115

MANAGER PROIECT la CELIN SRL

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 21.05.2017
 • Numar referinta: 115

Experienta

 • mai 2012 - mai 2017

  MANAGER PROIECT, CELIN SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Electrica / Mecanica

  Departamentul Comercial
  1. Transmiterea cererilor de ofertă la furnizori.
  2. Verificarea introducerii în oferte şi contracte a condiţiilor şi cerinţelor din cererile de ofertă.
  3. Urmărirea derulării contractelor repartizate pe toată durata de desfăşurare a acestora.
  4. Întocmirea comenzilor de aprovizionare şi transmiterea acestora furnizorilor aflaţi pe lista
  furnizorilor acceptaţi.
  5. Urmărirea realizării comenzilor de aprovizionare şi rezolvarea oricărei probleme de natură
  comercială, ce apare între societate şi furnizori;
  6. Rezolvarea, la cererea şefului ierarhic, a sesizărilor serviciilor cu care are relaţii.
  7. Aplicarea cerinţelor procedurilor aplicabile activităţii desfăşurate.
  8. Asigurarea respectării cerinţelor privind conservarea, securitatea şi confidenţialitatea
  documentelor.
  9. Derularea corespondenţei comerciale cu clienţii şi furnizorii.
  10.Asigurarea activităţii de marketing, specifică serviciului comercial.
  11.Participarea la derularea contractelor negocierilor şi contractelor din punct de vedere
  comercial.
  12.Propunerea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii societăţii din punct de vedere comercial.
  13.Realizarea altor sarcini primite de la şeful ierarhic.
  14.Implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea cerinţelor legate de calitate din cadrul serviciului
  comercial.
  15.Păstrarea înregistrărilor privind activitatea de aprovizionare, pe perioada specificată de
  procedura de sistem al managementului calităţii.
  16.Emiterea fişelor de avizare şi transmiterea serviciilor care efectuează analiza.
  17.Urmărirea derulării contractelor şi comenzilor de aprovizionare pe toată durata lor de
  desfăşurare.
  18.Reprezentarea intereselor societăţii în limitele stabilite de şeful ierarhic.
  19.Reprezentarea serviciul comercial in relaţiile cu clienţii şi furnizorii.
  Manager de Proiect
  - Coordonarea activitatilor din cadrul proiectului supervizand direct echipele tehnice, consultantii si
  alti colaboratori implicati.
  - Stabilirea relatiilor de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii, beneficiarii si finantatorii
  proiectului.
  - Pregatirea bugetul si cash-flow-ul proiectului pentru contractele finale in conformitate cu
  propunerea inaintata, cu comentariile beneficiarului si cu activitatile prevazute a se desfasura in
  cadrul proiectului, asigurand resursele necesare bunei desfasurari a acestuia.
  - Monitorizarea in timp a progresului atins fata de obiectivele propuse cu respectarea datelor
  prevazute in contracte.
  - Asigurarea circulatiei informatiei in cadrul proiectului si pentru alte departamente ale organizatiei,
  organizand periodic intalniri cu echipa de proiect si prezentand proiectul celorlalte departamente.
  - Asigurarea rezolvarii problemelor aparute in realizarea proiectului si informeaza la timp echipa de
  management despre problemele aparute si pe care nu le poate rezolva la nivelul sau.- Arhivarea
  corespunzatoare a documentatiei legata de proiect.
  - Pregatirea de noi proiecte care valorifica expertiza existenta la nivelul organizatiei si rezultatele
  proiectelor anterioare si face propuneri de buget pentru fiecare proiect in parte pe care le inainteaza
  spre aprobare Directorului Financiar.
  - Propuneri de imbunatatire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii obiectivelor
  propuse.
  - Evaluarea impactul proiectului si comunicarea catre conducere, finantatori si partenerilor de
  proiect.
  - Stabilirea, conform structurii organizatorice si a ROF, a sarcinilor si responsabilitatilor personalului
  din subordine, in baza fiselor de post.
  - Motiveaza echipa de proiect prin comunicare si prin evaluarea permanenta a subordonatilor
  directi.
  - Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l transmite Departamentului Resurse
  Umane.
  - Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine.
  - Exercita permanent sau temporar, prin delegarea competentelor, acele atributii specifice
  specialitatii sale, stabilite prin actul constitutiv al societatii sau prin organul decizional statutar (AGA,
  CA) in sarcina reprezentantului legal.
  - Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale
  companiei in limitele respectarii temeiului legal.

 • mai 2008 - mai 2012

  Office Manager, SC ALTIMEX PRO INTERNATIONAL SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  1.	ASMITA GARDENS Complex rezidenţial, Execuţie instalaţie de climatizare pentru 700 de apartamente - Elaborare Cereri de Ofertă; Întocmire Comenzi externe si re-apelare furnizori; Centralizatoare comenzi structurate pe obiectiv şi globale; Urmărire a comenzilor şi a cererilor de oferte; Gestionarea achizitiilor de materiale pe obiectiv si globale; Gestionare documentaţie tehnică pe obiectiv şi global; Rapoarte zilnice de lucru, Rapoarte lunare; Gestionarea documentatiei contractuale in baza cerintelor europene in domeniul proiectarii constructiilor civile conform FIDIC; Gestionarea documentatiei de proiectare: planuri, instructiuni de santier, minute de sedinta; Elaborare documente de corespondenta catre Contractorul General conform FIDIC.
  Alte responsabilităţi:
  1.	Responsabil achizitii pe obiective sau global
  2.	 Evidenta stoc echipamente si materiale
  3.	 Activitati de logistica
  4.	 Asigurare interfata cu furnizorii si clientii
  5.	Gestionare contracte de subcontractare lucrari
  6.	Traducere documentaţii tehnice în / din Engleză în / din Română

 • septembrie 2006 - mai 2008

  Asistent Manager si Responsabil QA, S.C. CELIN S.A.,

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Inginerie

  Departamentul Comercial
  1.	Analizarea din punct de vedere comercial a cererilor de ofertă, ofertelor, comenzilor şi contractelor din cadrul societăţii. Emiterea şi completarea fişelor de avizare. 
  2.	Transmiterea cererilor de ofertă la furnizori.
  3.	Verificarea introducerii în oferte şi contracte a condiţiilor şi cerinţelor din cererile de ofertă.
  4.	Urmărirea derulării contractelor repartizate pe toată durata de desfăşurare a acestora.
  5.	Întocmirea comenzilor de aprovizionare şi transmiterea acestora furnizorilor aflaţi pe lista furnizorilor acceptaţi.
  6.	Urmărirea realizării comenzilor de aprovizionare şi rezolvarea oricărei probleme de natură comercială, ce apare între societate şi furnizori;
  7.	Rezolvarea, la cererea şefului ierarhic, a sesizărilor serviciilor cu care are relaţii.
  8.	Aplicarea cerinţelor procedurilor aplicabile activităţii desfăşurate.
  9.	Asigurarea respectării cerinţelor privind conservarea, securitatea şi confidenţialitatea documentelor.
  10.	Derularea corespondenţei comerciale cu clienţii şi furnizorii.
  11.	Asigurarea activităţii de marketing, specifică serviciului comercial.
  12.	Participarea la derularea contractelor negocierilor şi contractelor din punct de vedere comercial.
  13.	Propunerea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii societăţii din punct de vedere comercial.
  14.	Realizarea altor sarcini primite de la şeful ierarhic.
  15.	Implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea cerinţelor legate de calitate din cadrul serviciului comercial.
  16.	Păstrarea înregistrărilor privind activitatea de aprovizionare, pe perioada specificată de procedura de sistem al managementului calităţii.
  17.	Emiterea fişelor de avizare şi transmiterea serviciilor care efectuează analiza.
  18.	Semnarea „Întocmirea” din punct de vedere comercial a ofertelor şi contractelor.
  19.	Urmărirea derulării contractelor şi comenzilor de aprovizionare pe toată durata lor de desfăşurare.
  20.	Reprezentarea intereselor societăţii în limitele stabilite de şeful ierarhic.
  21.	Reprezentarea serviciul comercial in relaţiile cu clienţii şi furnizorii.
  Alte responsabilităţi
  1.	Asigurarea întocmirii procedurilor de lucru specifice domeniului.
  2.	Asigurarea conservării şi securităţii documentaţiei.
  3.	Participare la organizarea bazei de date informaţionale a societăţii.
  4.	Gestionarea corespondentei
  

 • noiembrie 2002 - noiembrie 2005

  Inginer tehnolog, S.C. ICPET S.A

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Inginerie

  Departamentul Proiectare – gestionare si traducere documentatie tehnica, proceduri de lucru în / din Engleză în / din Română

 • decembrie 1999 - august 2001

  Inginer Vanzari, Responsabil AQ, S.C. Agnor High Tech S.R.L.

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Marketing: Marketing

  Departamentul Comercial
  1.	Activitati de marketing: selectie clienti, telemarketing, participare la targuri si expozitii IT (BYNARY, CERF)
  2.	Intocmire planuri de vanzari, previziuni (forecast)
  3.	Gestionare contracte vanzari
  4.	Reprezentarea intereselor societăţii în limitele stabilite de şeful ierarhic.
  5.	Reprezentarea serviciul comercial in relaţiile cu clienţii şi furnizorii.
  Alte responsabilităţi
  1. Documentarea, implementarea si obtinerea certificarii Sistemului de Management al Calitatii, conform standardelor OMCAS si SR EN ISO 9002/95
  

 • august 1995 - decembrie 1999

  Inginer tehnolog, S.C. ICME S.A.

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Inginerie

  1. Traducere documentatie tehnica, proceduri de lucru în / din Engleză în / din Română
  2. Participarea la sedintele Comitetului Tehnic – analiza documentatiei tehnice de profil
  3. Teste de laborator – electrice si mecanice
  4. Inspectia proceselor de fabricatie
  Alte responsabilităţi
  1.	Documentarea si implementarea sistemului de management al calitatii, conform standardelor ISO
  2.	Participare la audituri interne AQ

Educatie

 • 1997 - 1997

  Postdoctorat, S.C. FIATEST QUALITY SYSTEMS S.R.L

  • București, România
 • 1988 - 1995

  Diploma de facultate, Universitatea Politehnica

  • București, România

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Mediu
Romana
Nativ
30%
 • Last update: 21.05.2017
 • Reference number: 115

Foreign languages

English
Advanced
French
Intermediate
Romanian
Native