110006

asistent medical la SC C.S.M.T DENT SRL

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 13.05.2014
 • Numar referinta: 110006

Experienta

 • decembrie 2013 - Prezent

  asistent medical, SC C.S.M.T DENT SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Sanatate: Sanatate

  -cabinet particular de stomatologie pediatrică – Piano Cabinet
  - activităţi specifice asistentului medical de stomatologie – susţinerea, asistarea actului medical, activitatea de sterilizare a instrumentarului, completarea fişelor de pacienţi
  -gestiunea materialelor din cabinet
  -alte activităţi: preluarea pacienţilor, supravegherea pacienţilor dupa încheierea actului medical
  

 • noiembrie 2005 - Prezent

  -voluntar, Asociaţia Valentina – România

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Fundatii / Asociatii / ONG

  -această asociaţie se ocupă cu predilecţie de copii proveniţi din familii de etnie romă, sărace, dezorganizate sau cu risc de abandon, suportând cheltuielile pentru menţinerea lor în cadrul grădiniţelor, organizând în fiecare zi un program de teme pentru acasă în care copii vin la Casa Valentina, învaţă, îşi fac temele, se joacă, socializează; se organizează ieşiri în parcuri, la muzee şi alte activităţi ludice şi culturale
  -am participat la activităţile Asociaţiei, lucrând cu beneficiarii în cardul programului teme pentru acasă, însoţindu-i şi supraveghindu-i în taberele organizate anual ş.a.
  

 • noiembrie 2003 - Prezent

  voluntar şi membru activ, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Sector 4 Bucureşti

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Fundatii / Asociatii / ONG

  -lider al Departamentului de Sănătate, având ca principale activităţi şi responsabilităţi: organizarea activităţilor şi acţiunilor depertamentului de Sănătate, coordonarea activităţii voluntarilor în acivităţile specifice departamentului, promovarea imaginii Filialei, atragerea de membri şi voluntari
  -am participat la diverse activităţi organizate de filială: campanii de informare în şcoli, licee pe diverse teme, acţiuni bazate pe acordarea primului ajutor premedical, am participat la pregătiri pe diverse teme (TBC, Prim Ajutor Premedical, Istoricul şi principiile Crucii Roşii, Drept Internaţional Umanitar), am mers în spitale de pneumologie, distribuind tichete valorice pacienţilor care îşi urmau tratamentul sub directa observare a medicului, am participat la intervenţiile de la inundaţii în anul 2005
  

 • octombrie 2012 - noiembrie 2013

  -asistent medical, DENT ESTET CLINIC S.R.L.

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Sanatate: Sanatate

  -clinică de stomatologie pediatrică
  -activităţi specifice asistentului medical de stomatologie – susţinerea, asistarea actului medical, activitatea de sterilizare a instrumentarului, completarea fişelor de pacienţi, participarea la şedinţele de lucru organizate în cadrul Clinicii, participarea la cursuri de formare continuă cu teme specifice
  -gestiunea materialelor din cabinet, gestiunea materialelor necesare pentru anesteziile generale, efectuarea comenzilor si menţinerea legăturii cu furnizorii de servicii şi produse specifice efectuării anesteziilor generale
  -alte activităţi: preluarea pacienţilor, supravegherea pacienţilor dupa încheierea actului medical
  

 • mai 2009 - noiembrie 2013

  –inspector specialitate, Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  -am lucrat în principal la proiectul „Centru de zi pentru copii cu autism şi cu tulburări de spectru autist” ca psihopedagog şi la alte proiecte legate de Persoane cu Dizabilităţi
  -am efectuat anchete sociale la domiciliu în vederea acordarii de fotolii rulante persoanelor în nevoie
  

 • septembrie 2008 - august 2012

  profesor psihopedagogie specială, Şcoala Specială nr. 3, Bucureşti

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Training

  -activităţi specifiece, conform fişei postului cadrului didactic învăţământ special: proiectarea eficientă şi realizarea curriculumului, evaluarea rezultatelor învăţării, realizarea activităţilor extracurriculare (parteneriate cu alte şcoli, cu licee, diferite Asociaţii, activitaţi non-formale cu elevii, în afara spaţiului fizic al şcolii), dezvoltare profesională prin participare la diverse activităţi, cercuri pedagogice, cursuri de formare continuă şi specializare, cercuri metodice, etc., promovarea imaginii unităţii de învăţământ prin promovarea acesteia şi implicarea în diverse parteneriate cu alte instituţii
  -organizarea şi participarea la excursii, medierea înscrierii la tabere de vară a elevilor
  

 • septembrie 2008 - decembrie 2008

  -pedagog social, Asociaţia Valentina România

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Muncitori

  -în această perioadă am avut responsabilitatea organizării activităţilor în care erau implicaţi copiii beneficiari, stabilind activităţile şi organizând voluntarii 

 • decembrie 2006 - decembrie 2008

  -lucrător social în regim part-time, Asociaţia Mergem România

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Muncitori

  -asociaţia s-a ocupat în mod deosebit de o fetiţă nevăzătoare şi familia ei (persoane de etnie romă), aceasta fiind compusă din mamă şi încă două surori (văzătoare), însă adiacent se ocupa şi de comunitatea restrânsă din zona în care locuieşte familia, sprijinindu-i din punct de vedere material şi educaţional
  -am avut ca responsabilităţi: întocmirea de anchete sociale, obţinerea şi depunerea actelor pentru înscrierea la şcoală a fetelor, vizite periodice la domiciliul familiei ş.a.
  -în perioada în care am fost angajată am reuşit să înscriu cele două fete mai mari la şcoală, deşi una dintre ele depăşise vârsta normală de înscriere şi am înscris-o pe fetiţa nevăzătoare la Şcoala Specială pentru deficienţi de vedere din Bucureşti
  

 • august 2007 - aprilie 2008

  -casier , S.C. IVET COMPROD S.R.L.

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Retail / Comert

  -incasarea contravalorii produselor

Educatie

 • 2008 - 2011

  Diploma de facultate, Universitatea Bucureşti, „Facultatea de Teologie Ortodoxă”,

  • București, România
 • 2005 - 2008

  Diploma de facultate, Universitatea Bucureşti, „Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei”

  • București, România
 • 2005 - 2008

  Colegiu / studii postliceale, Şcoala Postliceală Sanitară „Fundeni”

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Mediu
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 13.05.2014
 • Reference number: 110006

Experience

 • September 2012 - Present

  nurse, Dental Private Office

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Health: Health

  Dental Private Office specialised on children dentestry - specialised activities

 • November 2005 - Present

  volunteer, The Association Valentina - Romania

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Foundations / Associations / NGOs

  This Association deals mainly with children of poor Roma people or with the risk of abandon by incurring the expenses for keeping them in the kindergartens, organizing each day a homework program where children come to Valentina House where they learn, do homework, play, socialize; outputs are organized in parks, museums and other cultural and ludic activities.
  
  I have attended the activities of the Association by working with the beneficiaries in the homework program, I have accompanied and supervised them in the annual camps etc 
  

 • November 2003 - Present

  Volunteer and active member, Red Cross National Society from Romania – Fourth subsidiary

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Foundations / Associations / NGOs

  Lider of the Health Department having as the main activities and responsabilities the following: organizing the activities and actions of the Health Department, co-ordinating the activities of the volunteers, promoting the image of the Subsidiary, finding members and volunteers.
  I have participated in various activities organized by the Subsidiary: informing campaigns in schools, high-schools, actions referring to the premedical first aid; I have attended some courses with various themes such as: (Tuberculosis, Premedical First Aid, The history and the principles of the Red Cross, International Humanitarian Law). I went in the respiratory hospitals distributing vouchers to the patients, I have participated in the interventions that took place in the floods in 2005. 
  

 • May 2009 - November 2013

  speciality inspector, General Directorate for Social Assistance of Bucharest Municipality

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Administrative

  I’m working in the project Day Centre for autistic children or, for the ones with disorders of autistic spectrum as psycho-pedagogue, as well as in other projects related to Disability persons.

 • September 2008 - August 2012

  Special psycho-pedagogy teacher , Special school No. 3, Bucharest

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Training

  specialised theaching activities.

 • August 2008 - December 2008

  social pedagogue, The Association Valentina Romania

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Training

  In this period I had the charge to organize the activities in which the beneficiaries children were involved. Here I have estabilished the activities and I have organized the volunteers.

 • December 2006 - December 2008

  part-time social worker , The Association Go Romania

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Workers

  The Association dealt with a blind girl and her family (Roma people) formed of mother and two sisters.
  Here, my responsibilities were: I have done social investigations, I have obtained and submitted the acts necessary for enrolling the girls at school, and I have made periodic visits at that family’s residence.
  - in this period I succeeded to enroll the two elder girls at the school although one of them exceeded the age limit for enrolling and I enrolled the blind girl at the Special School for defective persons from Bucharest.
  

Education

 • 2008 - 2011

  Bachelor's degree, University of Bucharest, Faculty of Orthodox Theology

  • București, Romania
 • 2005 - 2008

  Bachelor's degree, University of Bucharest, Faculty of psychology and Sciences of education

  • București, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
French
Intermediate
Romanian
Native