112041

inginer - Departamentul Tehnic - Design la Bilfinger Berger Baugesellschaft mbH Wien, Constanta

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 28.08.2014
 • Numar referinta: 112041

Experienta

 • aprilie 2011 - octombrie 2012

  inginer - Departamentul Tehnic - Design , Bilfinger Berger Baugesellschaft mbH Wien, Constanta

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  -Realizarea masuratorilor si schitelor trimise din santier catre proiectanti in vederea completarii/modificari planurilor de executie;
  -Centralizarea si transmiterea pe cale oficiala catre proiectantul general cat si catre proiectantul de detalii si beneficiar a tuturor neconcordantelor aparute in urma lucrarilor de executie;
  -Asigurarea parametrilor de calitate privind planurile de executie;
  -Urmarirea obtinerii aprobarilor de la inginerul consultant si de la beneficiar atat pentru piesele scrise cat si pentru piesele desenate (comunicari si dispozitii de santier);
  -Editarea si modificarea planurilor de executie(piese scrise si desenate)in format electronic si incarcarea lor in baza de date locala (Primas).
  -Participarea la receptiile de la terminarea lucrarilor si intocmirea documentatiei privind receptia la terminarea lucrarilor;
  -Participarea la realizarea cartii tehnice a constructiei;
  Participarea la lucrarile de reabilitare podurilor dunarene de la Giurgeni Vadul Oii-DN.2A km.114+134(LOT 1) Agigeea-DN.39 km.8+988(LOT 3).
  

 • februarie 2009 - aprilie 2011

  inginer - Departamentul Tehnic - Design, Joint Venture Franz Kassecker Gmbh & Bilfinger Berger Baugesellschaft mbH Wien, Campina

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  -Realizarea masuratorilor si schitelor trimise din santier catre proiectanti in vederea completarii/modificari planurilor de executie;
  -Centralizarea si transmiterea pe cale oficiala catre proiectantul general cat si catre proiectantul de detalii si beneficiar a tuturor neconcordantelor aparute in urma lucrarilor de executie;
  -Asigurarea parametrilor de calitate privind planurile de executie;
  -Urmarirea obtinerii aprobarilor de la inginerul consultant si de la beneficiar atat pentru piesele scrise cat si pentru piesele desenate (comunicari si dispozitii de santier);
  -Editarea si modificarea planurilor de executie(piese scrise si desenate)in format electronic si incarcarea lor in baza de date locala (Primas).
  -Participarea la receptiile de la terminarea lucrarilor si intocmirea documentatiei privind receptia la terminarea lucrarilor;
  -Participarea la realizarea cartii tehnice a constructiei;
  
  Participarea la finalizarea in termenul de executie cu bugetul stabilit initial si parametri de calitate impusi, a lucrarilor de reabilitare a contractul ISPA 2003/RO/16/P/PT/007/02/02/02, Reabilitare tronson cale ferata Bucuresti – Brasov, sectiunea Campina-Predeal, Reabilitare poduri din beton si metalice;

 • decembrie 2008 - februarie 2009

  Inginer ofertare, Bilfinger Berger Baugesellschaft mbH Wien, Bucuresti

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  -Studierea caietelor de sarcini si a documentatiei de atribuire pentru participarea la licitatii publice;
  -Verificarea documentatiei licitatiei din punct de vedere tehnic in vederea solicitarii eventualelor clarificari;
  -Solicitarea ofertelor de pret de la furnizorii de materiale si servicii, in vederea cuprinderii acestora in devizele de oferta;
  -Mentinerea si dezvoltarea relatiilor cu furnizorii de materiale si servicii;
  -Analiza de pret pe activitati si/sau incadrarea in normele de devize;
  -Asistenta la intocmirea propunerilor tehnice si financiare pentru licitatii;
  -Asistenta la intocmirea documentatiei necesare in vederea participarii la licitatiile publice (Eligibilitate si tehnico-financiara);

 • iulie 2008 - decembrie 2008

  inginer ofertare, AKTOR SA Grecia,sucursala Bucuresti

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  -Studierea caietelor de sarcini si a documentatiei de atribuire pentru participarea la licitatii publice;
  -Verificarea documentatiei licitatiei din punct de vedere tehnic in vederea solicitarii eventualelor clarificari;
  -Solicitarea ofertelor de pret de la furnizorii de materiale si servicii, in vederea cuprinderii acestora in devizele de oferta;
  -Mentinerea si dezvoltarea relatiilor cu furnizorii de materiale si servicii;
  -Analiza de pret pe activitati si/sau incadrarea in normele de devize;
  -Asistenta la intocmirea propunerilor tehnice si financiare pentru licitatii; 
  -Asistenta la intocmirea documentatiei necesare in vederea participarii la licitatiile publice (Eligibilitate si tehnico-financiara);

 • martie 2007 - iunie 2008

  Agent Biroul Activari, Cosmote RMT, Bucuresti

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Telecomunicatii

  -Verificarea si validarea datelor din noile contracte activate in programele specifice (BSB, EPOS, MinSAT).
  -Activarea in retea a abonamentelor cat si a cartelelor prepay. 
  -Completarea bazei de date de clienti cu datele noilor contracte.
  -Centralizarea rapoartelor de activitate al personalului biroului.

Educatie

 • 2010 - 2014

  Diploma de facultate, Facultatea de cai ferate, drumuri si poduri - Universitatea tehnica de constructii Bucuresti

  • București, România
 • 2007 - 2009

  Master / studii postuniversitare, Facultatea de imbunatatiri funciare si ingineria mediului

  • București, România
 • 2002 - 2007

  Diploma de facultate, Facultatea de imbunatatiri funciare si ingineria mediului

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Avansat
Germana
Incepator
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 28.08.2014
 • Reference number: 112041

Experience

 • May 2011 - September 2012

  Engineer - Technical Departament - Design Office, Bilfinger Berger Baugesellschaft mbH Wien, Constanta

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  -Completing the site measurements and the sketches sent to the designers in order to define/ modify the execution drawings;
  -Centralizing and official transmitting to the general designer of all the inconsistencies arising from the construction site;
  -Composing the official letters concerning design issues, towards the beneficiary, engineer and general designer;
  -Ensuring design quality and that design directives are followed in order to meet customer expectation;
  -Follow-up the obtaining the approvals from the consultant engineer and from beneficiary for the written pieces and also for drawing (site instruction and site disposal);
  -Editing and modify the execution drawings (also the written pieces) in electronic format and load them into the local database (Primas).
  -drawing administration and distribution;
  -Participation in receptions upon completion of works and composing the documentation for the receptions;
  -Taking part to the composing of the construction technical book in collaboration with other departments;
  Taking part to the rehabilitation works for the 2 bridges on the contract “Rehabilitation Works for Bridge no.1 over the Danube River at Giurgeni, on NR2A, km.114+134 (Lot 1) and Rehabilitation Works for Bridge no.3 on NR39, km.8+988 at Agigea Constanta County (Lot 3)”

 • February 2009 - April 2011

  Engineer - Technical Departament - Design Office, Joint Venture Franz Kassecker Gmbh & Bilfinger Berger Baugesellschaft mbH Wien, Bucharest

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  -Completing the site measurements and the sketches sent to the designers in order to define/ modify the execution drawings;
  -Centralizing and official transmitting to the general designer of all the inconsistencies arising from the construction site;
  -Composing the official letters concerning design issues, towards the beneficiary, engineer and general designer;
  -Ensuring design quality and that design directives are followed in order to meet customer expectation;
  -Follow-up the obtaining the approvals from the consultant engineer and from beneficiary for the written pieces and also for drawing (site instruction and site disposal);
  -Editing and modify the execution drawings (also the written pieces) in electronic format and load them into the local database (Primas).
  -drawing administration and distribution;
  -Participation in receptions upon completion of works and composing the documentation for the receptions;
  -Taking part to the composing of the construction technical book in collaboration with other departments;
  
  Taking part to the rehabilitation works of 41 bridges on the ISPA contract no. 2003/RO/16/P/PT/007/02/02/02, “Rehabilitation of the railway line Bucharest-Brasov, section Campina-Predeal on the Bucharest –Brasov Railway line” Lot 2.2 “Rehabilitation of metallic and concrete bridges;

 • December 2008 - February 2009

  Tender engineer, Bilfinger Berger Baugesellschaft mbH Wien, Bucharest

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  -Studying the specifications conditions and the tender documentation in order to participate to public auctions;
  -Checking up of the technical tender documents in order to request clarifications from the state authority;
  -Request price offers from the suppliers of materials and services for coverage of the offer;
  -Maintaining and developing relationships with the suppliers of materials and services;
  -Analysis of the prices;
  -Assistance in preparing technical and financial proposals for tenders;
  -Assistance in preparing the necessary documentation in order to participate to public tenders (eligibility, technical and financial);

 • July 2008 - December 2008

  Tender engineer, Tendering engineer

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  -Studying the specifications conditions and the tender documentation in order to participate to public auctions;
  -Checking up of the technical tender documents in order to request clarifications from the state authority;
  -Request price offers from the suppliers of materials and services for coverage of the offer;
  -Maintaining and developing relationships with the suppliers of materials and services;
  -Analysis of the prices;
  -Assistance in preparing technical and financial proposals for tenders;
  -Assistance in preparing the necessary documentation in order to participate to public tenders (eligibility, technical and financial);

 • March 2007 - June 2008

  Agent-Subscriber Office, COSMOTE RMT ROMANIA, Bucharest

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Telecommunications

  -verification and validation of the new subscriber contracts;
  -network activations of the new subscribers or prepay users with programs like(EPOS, BSCS and MINSAT);
  -expanding database of clients with new business plans.
  -centralized office staff activity reports on.

Education

 • 2010 - 2014

  Bachelor's degree, Faculty of railways, roads and bridges-Technical University of Civil Engineering Bucharest

  • București, Romania
 • 2007 - 2009

  Master's degree, Enviromental Engineering Faculty

  • București, Romania
 • 2002 - 2007

  Bachelor's degree, Land Reclamation and Enviromental Engineering Faculty

  • București, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Advanced
German
Beginner
Romanian
Native