113939

Electrician/Montator la Metzger & Mendle GmbH

Electrician/Mounter at Metzger & Mendle GmbH

 • România, Piatra Neamț
 • România, Piatra Neamț
 • Romania, Piatra Neamț
 • Romania, Piatra Neamț
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
100%
 • Ultima actualizare: 05.12.2017
 • Numar referinta: 113939

Obiectiv profesional

Să realizez toate cerinţele postului, sa mă plieze pe activitatea desfășurată și în cadrul colectivului, sa împărtășesc din experienţa mea celor tineri, sa asigur în echipă un climat destins, fără inhibiţii, stimulator dezvoltării firmei.

 • Nu am preferinte. Oriunde.
 • Full time
 • Domeniile urmariteInginerie Electrica / Mecanica, It Telecom Electronice, It Telecom IT Hardware
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 100% din program
 • Disponibilitate relocareIn tara si in strainatate

Experienta

 • iulie 2017 - noiembrie 2017

  Electrician/Montator, Metzger & Mendle GmbH

  • Fischach, Germania
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Instalatii / Amenajari,Muncitori

  Montaj echipamente fabricate de firma împreună cu alte echipamente aduse de la alți producători pentru obținerea unor produse finale.

 • februarie 2016 - decembrie 2016

  TEHNICA, AZIENDA AGRICOLA ANTONIO MURACA

  • CICALA (CZ), Italia
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Mentenanţa echipamentelor electrice, electromecanice, electronice, de automatizări, echipamente fotovoltaice și IT. Vânzări produse alimentare.

 • septembrie 2001 - august 2015

  profesor, Lic.Tehn.„Dimitrie Leonida”

  • Piatra Neamț, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Training

  profesor: informatică/TIC, electronică, automatizări, telecomunicații

 • iulie 2004 - septembrie 2006

  badante, șofer, electrician, mecanic, Crisafulli Felicia Di Giacomo Agroirrigazioni Di Crisafulli Felicia a Curinga

  • Aconia di Curinga, Italia
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Au Pair / Babysitter / Ingrijire

  -îngrijire persoană în vârstă, oarbă, boInavă de diabet,
  insuIino-dependentă(badante);
  -șofer, curier, transport bani Ia banca;
  -montaj instalații mecanice și electrice;
  -electrician;
  -mecanic(în atelier fiIetat țevi, mufat, etc.);
  -în depozit stivuiam materiaIeIe manuaI sau cu motostivuitorul;
  -curățenie;
  -orice aItă activitate pe care o primeam în firmă sau în casă.

 • august 1984 - august 2001

  inginer electromecanic, șef sector, mecanic șef, Combinatul Minier Prtoșani, I.P.E.G., I.E.L.I.F.

  • Piatra Neamț, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Inginerie

  coordonare și conducere activitate electromecanică

 • septembrie 1979 - iulie 1984

  electromecanic, miner, Întreprinderea Miniera Lupeni

  • Lupeni, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  reparații, întreținere, extracție cărbune

 • septembrie 1976 - august 1979

  electromecanic, CombinatuI Chimic Săvinești

  • Piatra Neamț, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Energie / Industrii extractive

  reparații utilaje chimice și mașini unelte

Educatie

 • 2009 - 2011

  Master / studii postuniversitare, Facultatea de lnginerie Mecanică și Electrică

  • Electronica
  • Petroșani, România
 • 2006 - 2008

  MBA, : Facultatea de lnginerie Mecanica si Electrică

  • Electromecanica
  • Petroșani, România
 • 1979 - 1984

  Diploma de facultate, Facultatea de Mașini si lnstaIații Miniere

  • Electromecanica
  • Petroșani, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • BE
 • Experienta in management
 • Capacitate de a munci in echipa
 • Spirit practic

Stimate Angajator,


Vă adresez această Scrisoare de Intenție ca răspuns la anunțul dumneavoastră pentru postul vacant pe care îl aveți in firmă. 
Am absolvit Facultatea de Mașini și Instalații Miniere, specializare inginerie mecanică și Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, specializarea electronică și telecomunicații cu competențe și în automatizări și IT (hard & software, retelistică) din cadrul Universității din Petroșani și am un Masterat în Mașini și Instalații Tehnologice Moderne obținut în cadrul aceleiași Universități. Consider că în anii de producție și de predare în învățământul preuniversitar, am acumulat multe cunoștințe în domeniul mecanic, electric, electronic, automatizări, telecomunicații și mai ales management. Aștept cu nerăbdare să pun în practică aceste cunoștințe, combinate cu abilitați utile domeniului și implicit, jobului pe care dumneavoastră îl oferiți. 
Sunt o persoana dinamică, cu aptitudini foarte bune de comunicare, dobândite în experiența mea (de inginer, inginer șef și profesor de colegiu), responsabilă, hotărâtă, interesată în perfecționarea profesională în domeniile în care sunt diplomat.
Îmi doresc să am șansa de a lucra in compania dumneavoastră, unde aș putea să-mi pun în evidenta capacitățile intelectuale și competențele profesionale/practice (conform CV anexat) pentru a îndeplini sarcinile și scopurile firmei, cât și pentru dezvoltarea profesională. 
Daca veți considera că motivația și calificările mele sunt oportune pentru obținerea postului susmenționat in cadrul companiei dumneavoastră, sunt disponibil in orice moment pentru a fi contactat în vederea discutării detaliilor unei posibile colaborări. 
Cu deosebita considerație,
Va mulțumesc,	
Ing. Greșanu Sorin Vasile

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Mediu
Italiana
Avansat
Germana
Mediu
Romana
Nativ
100%
 • Last update: 05.12.2017
 • Reference number: 113939

Career goals

To realize all job requirements, it folds on the work and in the team, to share my experience of the young team to assure a climate relaxed, uninhibited, stimulating business development

 • Nu am preferinte. Oriunde.
 • Full time
 • Wanted work domainsEngineering Electrical / Mechanical, It Telecom Electronics, It Telecom IT Hardware
 • Availability for work related travelUp to 100% of the schedule
 • Willing to relocateIn the country and abroad

Experience

 • July 2017 - November 2017

  Electrician/Mounter, Metzger & Mendle GmbH

  • Fischach, Germany
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Installations / Decorations,Workers

  Installation of equipment manufactured by the company together with other equipment brought from other manufacturers to obtain final products.

 • February 2016 - December 2016

  TECHNICAL, AZIENDA AGRICOLA ANTONIO MURACA

  • CICALA (CZ), Italy
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  Maintenance of electrical equipment,, electronics, automation, IT and electromechanical photovoltaic equipment. Food sales.

 • September 2001 - August 2015

  PROFESSOR, TECHNOLOGICAL HIGH SCHOOL „DIMITRIE LEONIDA”

  • Piatra Neamț, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Training

  Professor: Informatics / ICT, electronics, automation, telecommunications

 • July 2004 - September 2006

  badante, driver, electrical, mechanical, Crisafulli Felicia Di Giacomo Agroirrigazioni Di Crisafulli Felicia a Curinga

  • Aconia di Curinga, Italy
  • Full time
  • Work domain - Services: Au Pair / Babysitter / Care

  -care elderly person blind, diabetic, insuIino-dependent (badante);
  -driver, courier, transportation Take bank money;
  -installattion of machinery and electrical installation;
  -electrician;
  -mechanical (screw thread pipes in the workshop, plugged, etc.);
  -stacked materiaIeIe in warehouse by hand or forklift;
  -cleaning;
  -any activity.

 • August 1984 - August 2001

  Electromechanical engineer, head of the department, chief engineer, Mining Company of Petrosani

  • Piatra Neamț, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Engineering

  coordination and management of electromechanical activities

 • September 1979 - July 1984

  electromechanical, miner, Mining company of Lupeni

  • Lupeni, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  repair, maintenance, coal mining

 • September 1976 - August 1979

  electromechanical, Chemical Company of Săvineşti

  • Piatra Neamț, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Energy / Extractive Industries

  repair of chemical machinery and machine tools

Education

 • 2009 - 2011

  Master's degree, Faculty of Mechanical and Electrical Engineers

  • Electronics
  • Petroșani, Romania
 • 2006 - 2008

  MBA, Faculty of Mechanical and Electrical Engineers

  • Electromechanics
  • Petroșani, Romania
 • 1979 - 1984

  Bachelor's degree, Faculty of Machinery and lnstaIlations Mining

  • Electromechanics
  • Petroșani, Romania

Skills

Driving license
 • BE
 • Management experience
 • Ability to work in team
 • Practical spirit

Dear Employer,
I address you, this letter of intent in response to your advertisement for the vacancy that your have in the company. 
I graduated Faculty Mechanical and Electrical Engineering, University of Petrosani and a Masters in Modern Machines and Installations Technology. I believe that we have accumulated, in all years of production, many of manufacturing knowledge of mechanical, electrical, electronic, automation, telecommunications and management. I look forward to put this knowledge into practice, combined with my skills domain, for this job.
I am a dynamic person with very good communication skills acquired in my experience (engineer, chief engineer and college professor) responsible, decided, interested in professional development in the areas in which I'm diplomat.
I wish I had a chance to work in your company, where, I could highlight my intellectual capacity and professional skills (as CV attached) to perform the tasks and goals of the organization and for professional development.
If your’s consider, that motivation and my qualifications are appropriate for getting a job in your company, I'm available at any time to be contacted in order to discuss details of a possible collaboration.
With consideration.
Thank your's,
Dipl. eng. Greşanu Sorin Vasile

Foreign languages

English
Intermediate
French
Intermediate
Italian
Advanced
German
Intermediate
Romanian
Native