116563

Area Sales Management la S.C. PLUS CONFORT S.R.L.

Area Sales Manager at S.C. PLUS CONFORT S.R.L.

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 28.10.2014
 • Numar referinta: 116563

Experienta

 • aprilie 2013 - Prezent

  Area Sales Management, S.C. PLUS CONFORT S.R.L.

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Alegerea strategiilor de vânzări și stabilirea obiectivelor anuale de vânzări;
  Dezvoltarea și gestionarea unei rețele de distribuție eficiente pentru a îmbunătăți performanțele de vânzări;
  Lead generation;
  Efectuarea de prezentare a produselor și a planului de vânzări;
  Furnizarea de idei inovatoare pentru a îmbunătăți prezența pe piață a companiei;
  Coordonarea activității de vânzări a managerilor locali pentru a îmbunătăți performanța de vânzări;
  Sprijinirea echipelor de vânzări în zona lor;
  Monitorizarea echipe locale de vanzari;
  Scrierea de rapoarte periodice de vanzari;
  Mentinerea relatiilor cu clientii noi sau potentiali;
  Stabilirea prețurilor de negociere;
  Configurarea documentației și reprezentarea companiei în cadrul licitațiilor publice;
  Urmărirea ofertelor apropiate pe piata;

 • octombrie 2011 - aprilie 2013

  Freelancer, Freelancer

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Marketing: Marketing

  Scrierea de conținuturi web ;
  Furnizarea de consultanta in marketing pentru afacerile on-line;
  Campanii de marketing de proiectare pentru noi afaceri;

 • martie 2008 - octombrie 2011

  Analist aprobare si restructurare credite ipotecare si negarantate, BancPost S.A.

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  Analizarea si deciderea asupra aprobării / respingerii cererilor de restructurare / aprobare credit pentru client, in
  conformitate cu normele de creditare in vigoare si raportat la strategia băncii;
  Coordonarea procesării cererilor zilnice privind restructurarea si acordarea de credite ipotecare;
  Verificarea rezultatelor privind Biroul de Credit, Centrala Riscurilor Bancare, Centrala de Incidenta a Plaţilor;
  Analiza capacitaţii de rambursare a creditului, in conformitate cu normele privind restructurarea si aprobarea
  creditelor ipotecare;
  Verificarea documentaţiei financiare, juridica si tehnica existenta in dosarul de credit, formularea Raportului de
  aprobare Finala si înaintarea către Serviciul Operaţiuni pentru generarea contractelor de credit si ipoteca;
  Gestionarea si coordonarea activităţii ofiţerilor vânzării din cadrul unităţilor BancPost, activitatea de colectare a
  creanţelor care înregistrează intrazieri la plata ratelor mai mari de 60 de zile ale clienţilor beneficiari ai unui credit
  ipotecar;
  Sprijinirea sucursalelor in ceea ce priveşte problematica aprobării de credite ipotecare;
  Organizarea activităţii de colectare a ofiţerilor urmărire credite ipotecare;
  Participarea in situaţii legate de activităţile de urmărire credite ipotecare;
  Dezvoltarea procedurilor si a fluxului de operaţiuni legate de activităţile de urmărire credite ipotecare;
  Monitorizarea zilnica a activităţii personalului subordonat, ca normele si procedurile specifice in vigoare sa fie
  respectate întocmai, asigurarea ca subordonaţii direcţi respecta obiectivele personale si cele ale echipelor din
  care fac parte la standardele de calitate stabilite;
  Raportarea posibilelor cazuri de frauda echipei pentru prevenirea fraudei;
  Înaintarea către Direcţia Credite Neperformante documentaţia necesara, in vederea recuperării debitelor restante
  aferente creditelor cu intrazieri de peste 180 de zile;

 • august 2007 - februarie 2008

  Professional Senior Relationship Manager, Libra Bank

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  Producerea de CRM (Customer Relationship Management), strategii și programe;
  Verificarea disponibilitatii rapoartelor de gestiune;
  Menținerea până la data de înregistrare a clienților;
  Livrarea catre clienti a produselor de calitate;
  Gestionarea corecta a relatiilor cu clienții;
  Asigurarea unei comunicari interne eficiente cu ajutorul serviciilor complementare;
  Furnizarea de soluții financiare personalizate;

 • octombrie 2006 - august 2007

  Referent Marketing, Posta Romana

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  Elaborarea unor strategii de promovare;
  Derularea unor campanii de marketing;
  Analiza parteneriatelor posibile;
  Intocmirea rapoartelor de cheltuieli lunare;
  Alte responsabilitati în funcție de necesități;

 • martie 2006 - octombrie 2006

  Consilier Clientela, Banca Transilvania S.A.

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  Implicarea activă în promovarea serviciilor si produselor companiei;
  Furnizarea de asistență pentru clienți pe site;
  Informarea clientilor cu privire la toate produsele și serviciile adecvate;
  Analizarea raportului de feedback al clienților;

 • ianuarie 2002 - ianuarie 2004

  Director Marketing, S.C. Malita S.A.

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Monitorizarea tendințelor pieței și obtinerea rapoartelor de analiză de marketing;
  Analiza produselor și serviciilor concurenților pietei;
  Explorarea de modalități creative de îmbunătățire a produselor și serviciilor pentru a crește productivitatea
  generală și veniturile existente;
  Identificarea de noi piețe potențiale și dezvoltarea de strategii de penetrare a pieței;

Educatie

 • 2001 - 2005

  Diploma de facultate, Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu

  • București, România
 • 1997 - 2001

  Diploma de facultate, ATF ( Academia de Teatru si Film)

  • București, România
 • 1992 - 1996

  Liceu / scoala profesionala, Liceul Teoretic " Nicolae Titulescu"

  • Slatina, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Mediu
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 28.10.2014
 • Reference number: 116563

Experience

 • April 2013 - Present

  Area Sales Manager, S.C. PLUS CONFORT S.R.L.

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  Lay out sales strategies and set up annual sales targets;
  Develop and manage an efficient distribution network to improve sales performance;
  Lead generation;
  Conduct product presentation and sales pitch;
  Provide innovative ideas to improve company's market presence;
  Coordinate the Local Sales Manager's activity to enhance sales performance;
  Regular shifting to offer support and guidelines to sales teams in their area;
  Monitor local sales teams;
  Write recurrent sales reports;
  Maintain relationship with new or potential customers;
  Price negotiation;
  Set up the tender documentation and represent the company at public auctions;
  Follow up on quotations and close deals;

 • October 2011 - April 2013

  Freelancer, Freelancer

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Marketing: Marketing

  Write web content;
  Provide marketing consultancy for online businesses;
  Design marketing campaigns for new business;

 • March 2008 - October 2011

  Analyst approval and restructuring mortgages and unsecured, BancPost S.A.

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Banks / Financial Institutions

  Analyzing and deciding on approval/ rejection of requests for restructuring/ customer credit approval, in
  accordance with the rules in force;
  Coordination processing requests daily restructuring and mortgage loans;
  Check results on Credit Bureau, CCR , Central incidence payments;
  Analysis of loan repayment capacity, in accordance with the restructuring and mortgage approval;
  Verification of financial documentation, legal and technical barriers file credit report form the final approval and
  submission to the Service Operations generation of credit and mortgage;
  Provide proper support to branches in terms of the issue of mortgage approval;
  Organize the collection officers tracking mortgages;
  Participate in follow-up activities related mortgages status;
  Develop procedures and flow of operations pertaining to tracking mortgages;
  Monitor the daily activity of subordinated staff;
  Reporting possible cases of fraud to the prevention team;
  Submission to the Department NPL the necessary documentation in order to recover any outstanding debts on
  loans within delays of over 180 days;

 • August 2007 - February 2008

  Professional Senior Relationship Manager, Libra Bank

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Banks / Financial Institutions

  Produce CRM (Customer Relationship Management) strategies and programs;
  Ensure management reports are available;
  Maintain up to date customer records;
  Deliver quality customer experience;
  Measure customer satisfaction;
  Ensure an efficient internal communication with complementary departments;
  Provide customized financial solutions;

 • October 2006 - August 2007

  Marketing Manager, Romanian Post Office

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Administrative

  Develop promotional strategies;
  Conduct marketing campaigns;
  Analyze possible partnerships;
  Monthly expense reports;

 • March 2006 - October 2006

  Customer advisor, Transilvania Bank

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Banks / Financial Institutions

  Active involvement in promoting the company's services and products;
  Provide on-site customer support;
  Inform customers on all suitable products and services;
  Report customer feedback, valuable for increasing customer satisfaction and experience;

 • January 2002 - January 2004

  Marketing Manager, S.C. Malita S.A.

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  Monitor market trends and provide marketing analysis reports;
  Analyze competitors' products and services;
  Explore creative ways of improving existing products and services to increase overall productivity and lift up
  revenue;
  Identify new potential markets and develop market penetration strategies;

Education

 • 2001 - 2005

  Bachelor's degree, Faculty of Law, "Titu Maiorescu" University,

  • București, Romania
 • 1997 - 2001

  Bachelor's degree, ATF (Academy of Theatre and Film)

  • București, Romania
 • 1992 - 1996

  Highschool, "Nicolae Titulescu"

  • Slatina, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Advanced
French
Intermediate
Romanian
Native