10801

inspector SSM la Omv Petrom SA

 • România, Craiova
 • România, Craiova
 • Romania, Craiova
 • Romania, Craiova
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 29.10.2011
 • Numar referinta: 10801

Experienta

 • decembrie 2009 - mai 2011

  inspector SSM, Omv Petrom SA

  • Craiova, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Participarea la implementarea Sistemului de Mangement Integrat in unitate;
  Instruirea suplimentară a lucrătorilor privind reglementările interne ale companiei şi documentele de Sistem Integrat;
  Participarea la cercetarea incidentelor/accidentelor de muncă;
  Efectuarea auditurilor de sistem;
  Verificarea modului de efectuare a instruirii la locul de muncă şi a instruirii periodice;
  Verificarea modului de implementare a măsurilor privind securitatea muncii stabilită prin programele anuale, precum şi a celor stabilite in urma controalelor efectuate de autorităţile competente;
  Verificarea modului de utilizare şi intreţinere a echipamentului de protecţie;
  Implementarea legislaţiei romaneşti şi a reglementărilor companiei aplicabile pentru Securitatea şi Sănătatea in Muncă
  

 • noiembrie 2005 - decembrie 2009

  Sisteme de Managemen , Omv Petrom Combinatul Doljchim

  • Craiova, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Consultanta,Management

  Implementarea, menţinerea şi imbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat Calitate-Mediu-Sănătate şi securitate ocupaţională (SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001, SR OHSAS 18001):
  - Armonizarea procedurilor sistemului de management al calităţii cu procedurile celorlalte sisteme de management standardizate (mediu, sănătate şi securitate ocupaţională)
  - Elaborarea, verificarea şi revizuirea Manualului de management, a procedurilor şi instrucţiunilor specifice (controlul reglementărilor, controlul inregistrărilor, controlul produsului neconform, audit, acţiuni corective, acţiuni preventive, etc.)
  - Identificarea reglementărilor, standardelor, procedurilor şi instrucţiunilor de lucru aplicabile in activitatea specifică şi comunicarea necesităţii de transpunere a cerinţelor acestora in documente proprii
  - Coordonarea elaborării procedurilor şi instrucţiunilor de lucru specifice departamentelor din cadrul Doljchim şi acordarea suportului necesar pentru documentarea acestora
  - Elaborarea Programului anual de audituri
  - Efectuarea de audituri interne de calitate, planificate şi neplanificate
  - Analizarea şi soluţionarea neconformităţilor
  - Urmărirea implementării acţiunilor corective şi preventive
  - Elaborarea programului anual de instruire in domeniul managementului calităţii
  - Elaborare de diverse rapoarte, conform solicitărilor
  - Realizarea de instruiri privind managementul calităţii şi elaborarea/ documentarea materialelor de instruire
  

 • iunie 2003 - octombrie 2005

  CHIMIST LABORATOR INSTALATIA EPURARE APE REZIDUALE, Omv Petrom Combinatul Doljchim

  • Craiova, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Planificare, organizare, coordonare, implementare, urmărire şi imbunătăţire a activităţii din laboratorul de analize fizico-chimice Epurare ape reziduale:
  - recoltarea probelor pentru analize;
  - efectuarea analizelor fizico-chimice şi biologice pentru apele uzate şi menajere provenite de pe platformă, in conformitate cu cerinţele standardelor şi legislaţiei in vigoare;
  - monitorizarea şi elaborarea de rapoarte periodice referitoare la calitatea apelor evacuate in rauri
  - aparatură de laborator folosită: balanţă tehnică, balanţă analitică, baie de nisip, baie de apă, conductometru, pH-metru, etuvă, spectrofotometru;
  - etalonarea aparaturii de laborator;
  - punerea in funcţiune a aparaturii de laborator nou achiziţionată;
  - elaborarea instrucţiunilor de lucru;
  - elaborarea specificaţiilor tehnice pentru aparatura de laborator propusă pentru achiziţionare
  

 • septembrie 2002 - mai 2003

  (TEHNOLOG) INSTALATIA EPURARE APE REZIDUALE 01.09.2002 - 31.05.2003 , Omv Petrom combinatul Doljchim

  • Craiova, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Planificare, organizare, coordonare, urmărire şi imbunătăţire a activităţii din staţia de Epurare ape reziduale, uzate şi menajere:
  - asigurarea funcţionării staţiei la parametrii optimi, in condiţii de siguranţă
  - elaborarea planurilor de mentenanţă a staţiei
  - elaborarea instrucţiunilor de lucru şi a regulamentului de funcţionare al staţiei de epurare
  - elaborarea specificaţiilor tehnice pentru echipamente de muncă, materii prime şi materiale
  - elaborarea planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale
  - gestionarea deşeurilor şi uleiurilor uzate conform reglementărilor in vigoare
  - asigurarea dotării cu echipament individual de protecţie, corespunzător factorilor de risc de accidentare şi imbolnăvire profesională specifici
  - instruirea periodică a personalului din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii in muncă, prevenirii şi stingerii incendiilor, situaţiilor de urgenţă
  - elaborarea fişelor de post pentru personalul din subordine
  

Educatie

 • 2009 - 2011

  Master / studii postuniversitare, Univ. craiova -Facultatea de chimie

  • Craiova, România
 • 2010 - 2011

  Master / studii postuniversitare, Univ. Lucian Blaga din Sibiu

  • Sibiu, România
 • 2008 - 2008

  Postdoctorat, Mişcarea Rom�nă pentru Calitate,

  • Craiova, România
 • 2006 - 2006

  Postdoctorat, Pro Management Group,

  • Craiova, România
 • 2000 - 2000

  Postdoctorat, Universitatea din Craiova,

  • Craiova, România
 • 1994 - 1998

  Diploma de facultate, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe, Secţia Chimie,

  • Craiova, România
 • 1994 - 1998

  Diploma de facultate, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe, Secţia Chimie

  • Craiova, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Romana
Nativ
30%
 • Last update: 29.10.2011
 • Reference number: 10801

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
Romanian
Native