118831

Tehnician Proces la Cooper Standard Romania

Process Technician at Cooper Standard Romania

 • România, Craiova
 • România, Craiova
 • Romania, Craiova
 • Romania, Craiova
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
100%
 • Ultima actualizare: 06.01.2016
 • Numar referinta: 118831

Obiectiv profesional

Pregatit pentru orice provocare !

 • Marea Britanie
 • Full time
 • Domeniile urmariteInginerie Constructii, Inginerie Industrii / Productie, Muncitori Tehnicieni Constructii
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 100% din program
 • Disponibilitate relocareIn tara si in strainatate

Experienta

 • iulie 2012 - Prezent

  Tehnician Proces, Cooper Standard Romania

  • Craiova, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Automobile,Instalatii / Amenajari,Muncitori,Service / Instalare

  Obiectiv: Asigurarea, optimizarea conditiilor de functionare (parametri injecție guma, viteze de deplasare pentru partile componente ale matritei, unghiuri de indoire pentru masinile de fluide, parametri distante, puncte de plecare, viteze de deplasare a modulelor de taiere pentru masinile de debitat stanko) in conformitate cu cerintele in vigoare.
  Responsabilitati:
  - Asigura intretinerea matritelor;
  - Modificarile necesare pentru a restabili calitatea produsului (in cazuri in care variatia profilelor nu asigura calitatea, guma folosita pentru injectarea in matrita nu corespunde specificatiilor);
  - Revizie, curatire periodica a cailor de rulare matrite, verificare functionare senzori matrite;
  - Propune metode de imbunatatire a procesului sau ale echipamentelor;
  - Asigura intretinerea documentatiei procesului de: foi validare proces, parmetrii tehnici, instructiuni de utilizare a masinilor si echipamentelor.
  Supravegherea tehnologica asupra procesului:
  - Verifica aleatoriu daca echipamentele sunt operate conform instructiunilor;
  - Intervine ori de cate ori un echipament nu mai poate fi operat in conditii optime sau calitatea produsului nu mai poate fi atinsa (Fluide si Sealing): senzori, parametrii, unghiuri de indoire a tevilor;
  - Coopereaza cu tehnicianul de mentenanta in vederea optimizarii timpului de interventie la utilaje;
  - Propune achizitionarea de echipamente, scule necesare pentru buna functionare a procesului tehnologic;
  - Asigura buna intretinere a sculelor si dispozitivelor pe care le gestioneaza.

 • februarie 2012 - iulie 2012

  Tehnician Proces, Cooper Standard Polonia

  • Bielsko-Biała, Polonia
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Automobile,Instalatii / Amenajari,Muncitori,Service / Instalare

  Pregatire ca Tehnician Proces.

 • noiembrie 2011 - februarie 2012

  Operator Masini si Utilaje, Cooper Standard Polonia

  • Bielsko-Biała, Polonia
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Automobile,Muncitori

  Pregatire ca Operator Masini si Utilaje.

 • mai 2011 - iulie 2011

  Lacatus,translator,team leader,sofer, 4 C Company

  • Birmingham, Anglia
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Instalatii / Amenajari,Muncitori,Service / Instalare

  Modificarea sectie vopsitorie uzina Land Rover/Jaguar oras Birmingham U.K. Demontare echipament robot vechi, montare echipament robot nou cu brat articulat.

 • aprilie 2010 - septembrie 2010

  Supraveghetor, Castleton Farm, Strainatate

  • Aberdeen, Scotia
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Agricultura,Muncitori,Piscicultura / Silvicultura

  Scotia,oras Aberdeen
  Team-leader pentru o echipa de 10 culegatori capsuni si sofer platforma (rig).
  Obiectiv:- atingerea normelor impuse;
  - aranjare recipiente (paneti) in ladite;
  - aprovizionare cu ladite goale catre angajati in locul special amenajat al platformei si colectarea celor pline;
  -cantarirea laditelor;
  -verificare recipiente capsuni, (se cere calitate) lipire cod de bare pe ladite;
  - completarea raportului zilnic de productie.

 • februarie 2009 - aprilie 2010

  Responsabil magazie, All-Instal, Craiova

  • Craiova, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Logistica

  - preluare, pregatire si livrare comenzi;
  - efectuarea inventarului.

 • iulie 2008 - februarie 2009

  muncitor tehnician, Employed

  • Craiova, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Instalatii / Amenajari,Muncitori,Service / Instalare

  Reconditionare, reparatii, aparate de noroc (de cazinou), interventii pt reconditionare la anumite adrese/locatii unde au aparut avarii ale aparaturii.

Educatie

 • 2008 - 2013

  Diploma de facultate, Facultatea de Mecanica

  • Constructii
  • Craiova, România
 • 2004 - 2008

  Liceu / scoala profesionala, Anghel Saligny

  • Ecologie si protectia mediului
  • Craiova, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B
 • Experienta in management
 • Putere de organizare si disciplina
 • Adaptare rapida la un grup nou

Capacitate de a munci in echipa, atentie, cooperare, creativitate, disciplina, atitudine pozitiva, optimism, ordine, spirit practic, prudenta la job, atingerea obiectivelor.

Limbi straine

Engleza
Mediu
Poloneza
Incepator
Romana
Nativ

Distinctii

Certificari
Certificat de calificare, seria I, nivel 2, sudori;
Autorizatie de stivuitorist;
Microsoft Office™ tools;
OS Windows.
Hobby
tenis de camp, fotball, sa citesc.

Pre-interviu

Cum ti-ai descrie personalitatea?

Matur, responsabil cand trebuie, copilaros. Imi place sa consider ca imi selectez bine prioritatile. Ce necesita maturitate si responsabilitate ma implic 100% ce nu necesita maturitate imi permit sa fiu copilaros.

100%
 • Last update: 06.01.2016
 • Reference number: 118831

Career goals

Ready for any challenge !

 • Marea Britanie
 • Full time
 • Wanted work domainsEngineering Construction, Engineering Industries / Production / Manufacturing, Technicians Construction
 • Availability for work related travelUp to 100% of the schedule
 • Willing to relocateIn the country and abroad

Experience

 • July 2012 - Present

  Process Technician, Cooper Standard Romania

  • Craiova, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Automotive,Installations / Decorations,Workers,Service / Installation

  Supervising and registration for validation of the process parameters.
  Operator training at the working position and training on adjusting variable parameters.
  Preparing instructions for servicing the machines
  Ensure the optimization of operating conditions (gum injection parameters, speeds for parts of mould,bending angles for fluid machines, distance parameters, starting points, speeds modules for Stanko cutting machines) according to requirements in force.
  Responsibilities:
  - Ensures maintenance of mould;
  - Changes needed to restore the quality of the product (in cases in which variation
  of profiles do not provide quality, the gum used for the injection into the mould does not meet the specifications);
  - Revision, periodic cleaning of rollways moulds, checking operation of sensors moulds;
  - Suggests ways to improve the process or equipment;
  - Ensures maintenance of documentation process for: sheet validation process, technical parameters, instructions for the use of machines and equipment.
  Technological surveillance of the process:
  - Checks randomly if the equipment is operated according to the instructions;
  - Occurs whenever a device can not be operated under optimum conditions or
  quality can not be achieved (fluids and Sealing) sensors, parameters, pipe bending angles;
  - Cooperates with the maintenance technician in order to optimize the time intervention of the equipment;
  - Proposes the purchase of equipment, necessary tools for the proper functioning of technological process;
  - Ensures proper maintenance of tools and devices it manages.

 • February 2012 - July 2012

  Process Technician, Cooper Standard Poland

  • Bielsko-Biała, Poland
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Automotive,Installations / Decorations,Workers,Service / Installation

  Training as Process Technician.

 • November 2011 - February 2012

  Machines and Equipment Operator, Cooper Standard Poland

  • Bielsko-Biała, Poland
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Automotive,Workers

  Training as machine operators and equipment

 • May 2011 - July 2011

  Locksmith, Translator, Team Leader, Driver, 4 C Company

  • Birmingham, England
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Installations / Decorations,Workers,Service / Installation

  Amendment of the section of dye house, factory Land Rover / Jaguar Birmingham UK.
  Dismantle of old robot equipment, installation of new articulated robot equipment witha team of 10 people.

 • April 2010 - September 2010

  Supervisor, Castleton Farm

  • Aberdeen, Scotland
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Agriculture,Workers,Fishery / Forestry

  Objective:
  - Achieving the required standards;
  - Layout containers (Panet) in boxes;
  - Supply of empty boxes to employees in the proper place of the platform and collecting the full ones;
  - weighing the boxes;
  - checking strawberries containers (grade required), paste barcode on boxes;
  - Completing daily production report.

 • February 2009 - April 2010

  Warehouse Responsible, All-Instal

  • Craiova, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Logistics

  - Acquisition, preparation and delivery orders;
  - The inventory.

 • July 2008 - February 2009

  Employed, Company

  • Craiova, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Installations / Decorations,Workers,Service / Installation

  Reconditioning, repair machines, gambling (casino), interventions for reconditioning to certain addresses/locations where equipment failures occurred.

Education

 • 2008 - 2013

  Bachelor's degree, Faculty of Mechanical Engineering

  • Constructions
  • Craiova, Romania
 • 2004 - 2008

  Highschool, Anghel Saligny

  • Ecology and environment protection
  • Craiova, Romania

Skills

Driving license
 • B
 • Management experience
 • Organization skills
 • Interpersonal skills

Ability to teamwork, attention, cooperation, creativity, discipline, positive attitude, optimism, order, practical sense, caution in job, achieving the objectives

Foreign languages

English
Intermediate
Polish
Beginner
Romanian
Native

Achievements

Certificates / diplomas
Qualification Certificate, Series I, Level 2, welders;
Authorization for forklift;
Microsoft Office™ tools;
Windows OS.
Hobbies
lawn tennis, football, reading.

Pre-interview

How would you describe your personality?

Mature, responsible, childhood. I like to believe that I select priorities well. What requires maturity and responsibility commit myself 100%, which does not require maturity allows me to be childish.