114527

expert achiziti la Universitatea `` Constantin Brancusi`` din Targu Jiu

 • România, Târgu Jiu
 • România, Târgu Jiu
 • Romania, Târgu Jiu
 • Romania, Târgu Jiu
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 07.09.2014
 • Numar referinta: 114527

Experienta

 • septembrie 2014 - Prezent

  expert achiziti , Universitatea `` Constantin Brancusi`` din Targu Jiu

  • Târgu Jiu, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Cercetare si dezvoltare

  -	Asigura respectarea principiilor achizitiilor publice;
  -	Asigura respectarea termenelor si etapelor intermediare de realizare a activitatilor de a caror indeplinire este responsabil conform fisei postului;
  -	Asigura derularea procedurilor de achizitii, conform prevederilor legale;
  -	Elaboreaza caietele de sarcini cuprinzand specificatiile tehnice pentru produsele si serviciile planificate si le transmite spre avizare managerului de proiect;
  -	Intocmeşte Notele justificative aferente procedurilor (valoarea estimata, alegerea procedurii, criteriile de calificare si selectie, criteriul de atribuire, factorii de evaluare si algoritmul de punctare), in conformitate cu OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
  -	Elaboreaza documentatia de atribuire a procedurii de achizitie (fisa de date, caietul de sarcini, formulare, clauzele contractuale, etc) conform legislatiei in vigoare;
  -	Asigura îndeplinirea obligatiilor referitoare la transparenta si publicitatea procedurilor, astfel cum acestea sunt reglementate in legislatia specifica;
  -	Redacteaza, dupa caz in colaborare cu managerul, raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari primite din partea operatorilor economici si le transmite si publica in termenul legal;
  

 • iulie 2014 - Prezent

  expert mediu privat, Universitatea `` Constantin Brancusi`` din Targu Jiu

  • Târgu Jiu, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Cercetare si dezvoltare

  -	Identifica/contacteaza reprezentanti ai mediului privat pentru a face parte din grupul de lucru care va analiza programele de studiu si curiculele universitare in raport cu nevoile pietei muncii;
  -	Participa la activitatile grupului de lucru si la seminarul pe tema corelarii programelor de studiu cu nevoile pietei muncii;
  -	Participa la workshop-urile comunitatilor de practica;
  -	Identifica/contacteaza companiile si stabileste conditiile pentru efectuarea vizitelor;
  -	Programeaza vizitele impreuna cu reprezentantii acestora;
  -	Insoteste studentii pe parcursul vizitelor in cadrul companiilor;
  -	Păstrează legătura cu echipa proiectului şi cu persoanele terţe implicate în desfăşurarea proiectului;
  -	Participa la diferite şedinţe şi la evenimentele proiectului; 
  

 • mai 2014 - Prezent

  asistent proiect, Universitatea `` Constantin Brancusi`` din Targu Jiu

  • Târgu Jiu, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Cercetare si dezvoltare

  -	Participă alaturi de managerul de proiect la planificarea activităților proiectului;
  -	Asigură colaborarea permanentă şi operatională cu echipa de implementare a proiectului la nivel de partener, în vederea respectării continutului si graficului de activităti specific proiectului;
  -	Acorda sprijin in intocmirea notificarilor, acte aditionale sau alte comunicari/ adrese catre autoritatea finantatoare, documente necesare implementarii eficiente a proiectului;
  -	Sprijina in mod direct managerul in activitatea de completare in action web a informatiilor solicitate privind: activitatile, expertii si grupul tinta.
  -	Pune în practică, organizeaza si monitorizeaza activităţile din cadrul proiectului, urmare a delegării de responsabilitate din partea managerului de proiect, asigurandu-se de existenta echipamentelor logistice, resurse materiale si umane.
  -	Colaboreaza cu responsabilul financiar si managerul in ceea ce priveste completarea anexelor aferente cererilor de plata si cererilor de rambursare;
  -	Asigura prezenta proprie la intalnirile de monitorizare/ audit/ verificare derulate de catre autoritatile responsabile in legatura cu implementarea proiectului.
  -	Pune la dispozitia institutiilor de control/ audit/etc documentele si informatiile solicitate atat pe perioada de implementare a proiectului precum si ulterior in etapa de monitorizare.
  -	Organizează si participă la intalnirile realizate periodic cu echipa de proiect de la nivelul UCB dar si cu echipa de lucru a partenerului;
  -	Asigură suport managerului de proiect in coordonarea tuturor membrilor echipei şi folosirea corespunzătoare a personalului din colectivul proiectului, potrivit pregătirii sale profesionale la nivelul UCB, în vederea realizării activitătilor şi obiectivelor proiectului, care îi revin conform contractului de parteneriat;
  

 • octombrie 2011 - decembrie 2014

  project manager, Universitatea `` Constantin Brancusi`` din Targu Jiu

  • Târgu Jiu, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Cercetare si dezvoltare

  	răspunde de gestionarea de zi cu zi a proiectului;
  	coordonarea proiectului şi luarea deciziilor necesare pentru implementarea acestuia în conformitate cu prevederile acordului de finantare semnat cu Comisia Europeană;
  	asigură colaborarea permanentă şi operatională cu ceilalti parteneri si cu echipele acestora de implementare a proiectului, în vederea respectării continutului si graficului de activităti specific proiectului,
  	organizează periodic întâlniri cu echipa de proiect de la nivelul UCB dar si cu echipele de lucru ale partenerilor,
  	asigură coordonarea tuturor membrilor echipei şi folosirea corespunzătoare a personalului din colectivul proiectului, potrivit pregătirii sale profesionale, în vederea realizării activitătilor şi obiectivelor proiectului, care îi revin conform contractului de parteneriat,
  	stabileşte prioritătile aferente activitătilor care revin UCB in conformitate cu planul de activitati al proiectului, graficul de timp, rezultatele estimate si a bugetului alocat;
  	stabileşte împreună cu expertii tehnici ai UCB oportunitatea unor potentiale modificări necesare activitătilor proiectului şi evalueaza implicatiile acestora;
  	elaboreaza planul de achizitii pentru bunuri, lucrari şi servicii prevăzute în cadrul proiectului 
  	elaboreaza documentatia de atribuire pentru contractele de achizitie publica din cadrul proiectului;
  	organizeaza impreuna cu coordonatorul stiintific conferinte/workshopuri pentru diseminarea obiectivelor proiectului, rezultatele acestuia, beneficiile sale, impactul asupra mediului inclusiv mediului social.
  	organizează evidenta clară a tuturor documentelor realizate de UCB în cadrul proiectului, inclusiv a înregistrărilor financiare primare;
  	participă la avizarea lucrărilor desfăşurate în conformitate cu planul de activităti al proiectului;
  	participă la brevetarea oricăror solutii originale rezultate din proiect; 
  	participă cu articole stiintifice în domeniu, la sesiuni/conferinte, în tară sau în străinătate;
  	aplică normele de protectie şi igiena muncii, în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi înbolnăvirilor profesionale, aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, a celor de pază a bunurilor, precum şi alte măsuri suplimentare necesare;
   Buget administrat: 984.467 €
  

Educatie

 • 2012 - 2012

  Postdoctorat, Universitea "Constantin Brancusi" din Targu Jiu,Departmentul pentru Invatamant la Distanta si Formare Continua

  • «Alt oraș», România
 • 2011 - 2011

  Postdoctorat, Universitea "Constantin Brancusi" din Targu Jiu,Departmentul pentru Invatamant la Distanta si Formare Continua

  • Târgu Jiu, România
 • 2011 - 2011

  Postdoctorat, Universitea "Constantin Brancusi" din Targu Jiu,Departmentul pentru Invatamant la Distanta si Formare Continua

  • Târgu Jiu, România
 • 2011 - 2011

  Postdoctorat, Universitea "Constantin Brancusi" din Targu Jiu,Departmentul pentru Invatamant la Distanta si Formare Continua

  • Târgu Jiu, România
 • 2008 - 2010

  Master / studii postuniversitare, Universitea "Constantin Brancusi" din Targu Jiu, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor

  • Târgu Jiu, România
 • 2006 - 2009

  Diploma de facultate, Universitea "Constantin Brancusi" din Targu Jiu, Facultatea de Stiinte Juridice

  • Târgu Jiu, România
 • 2004 - 2008

  Diploma de facultate, Universitea "Constantin Brancusi" din Targu Jiu, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor

  • Târgu Jiu, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Mediu
Romana
Nativ
25%
 • Last update: 07.09.2014
 • Reference number: 114527

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
French
Intermediate
Romanian
Native