115136

Team Leader la XL WORLD A XEROX COMPANY

Team Leader at XL WORLD A XEROX COMPANY

 • România, Oradea
 • România, Oradea
 • Romania, Oradea
 • Romania, Oradea
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 10.09.2014
 • Numar referinta: 115136

Experienta

 • ianuarie 2008 - iulie 2014

  Team Leader, XL WORLD A XEROX COMPANY

  • Oradea, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Serviciu clienti

  Team Leader
  septembrie 2012-iulie 2014
  Albania-Shkodra
  
  Responsabilitati:
  ⦁Coordonarea si sustinerea echipei de 80 de persoane pentru obtinerea celor mai bune rezultate
  ⦁Raportare zilnica (numar apeluri preluate/abandonate, calitatea apelurilor)
  ⦁Planificarea, organizarea si monitorizarea activitatii operationale a agentilor, prin monitorizarea permanenta a activitatii acestora, coordonarea intalnirilor de lucru si acordarea de feedback continuu in timpul lucrului si intalnirilor lunare
  ⦁Monitorizarea indicatorilor de performanta pentru fiecare proiect/client, activitatea fiecarui agent si raportarea catre Call Center Manager
  ⦁Efectuarea periodica de sesiuni de instruire, feedback, share best practices, sesiuni de role play cu agentii, in vederea imbunatatirii performantei pe campanii
  ⦁Monitorizarea si analizarea aderentei la program si transmiterea catre departamentul HR/Finante pentru pontajul lunar. 
  
  Am lucrat pentru clienti precum Telecom Italia, Vodafone Italia, Hera Comm (energie electrica
  si gaz metan), Banca Mediolanum, Wind, Google, etc.
  
  Team Leader
   2008- 2012
  Romania-Oradea
  
  Responsabilitati:
  ⦁Supravegherea si coordonarea tuturor actvitatilor din call center
  ⦁Creearea unei structuri organizationale
  ⦁Participarea la training-uri motivationale si de leadership
  ⦁Furnizarea informatiilor precise si complete catre departamentele de resurse umane, contabilitate, IT privind desfasurarea activitatii
  ⦁Intocmirea rapoartelor periodice pentru a le prezenta superiorilor si autoritatilor avizate 
  ⦁Mentinerea confidentialitatii asupra proiectelor in derulare
  ⦁Rezolvarea urgentelor sau a situatiilor critice
  ⦁Organizarea de tem building-uri si strategii de imbunatatire a activitatii fiecarui angajat dar si a intregii echipe
  
  
  
  
  
  

 • mai 2006 - ianuarie 2008

  Responsabil de grup/trainer telemarketing si teleselling, XL WORLD A XEROX COMPANY

  • Oradea, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Serviciu clienti

   Instruirea si pregatirea viitorilor operatori de telemarketing, training comunicare.
  Ca si responsabil de grup aveam datoria de a ghida si ajuta persoanele aflate deja in productie, intocmirea rapoartelor zilnice privind prezenta, rezultatele obtinute, fise de evaluare ale angajatilor aflati in grupul meu.
  

 • ianuarie 2000 - aprilie 2006

  Barman/ospatar/ajutor bucatar, PIZZERIA ROSTICCERIA LAINA

  • Oradea, România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Restaurante

  				Responsabilitati:
  				Servirea clientilor la bar, debarasarea meselor, incasarea 					banilor.
  

 • ianuarie 1998 - aprilie 1999

  Secretara, SC ROMFAKTOR SRL

  • Oradea, România
  • Full time
  • Domeniu - Marketing: Marketing

  Evidenta documentelor din companie, asistenta in cadrul magazinului de prezentare pentru vanzarea produselor, organizarea si coordonarea prezentei si a activitatii angajatilor din cadrul magazinului de prezentare, transferul apelurilor catre departamentele de competenta.

Educatie

 • 1993 - 1997

  Liceu / scoala profesionala, Liceul Teoretic Lucian Blaga

  • Oradea, România

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Incepator
Italiana
Avansat
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 10.09.2014
 • Reference number: 115136

Experience

 • January 2008 - July 2014

  Team Leader, XL WORLD A XEROX COMPANY

  • Oradea, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Customer service

  2012-2014-I have been detached in Albania for this period and I worked as a team leader with the following responsabilities:
  ⦁ Coordination and support team of 80 people for getting the best results
  ⦁ Daily report (total calls taken / abandoned call quality)
  ⦁ Planning, organizing and monitoring the operational activity of agents by constantly monitoring their activity, participate at coordination meetings and providing continuous feedback during work and monthly meetings
  ⦁ monitoring performance indicators for each project / client, work agency and reporting to Call Center Manager
  ⦁ Organizing periodic training sessions, feedback, share best practices, role play sessions with the agents to improve performance on the campaigns
  ⦁ Monitoring and analyzing adherence to schedule and sending department HR / Finance for monthly timesheet.
  
  2008-2012-I worked in Romania-Oradea as a team leader with the following responsabilities:
  
  ⦁ Intense Supervision and coordination of all the call center
  ⦁ Creating an organizational structure
  ⦁ Participation in trainings and motivational leadership
  ⦁ Providing accurate and complete information to the departments of human resources, accounting, IT regarding the activity
  ⦁ Preparing periodic reports for presentation to superiors and authorities approved
  ⦁ Maintaining confidentiality of ongoing projects
  ⦁ Resolving emergencies and critical situations
  ⦁ Organizing team buildings and business strategies to improve the activity of each employee and the whole team's one
  I worked for clients such as Telecom Italia, Vodafone Italia, Hera Comm (power and natural gas), Banca Mediolanum, Wind, Google, etc.

 • May 2006 - January 2008

  Group coordinator/telemarketing and teleselling trainer, XL WORLD A XEROX COMPANY

  • Oradea, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Customer service

  Training and preparation for future telemarketing operators, communication training.
  As the group responsible I had the duty to guide and help those already in production, preparing daily reports on the present results, employee evaluation sheets for the agents in my group.

 • January 2001 - January 2006

  Bar tender/waitress/kitchen help, PIZZERIA ROSTICCERIA LAINA

  • Oradea, Romania
  • Full time
  • Work domain - Services: Restaurants

  Serving customers at the bar, ridding meals, collecting the money

 • January 1998 - April 1999

  Secretary, SC ROMFAKTOR SRL

  • Oradea, Romania
  • Full time
  • Work domain - Marketing: Marketing

  Record the company'S documentation, assistance in the store presentation for selling, organizing and coordinating the activity of the employees fworking for the store, transfer calls to departments competence.

Education

 • 1993 - 1997

  Highschool, Liceul Teoretic Lucian Blaga

  • Oradea, Romania

Foreign languages

English
Advanced
French
Beginner
Italian
Advanced
Romanian
Native