112297

Manager/Regional Coordinator la S.C. Baumix S.R.L. – societate care activează în domeniul producţiei de materiale de construcţii.

 • România, Cluj Napoca
 • România, Cluj Napoca
 • Romania, Cluj Napoca
 • Romania, Cluj Napoca
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 14.07.2014
 • Numar referinta: 112297

Experienta

 • aprilie 2011 - februarie 2014

  Manager/Regional Coordinator, S.C. Baumix S.R.L. – societate care activează în domeniul producţiei de materiale de construcţii.

  • Cluj Napoca, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  Sarcini principale:
  -	direct responsabil de realizarea target-ului si a indicatorilor repartizati regiunilor V si T;
  -	organizarea, coordonarea si verificarea activitatii Reprezentantilor/Agentilor vanzari din regiunea coordonata;
  -	răspunderea fata de portofoliul de clienţi din regiunea repartizata atat din punct de vedere al menţinerii si dezvoltării relaţiilor comerciale cu aceştia cat si al respectarii contractelor incheiate;
  -	efectuarea de deplasări la clienti si verificarea derularii in bune conditii a contractelor incheiate;
  -	urmarirea in permanenta a stocului si ritmului de vânzare al produselor comercializate si propunerea de solutii pentru inlaturarea eventualelor neconcordante;
  -	analizarea evidenţei clienţilor care înregistrează restanţe, actualizarea permanenta a evidentelor şi solicitarea de explicatii de la personalul pe care il coordoneaza, propunerea de masuri de remediere a situatiei;
  -	obţinerea din teren de informaţii cât mai detaliate privind situaţia clientului, punând la dispoziţia conducerii societatii toate datele relevante cu privire la starea de solvabilitate/insolvabilitate a clientului;
  -	răspunderea de încasarea contravalorilor facturilor emise către clienţii din zona atribuita, în termenul de scadenta negociat;
  -	răspunderea solidar cu personalul pe care il coordoneaza de încasarea contravalorilor facturilor emise către clienţii din portofoliu, în termenul de scadenta negociat;
  -	intocmirea raportului de activitate si transmiterea catre cei interesati, conform instructiunilor primite;
  -	intocmirea si transmiterea periodic de rapoarte catre conducerea societatii in care sunt cuprinse şi evidenţele clienţilor restanţi, precum şi orice alte informaţii cu privire la incidente intervenite în legătură cu încasarea soldurilor de la clienţi;
  -	urmarirea dezvoltarii si activitatea firmelor concurente din zona atribuita, culegerea de informaţii despre preturi, reduceri practicate, termene de livrare, condiţii de garanţie, promotii, modul de prezentare a produselor si prezentarea în rapoartele transmise catre conducerea societatii;
  -	urmarirea si verificarea derularii contractelor cu clientii, a termenelor de decontare si de finalizare a contractelor respective;
  -	informarea conducerii societatii despre oportunitatea unor contracte noi, rezilierea sau modificarea clauzelor existente;
  -	depunerea tuturor diligenţelor pentru a se asigura că persoana care semnează contractul de colaborare are mandat din partea clientului în caz contrar refuzarea semnarii contractului şi în consecinţă furnizarea produselor;
  -	verificarea cu atenţie a corectitudinii completării instrumentelor de plată precum şi a oricăror acte oficiale;
  -	asigurarea de semnarea facturilor de către client sau de către un mandatar legal al acestuia;
  -	obligatia de a participa la cursurile de instruire tehnice, de a-si însusi intocmai notiunile prezentate si de a promova testele;
  -	efectuarea de activitati de prospectare a pietei privind posibilitatea atragerii de noi clienti, conform politicii de vanzari a firmei;
  -	solicitarea in vederea organizarii de scolarizari sau ori de câte ori considera necesar, suport informational departamentulelor tehnic si marketing;
  -	informarea departamentului marketing cu privire la materialele publicitare necesare si verifica amplasarea lor;
  -	respectarea si aplicarea întocmai a procedurii de derulare a promotiilor;
  -	sesizarea, imediat ce a luat la cunostinta, catre departamentului tehnic orice neconformitate care conduce la efectuarea de retur marfa;
  -	initiarea de actiuni corective si preventive in activitatea pe care o desfasoara, angajand in timp util actiunile stabilite pentru remedierea deficientelor identificate;
  -	intocmirea bilunar deconturi supuse aprobarii conducerii societatii, conform instructiunilor primite;
  -	verificarea daca personalul pe care il coordoneaza asigura o optimizare a incarcarilor pentru comenzile transmise;
  -	propunerea catre conducerea societatii a listelor de clienti care urmeaza sa intre în procedura de executare silita, in vederea solicitarii catre departamentul economic;
  -	raspunderea de încadrarea in bugetul alocat, conform destinatiilor stabilite;
  -	efectuarea de deplasari în interesul societatii, în afara zonei alocate;
  -	întocmirea de aprecieri asupra activităţiii personalului din subordine.
  

 • septembrie 2007 - aprilie 2010

  Branch manager, S.C. Baumix S.R.L. – societate care activează în domeniul producţiei de materiale de construcţii.

  • Cluj Napoca, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Sarcini principale:
  -	implementarea şi controlarea respectării politicii firmei la punctul de lucru;
  -	planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul întregii activităţi a punctului de lucru din locaţia Gherla – oameni în subordine: 60;
  -	supervizarea şi controlul asupra aplicării corecte a prevederilor legale, a procedurilor şi instrucţiunilor specifice de către toate compartimentele punctului de lucru; 
  -	controlul permanent al colaborării atât între compartimentele din cadrul punctului de lucru cât şi între punctul de lucru şi sediul societăţii în vederea funcţionării sistemului din cadrul organizaţiei;
  -	analizarea deviaţiilor şi intocmirea de rapoarte de evaluare, cu prezentarea concluziilor şi a soluţiilor ce se impun;
  -	elaborarea propunerilor de planuri de investiţii financiare şi/sau de resurse umane şi/sau achiziţii tehnologice care să conducă la atingerea dezideratelor de rentabilitate economică şi competitivitate pe piaţa a organizaţiei;
  -	elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al punctului de lucru;
  -	urmărirea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, în domeniul situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei mediului;
  -	supervizarea retehnologizării punctului de lucru şi a implementării unui nou program de gestiune integrat;
  -	supravegherea procesului de producţie, implementarea de soluţii eficiente care să ducă la creşterea productivităţii;
  -	propunerea de măsuri şi soluţii în vederea valorificării la maximum a capacităţilor de producţie existente şi a modernizării unor procese de producţie;
  -	coordonarea împreuna cu Directorul Calitate şi Product Managerul pentru dezvoltarea produselor noi şi/sau rezolvarea reclamaţiilor / sesizărilor de la clienţi, urmărirea şi controlul la finalizarea acţiunilor;
  -	asigurarea întocmirii fişelor de post pentru personalul din subordine;
  -	răspunderea privind buna pregătire a salariaţilor din subordine, dar şi referitoare la eficienţa şi calitatea lucrărilor executate la punctul de lucru la termenele stabilite prin reglementari interne;
  -	întocmirea de aprecieri asupra activităţiii personalului din subordine. 
  

 • iulie 2007 - septembrie 2007

  Director societate comercială, S.C. Siegel Chemicals S.R.L. – societate care activează în domeniul producţiei de materiale de construcţii. Activitatea societăţii a fost preluată de către Baumix S.R.L. in sept. 2007.

  • Cluj Napoca, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Sarcini principale:
  -	Coordonarea întregii activităţi a societăţii şi aplicarea politicilor adecvate pentru realizarea B.V.C-ului stabilit de catre Directorul general;
  -	Implementeaza directiile de dezvoltare stabilite de catre Directorul general;
  -	Coordonarea activitatii curente a organizatiei;
  -	Coordonarea departamentelor economic/administrativ, de vanzari, de productie, logistica si a celui de cercetare – dezvoltare;
  -	Coordonarea şi întocmirea de studii şi rapoarte de piaţă specifice domeniului de activitate şi rapoarte economico-financiare lunare;
  

 • decembrie 1999 - martie 2007

  Director executiv, S.C. Rommarket S.A., societate pe acţiuni compusă din 580 de persoane fizice şi 6 persoane juridice. Principala activitate consta în importuri de componente (din gama decoraţiunilor interioare), ambalarea şi distribuirea lor în România.

  • Cluj Napoca, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

   Sarcini principale:
  -	Coordonarea întregii activităţi a societăţii şi aplicarea politicilor adecvate pentru realizarea B.V.C-ului stabilit de A.G.A;
  -	Mentinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu partenerii de afaceri şi furnizorii;
  -	Administrarea mijloacelor fixe şi mobile ale companiei;
  -	Coordonarea şi întocmirea de studii şi rapoarte de piaţă specifice domeniului de activitate şi rapoarte economico-financiare lunare către Consiliul de Administraţie;
  -	Identificarea a noi oportunităţi de afaceri pentru companie;
  -	Stabilirea obiectivelor salariaţilor din cadrul firmei în concordanţa cu obiectivele departamentului. 
  

Educatie

 • 1999 - 2005

  Diploma de facultate, Universitatea “Bogdan Vodă"

  • Cluj Napoca, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Mediu
Romana
Nativ
30%
 • Last update: 14.07.2014
 • Reference number: 112297

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Advanced
French
Intermediate
Romanian
Native