116186

Analist bancar in cadrul Departamentului Administrarea Riscului la ATE BANK Romania – centrala bancii

Banking Analyst within Risk Administration Department at ATE BANK Romania – head office

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 25.09.2014
 • Numar referinta: 116186

Experienta

 • septembrie 2012 - noiembrie 2013

  Analist bancar in cadrul Departamentului Administrarea Riscului, ATE BANK Romania – centrala bancii

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  - Identificarea, masurarea si evaluarea riscurilor care afecteaza activitatea bancii;
  - Evaluarea nivelului de provizionare (RAS si IFRS) al expunerilor;
  - Monitorizarea tuturor expunerilor bancii si a indicatorilor de risc;
  - Intocmirea si transmiterea catre BNR a raportarilor privind expunerile mari, expunerile fata de persoanele aflate in relatii speciale cu banca, precum si situatia privind modificarea potentiala a valorii economice ca urmare a schimbarii nivelurilor ratei dobanzii;
  - Intocmirea rapoartelor periodice privind adminstrarea riscului precum si elaborarea de scenarii de criza privind evolutia riscurilor;
  - Elaborarea de norme, proceduri si strategii privind administrarea riscului;
  - Intocmirea programelor pentru administrarea riscului si urmarirea modalitatii de atingere a obiectivelor stabilite prin acestea.
  

 • ianuarie 2012 - septembrie 2012

  Inlocuitor sef serviciu in cadrul Departamentului Tranzactii si Operatii, ATE BANK Romania – centrala bancii

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  - Coordonarea si supravegherea activitatii salariatilor din subordine;
  - Asigurarea bunei functionari a sistemului de decontari inter si intrabancare si inregistrarea acestora in evidentele contabile;
  - Intocmirea si transmiterea raportarilor privind operatiunile cu numerar catre BNR;
  - Preluarea, prelucrarea, verificarea si transmiterea tuturor instructiunilor de plata si a instrumentelor de debit (de mica si mare valoare) in sistemul de decontare SENT si REGIS, atat cele proprii cat si cele ordonate de clientela;
  - Asigurarea transmiterii si receptionarii de date in relatia cu Centrala Incidentelor de Plati;
  - Efectuarea controlului intern preventiv al tuturor operatiunilor procesate in cadrul departamentului;
  - Participarea la elaborarea procedurilor de lucru specifice departamentului.
  

 • noiembrie 2008 - ianuarie 2012

  Administrator bancar cu atributii de supervizare (contabil sef), ATE BANK Romania - sucursala

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  - Supravegherea si coordonarea activitatii salariatilor din subordine;
  - Atragerea de noi client, mentinerea si dezvoltarea bunelor relatii cu clientii existenti;
  - Vanzarea produselor de creditare si de economisire ale bancii;
  - Analiza solicitarilor de credite, verificarea modului de intocmire a notelor de prezentare si transmiterea propunerilor Comitetului de Credite;
  - Inregistrarea creditelor, a garantiilor si urmarirea modului de utilizare si derulare a acestora;
  - Verificarea corectitudinii constituirii provizioanelor specifice de risc de credit; 
  - Intocmirea raportarilor periodice specifice catre centrala bancii;
  - Intocmirea, supervizarea si verificarea tuturor operatiunilor agentiei.
  

 • aprilie 2005 - noiembrie 2008

  Administrator bancar in cadrul Departamentului Tranzactii si Operatii, ATE BANK Romania – centrala bancii

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  - Am implementat sistemul de decontari inter bancare (ACH)si sistemul de plati intrabancare (REGIS;
  - Asigurarea bunei functionari a sistemului de decontari inter si intrabancare si inregistrarea acestora in evidentele contabile;
  - Intocmirea si transmiterea raportarilor privind operatiunile cu numerar catre BNR;
  - Preluarea, prelucrarea, verificarea si transmiterea tuturor instructiunilor de plata si a instrumentelor de debit (de mica si mare valoare) in sistemul de decontare SENT si REGIS, atat cele proprii cat si cele ordonate de clientela;
  - Asigurarea transmiterii si receptionarii de date in relatia cu Centrala Incidentelor de Plati;
  - Efectuarea controlului intern preventiv al tuturor operatiunilor procesate in cadrul departamentului;
  - Participarea la elaborarea procedurilor de lucru specifice departamentului.
  

 • septembrie 2002 - aprilie 2005

  Specialist Contabilitate Externa in cadrul Departamentului Decontari – Contabilitate, ATE BANK Romania – centrala bancii

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  - Implementarea, intocmirea si transmiterea catre BNR a raportarii privind balanta de plati externe.
  - Inregistrarea operatiunilor cu numerar (depuneri si ridicari), transferurilor interbancare, precum si constituirea depozitelor plasate si atrase de banca;
  - Evidenta conturilor proprii de decontari in valuta atat ale centralei cat si ale sucursalelor;
  - Verificarea si confirmarea extraselor de cont primite de la bancile corespondente, precum si inregistrarea dobanzilor incasate la conturile nostro;
  - Intocmirea si transmiterea corespondentei cu bancile straine privind operatiunile inregistrate in conturile de corespondent;
  - Urmarirea respectarii conventiilor de cont incheiate cu bancile straine.
  

Educatie

 • 1997 - 2001

  Diploma de facultate, Facultatea Finante – Contabilitate (licentiata la ASE) – Universitatea Artifex

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Romana
Nativ
75%
 • Last update: 25.09.2014
 • Reference number: 116186

Experience

 • September 2012 - November 2013

  Banking Analyst within Risk Administration Department, ATE BANK Romania – head office

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Banks / Financial Institutions

  - Identify, measure and evaluate risk affecting bank activity;
  - Evaluate the level of provisioning (RAS si IFRS) of exposures;
  - Monitoring all bank exposures and risk indicators;
  - Preparing and submitting to BNR reports on large exposures, exposures towards persons in special relations with the bank , as well as the situation of the potential modification of economic value due to variations of the interest rate levels;
  - Preparing periodical reports on risk administration as well as developing crisis scenarios on the risk evolution; 
  - Develop rules, procedures and risk management strategies ;
  - Prepare programs on risk management how to achieve the objectives set by them. 
  

 • January 2012 - September 2012

  Substitute Service Manager in the Transactions and Operations Department, ATE BANK Romania – head office

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Banks / Financial Institutions

  - Coordinate and supervise the activities of subordinate employees;
  - Ensure proper functioning of inter and intra-bank securities settlement system and record these in the accounting records;
  - Prepare and submit reports on cash transactions to the central bank (BNR);
  - Collect, process, verify and transmit all payment instructions and debt instruments (low and high value) in the SENT and REGIS settlement systems, the ones of the bank as well as the ones ordered by the customers;
  - Ensure the transmission and reception of data in relation to the Central of payment incidents;
  - Perform preventive internal control of all operations processed within the department;
  - Participate in the development of specific department work procedures.

 • November 2008 - January 2012

  Bank Administrator with supervising responsibilities (Accountant in chief), ATE BANK Romania – Branch

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Banks / Financial Institutions

  - Supervision and coordination of subordinate employees;
  - Attracting new customers, maintaining and developing good relationships with existing clients; 
  - The sale of credit and savings products of the bank;
  - Analysis of credit applications, verifying the preparation of presentation notes and submitting proposals of the Credits Committee;
  - Registration of loans, guarantees and tracking the use and performance of these loans and guaranties 
  - Checking of specific provisioning for credits risk; 
  - Preparing specific periodic reports for the bank central;
  - Preparation, supervision and verification of all agency operations.

 • September 2002 - April 2005

  External Specialist within Payments – Accounting Department, ATE BANK Romania – head office

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Banks / Financial Institutions

  Implementation, preparation and submission to the central bank of reports on the balance of external payments.
  - Record cash transactions (deposits and withdrawals), interbank transfers, as well as registering the deposits placed and attracted by the bank;
  - Monitoring of own currency payment accounts of both the central banking entity as well as its subsidiaries;
  - Check and confirm the account statements received from correspondent banks, and recording interests earned on “nostro” accounts;
  - Preparing and sending correspondence with foreign banks on transactions in correspondent accounts;
  - Monitoring compliance with account agreements concluded with foreign banks.
  

Education

 • 1997 - 2001

  Bachelor's degree, Finance – Accounting Department (diploma of ASE) –Artifex University

  • București, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
Romanian
Native