comandă, protecţii şi automatizare ale hidroagregatelor.
     Am avut atribuţii de securitate şi sănătate în muncă şi asigurarea calităţii spe-cifice activităţilor de întreţinere, revizie şi reparaţie la hidroagregatele din cen-trala hidroelectrică Porţile de Fier II
  

 • mai 2000 - octombrie 2002

  Inginer in cadrul Laboratorului PRAM – CHE Portile de Fier II, S.C. HIDROELECTRICA S.A. – SUCURSALA PORTILE DE FIER

  • Drobeta Turnu-Severin, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

     Am lucrat în cadrul Laboratorului PRAM din Centrala Hidroelectrică Porţile de Fier II la întreţinerea, revizia şi repararea instalaţiilor de fortă, comandă, protecţii şi automatizare ale hidroagregatelor.
  Totodată am avut şi responsabilităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
  

 • septembrie 1999 - mai 2000

  Profesor suplinitor, Grup Scolar “ Domnu Tudor ” – Drobeta Turnu-Severin

  • Drobeta Turnu-Severin, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Educatie,Training

     Am predat materii de specialitate şi am îndrumat lucrări de laborator ( Elec-tronică, Circuite integrate digitale) la nivelul clasei a X-a şcoală profesională şi 
  anul I postliceală.
  

 • aprilie 1995 - februarie 1997

  Inspector de specialitate gradul II, Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi

  • Drobeta Turnu-Severin, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

     Culegerea şi prelucrarea datelor solicitate în chestionare şi transmiterea aces-
   tora către Institutul Naţional de Stataistică pentru stabilirea diferitelor statistici la 
   nivel local,regional şi naţional.
  

 • octombrie 1990 - aprilie 1995

  Inginer, Energo Reparatii Bucuresti

  • Drobeta Turnu-Severin, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Primii trei ani am lucrat în Laboratorul PRAM care asigura efectuarea repa-raţiilor planificate şi în situaţii de defecţiuni accidentale la utilajele existente. 
  ( strunguri universale, carusele şi cu comandă numerică , raboteze, freze etc.)
      Următorul an am lucrat în secţia de prelucrări metalice şi debitare, planifi -când şi urmărind executarea şi decontarea comenzilor primite. 
      În urma absolvirii unui curs în domeniul financiar - contabil am fost mutată în cadrul Biroul Rentabilitate, având ca sarcini ţinerea contabilităţii mijloacelor fixe, a investiţiilor precum şi postcalculul de producţie.
  

Educatie

 • 2010 - 2012

  Master / studii postuniversitare, Universitatea din Craiova - Centru Universitar Drobeta Turnu - Severin

  • Drobeta Turnu-Severin, România
 • 2009 - 2009

  Postdoctorat, Ministerul Muncii, familiei si Egalitatii de Sanse Ministerul Educatiei, Cerc etarii si Tineretului S.C. FLOYD AD & C S.R.L.

  • București, România
 • 2009 - 2009

  Postdoctorat, Ministerul Muncii, familiei si Egalitatii de Sanse Ministerul Educatiei, Cerc etarii si Tineretului S.C. GAM PRO EXPERT S.R.L.

  • București, România
 • 2009 - 2009

  Postdoctorat, Ministerul Muncii, familiei si Egalitatii de Sanse Ministerul Educatiei, Cerc etarii si Tineretului S.C. INTRATEST S.R.L.

  • București, România
 • 2008 - 2008

  Postdoctorat, I.N.C.D.P.M. ‚ Alexandru Darabont ’ – Bucuresti Universitatea din Petrosani

  • București, România
 • 2007 - 2008

  Postdoctorat, I.N.C.D.P.M. ‚ Alexandru Darabont ’ – Bucuresti Universitatea din Petrosani

  • București, România
 • 2008 - 2008

  Postdoctorat, Ministerul Muncii, familiei si Egalitatii de Sanse Ministerul Educatiei, Cerc etarii si Tineretului I.N.C.D.P.M. ‚ Alexandru Darabont ’ – Bucuresti

  • București, România
 • 2006 - 2006

  Postdoctorat, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului S.C. FLOYD AD & C S.R.L.

  • București, România
 • 2005 - 2005

  Postdoctorat, Structura de Securitate a Ministerului Economiei si Comertului – Societatea Comerciala de Formare a Energeticienilor din Romania FORMENERG SA

  • București, România
 • 2004 - 2004

  Postdoctorat, Q – Inspect S.R.L.

  • București, România
 • 1983 - 1990

  Diploma de facultate, Fac. Electronica si Telecomunicatii – Institutul Politehnic Bucuresti

  • București, România
 • 1979 - 1983

  Liceu / scoala profesionala, Liceul teoretic „ Traian ” – Drobeta Turnu - Severin

  • Drobeta Turnu-Severin, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Incepator
Romana
Nativ
25%
 • Last update: 05.03.2014
 • Reference number: 105544

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
French
Beginner
Romanian
Native