12064

Director operatiuni la SC Rominservices Therm SA Mangalia

Operations manager at SC Rominservices Therm SA Mangalia

 • România, Mangalia
 • România, Mangalia
 • Romania, Mangalia
 • Romania, Mangalia
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 11.12.2011
 • Numar referinta: 12064

Experienta

 • mai 2009 - aprilie 2011

  Director operatiuni, SC Rominservices Therm SA Mangalia

  • Mangalia, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Producere si distributie energie termica pentru apa calda si caldura in Municipiul Mangalia 
  Coordoneaza activitatea departamentului operatiuni din cadrul societatii prin urmatoarele sarcini si responsabilitati:
  -Urmareste incadrarea consumului specific de combustibil in tintele propuse;
  -Avizeza procesele verbale de inchidere de luna cu cantitatile de energie termica produsa si vanduta de fiecare centrala termica; 
  -Aproba planul anual de revizii si reparatii;
  -Participa in calitate de project manager la lucrarile de investitii efectuate de societate;
  -Raporteza lunar catre directorul general cantitatea de combustibil consumata, productia de enegie termica produsa si consumul de utilitati(apa rece si energie electrica);
  -Raporteaza lunar catre directorul general stadiul lucrarilor din planul anual de reparatii si incadrarea acestuia in bugetul stabilit;
  Referinte, Alte observatii
  Am participat in aceasta perioada ca manager de proiect la modernizarea a 3(trei) centrale termice;

 • iulie 2006 - mai 2009

  Sef departament tehnic, SC Rominservices Therm SA Mangalia

  • Mangalia, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Producere si distributie apa calda si caldura in Municipiul Mangalia 
  Coordoneaza activitatea departamentului tehnic prin:
  -Avizeaza ordinele de lucru pentru lucrarile ce urmeaza a fi efectuate;
  -Participa impreuna cu supervizorii la intocmirea planului anual de reparatii;
  -Stabileste prioritatile lucrarilor executate de catre echipa de reparatii;
  -Participa ca reprezentant al beneficiarului la lucrarile executate de terti;
  
  Referinte, Alte observatii
  In aceasta perioada am participat ca diriginte de santier pe retele termice la modernizarea retelelor termice la 7(sapte) centrale termice;

 • octombrie 2003 - iulie 2006

  Controlor instalatii, SC Rominservices Therm SA Mangalia

  • Mangalia, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Responsabilitati:
  -Urmarirea executiei lucrarilor de revizie si mentenanta a instalatiilor conform tehnologiilor si standardelor de calitate impuse;
  -Urmarire executie lucrari de instalatii la clienti si certificarea executarii corecte a acesrtora;
  -Efectuare reglaje arzatoare in vederea obtinerii unor randamente cat mai mari;
  -Intocmire note de constatare cu defectiunile constate, cauza acestora si propuneri de rezolvare;
  
  Referinte, Alte observatii
  -In aceasta perioada am participat ca reprezentant al beneficiarului la modernizarea de centrale si retele termice;

 • iulie 1996 - octombrie 2003

  Tehnolog, SC Meconst SA Constanta

  • Mangalia, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Inginerie

  Responsabilitati, Realizari
  -Executie tehnologii de executie a produselor si urmarire a acestora;
  -Executie fise tehnice pe faze de executie in sectia prelucrari mecanice;
  -Normare lucrari pe faze de executie;
  -Executie devize de executie diverse produse;
  -Executie necesar materiale si manopera pe produse;
  Referinte, Alte observatii
  Experienta in domeniul prelucrarii prin aschiere cu utilaje care lucreaza cu comanda numerica .

Educatie

 • 1991 - 1996

  Diploma de facultate, Universitatea "Dunarea de Jos "

  • Galați, România
 • 1984 - 1988

  Liceu / scoala profesionala, Liceul industrial nr 7

  • Constanța, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Turca
Mediu
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 11.12.2011
 • Reference number: 12064

Experience

 • May 2009 - April 2011

  Operations manager, SC Rominservices Therm SA Mangalia

  • Mangalia, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  Production and distributed the hot water and heat to the Mangalia city 
  Coordinates work operations department of the company through these tasks and responsibilities:
  Track-specific fuel consumption in framing the proposed targets;
  -Notice month closing minutes with the quantity of heat produced and sold each thermal plant;
  -Approved annual plan of inspections and repairs;
  -Participate as a project manager to work on investments made by society;
  Monthly reports to the General manager fuel consumption, production and consumption fore heat produced by utilities (electricity and cold water);
  -Report progress monthly to the general manager of the annual plan of repair work and framing it in the budget set;
  References, Other observations
  I participated in this period like a project manager to the modernization of three (3) thermal plants;

 • July 2006 - May 2009

  Operations supervisor, SC Rominservices Therm SA Mangalia

  • Mangalia, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  Technical department coordinates activities through:
  -Approves work orders for work to be performed;
  -Participates with supervisor to preparing the annual plan of repair;
  -Establish priorities, work performed by the repair team;
  -Participate as a representative of the work performed by third-party beneficiary;
  
  References, Other observations
  During this period I attended the Building Site on the modernization of thermal heating systems to 7 (seven) thermal plants.

 • October 2003 - July 2006

  Quality controller, SC Rominservices Therm SA Mangalia

  • Mangalia, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  Responsibilities, Achievements
  -Tracking maintenance work execution and maintenance facilities as technology and quality standards;
  -Tracking the execution of customer installations and certification properly executed;
  -Make adjustments burners in order to obtain as large yields;
  -Preparing clear notes finding defects, their causes and proposals to deal with;
  
  References, Other observations
  -During this period I attended as a representative of the beneficiary to modernize plants and heating systems;

 • July 1996 - October 2003

  Technologist, SC Meconst SA Constanta

  • Mangalia, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Engineering

  Responsibilities, Achievements
  -Execution technologies and products from them;
  -Execution of the technical phases of manufacturing chips in mechanical department;
  -Standardization work on the execution phases;
  -Execution Execution currency different products;
  -Execution of necessary materials and workmanship on products;
  References, Other observations
  Experience in processing by cutting with CNC machines working

Education

 • 1991 - 1996

  Bachelor's degree, University "Dunarea de Jos"

  • Galați, Romania
 • 1984 - 1988

  Highschool, Industrial high school nr 7

  • Constanța, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
Turkish
Intermediate
Romanian
Native