12111

AGENT VANZARI la EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA

 • România, Alba Iulia
 • România, Alba Iulia
 • Romania, Alba Iulia
 • Romania, Alba Iulia
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
95%
 • Ultima actualizare: 16 ian.
 • Numar referinta: 12111

Obiectiv profesional

Obtinerea unui loc de munca unde sa imi pot pune in valoare cunostintele, experienta si competentele dobandite in decursul activitatii profesionale si ca urmare a eforturilor de dezvoltare personala

 • Alba Iulia, Sebes
 • Full time
 • Domeniile urmariteInstitutii / Profesii liberale Administratie / Institutii, Office jobs Resurse umane / Psihologie, Office jobs Secretariat
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuDeloc
 • Disponibilitate relocareNu sunt dispus

Experienta

 • martie 2017 - ianuarie 2018

  AGENT VANZARI, EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA

  • Alba Iulia, România
  • Part time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  -Ofera consultanta clientilor cu privire la accesarea si/sau derularea contractelor de credit, precum si cu privire la alegerea celui mai potrivit tip de credit;
  -Responsabili de monitorizarea si colectarea 100% si la termenul stabilit, a ratelor la credite;
  -Informeaza permanent clientii despre promotiile curente,produsele si serviciile noi.
  -Dezvoltarea retelei de clienti /consumatori/prin promovarea produselor companiei si incheierea contractelor de credit cu acestia;
  -Sa efectueze activitati de marketing, prin impartirea de flyere si lipirea de stick-ere in localitatea unde functioneaza sediul punctului de lucru, conform regulamentului de Ordine Interioara.
  -Raporteaza zilnic superiorului direct cu privire la activitatea desfasurata.
  -Evalueaza eligibilitatea clientilor, in baza criteriilor stabilite de Angajator prin procedurile interne.
  -Prezinta un comportament profesional in timpul zilei de lucru.
  -Periodic face propuneri de imbunatatire a activitatii prestate;
  -Participa activ la programele de formare profesionala/ training/ instruire realizate de societate.
  -Asigura atingerea nivelului maxim a indicatorilor de performanta. 
  -Promoveaza testarile periodice de evaluare a cunostintelor cu punctaj de minim 80%.
  -Alte activitati legate de pozitia sa.
  -Respecta normele si procedurile existente publicitate pe Intranet-ul companiei –parte din ,, Regulamentul Intern,, a Societatii. 
  -Se informeaza periodic, cel putin o data la doua saptamani, cu privire la modificarile aduse Regulamentului Intern si procedurile interne ale companiei; in acest sens verifica Intarnet-ul societatii, acceseaza procedurile interne pentru care sunt anuntate modificari, se consulta cu superiorii ierarhici etc.
  -Primeste, depoziteaza, cheltuielile si raspunde pentru sumele de bani si bunurile care ii sunt incredintate(SIM, chitantier, etc), precum si pentru neexecutarea sau executarea defectuoasa a sarcinilor si atributiilor din fisa de post precum si a celor atribuite de catre superiorul ierarhic si raspunde patrimonial/si sau diciplinar fata de angajator.
  -Raspunde patrimonial si/sau disciplinar pentru daune provocate Societatii, conform regulamentului intern aplicabil, pentru loialitate fata de Societate, pentru executarea efectiva si eficienta a obligatiilor, pentru calitatea, operativitatea si corectitudinea sarcinilor executate, pentru exactitatea informatiilor si a documentelor intocmite, pentru confidentialitate atunci cand lucreaza cu informatii si documente confidentiale, pentru gestionarea mobilierului de birou, calculatoarelor si al altor echipamente tehnice cu care lucreaza precum si banilor, documetelor si altor bunuri care ii sunt date pentru depozitare.
  -Executa cu strictete ordinele/ sarcinile stabilite, in scris sau verbal, de catre Angajator/superiorul ierarhic, care se refera la aria sa de activitate.
  -Are grija sa mentina si sa pastreze imaginea favorabila si renumele Easy Asset Management IFN SA.
  -Isi desfasoara activitatea respectand standardele de performanta stabilite de Angajator, precum si pe cele privind vestimentatia. 
  -Respecta si indeplineste oiectivele de performanta stabilite in cadrul sesiunilor de evaluare organizate de angajator, precum si indicatorii/ criteriile de performanta (de evaluare a activitatii profesionale).

 • martie 2011 - iulie 2015

  OPERATOR CALCULATOR, APIA-AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA

  • Alba Iulia, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Piscicultura / Silvicultura

  - Sa presteze serviciile prevazute in prezentul contract, conform normei minime lunare stabilita in Anexa 1, parte integranta la prezentul contract;
    - Sa respecte secretul lucrarilor;
    - Sa nu sustraga documentele oficiale din APIA, sa nu copieze pe alte medii informatii cu care intra in contact si sa nu transmita nici o informatie de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului. Nerespectarea acestei clauze atrage raspunderea in conditiile legii;
    - Sa respecte normele minime de cantitate a serviciilor prestate prevazute in anexa 1, precum si instructiunile referitoare la standardele de calitate ale lucrarilor;
    - Sa presteze serviciile contractate si sa predea lucrarile la termenul convenit, in conditiile si standardele de calitate cerute de beneficiar, comunicate prestatorului in timpul instruirii;
    - Sa respecte normele de protectie a muncii specifice serviciilor prestate si regurile disciplinare stabilite de beneficiar;
    - Sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora, precum si normele interne de SSM/PSI/SU.

 • ianuarie 2007 - martie 2011

  Broker Credite, S.C Capital Plus S.R.L

  • Alba Iulia, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  Consultanta financiara pentru contractarea de credite imobiliare, credite de nevoi personale cu sau fara ipoteca pentru persoane fizice .Aducerea de noi clienti si indrumarea acestora catre o banca corespunzatoare situatiei fiecaruia.

 • noiembrie 2005 - decembrie 2006

  Asigurari persoane fizice si juridice, operare calculator polite asigurare, SC AGRAS GRUPUL WIENER STADTISCHE SRL

  • Alba Iulia, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Asigurari

  -Polite de asigurare persoane fizice.
  -Contactarea persoanelor fizice in vederea intocmirii politelor de asigurare.
  -Inregistrare polite de asigurare in calculator.
  -Intocmirea tabelelor centralizatoare pe tipuri de asigurati.
   

 • aprilie 2005 - noiembrie 2005

  Evaluarea dosarelor de pensie in vederea recalcularii pensiilor, Institul National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale

  • Alba Iulia, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  -Evaluarea dosarelor de pensie in vederea recalcularii pensiilor;
  -Analiza documentelor aflate in dosar sau prezentate de pensionar a datelor privind perioadele de stagii de cotizare, salariile si/sau sporurile cu caracter permanent;
  -Introducerea si verificarea, din documentele aflate in dosar sau prezentate de pensionar a datelor privind perioadele de stagii de cotizare, salariile si/sau sporurile cu caracter permanent;
  -Efectuarea de corectii a datelor introduse; -Emiterea formularului care contine datele referitoare la perioadele de stagiu, salarii si/sau sporuri(buletin de calcul intern);
  -Expediere buletin de calcul, a deciziilor sau a formularelor de solicitare a unor informatii suplimentare din partea beneficiarilor;
  -Primirea documentelor de la pensionari si confirmarea unde este cazul, a conformitatii cu originalul;
  -Ordonarea documentelor si arhivarea acestora;
  -Efectuarea altor lucrari de corespondenta cu beneficiarii;
  -Indeplinirea de alte atributii prevazute de normele in vigoare sau stabilite de conducatorul ierarhic superior, din domeniul de activitate;
  -Indenficarea, inventarierea, evidenta si aranjarea dosarelor in arhiva;
  -Conexarea documentelor primite de la beneficiari in dosarele de pensie.

 • august 2004 - octombrie 2005

  Asigurari persoane fizice si juridice, operare calculator polite asigurare, SC AGRAS GRUPUL WIENER STADTISCHE SRL

  • Alba Iulia, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Asigurari

  -Polite de asigurare persoane fizice
  -Contactarea persoanelor fizice in vederea intocmirii politelor de asigurare;
  -Inregistrare polite de asigurare in calculator;
  -Intocmirea tabelelor centralizatoare pe tipuri de asigurati.

 • iunie 2003 - august 2004

  Opetator calculator-intrari, iesiri, stocuri, SC STAFF COLLECTION SRL BUCURESTI

  • Alba Iulia, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Muncitori

  Evidenta intrari-iesiri produse finite pe fise in functie de coduri si tip produs (barbati, femei, copii). Evidenta stocuri - centralizatoare. Participarea la iventarierea lunara.

Educatie

 • 2014 - 2015

  Colegiu / studii postliceale, INSTITUTUL EUROPEAN EUROCOR

  • Altele
  • București, România
 • 2013 - 2014

  Colegiu / studii postliceale, SSI CTCE SA

  • Altele
  • Alba Iulia, România
 • 2012 - 2012

  Colegiu / studii postliceale, INTERNATIONAL COMPUTER SCHOOL

  • Altele
  • Alba Iulia, România
 • 2012 - 2012

  Postdoctorat, FUNDATIA PAEM

  • Alba Iulia, România
 • 2011 - 2011

  Postdoctorat, ASOCIATIA "A.S.2001

  • Alba Iulia, România
 • 2011 - 2011

  Postdoctorat, SC DAD EXPERTISE SRL

  • Alba Iulia, România
 • 2011 - 2011

  Postdoctorat, LTL DOCUMENTARY

  • Alba Iulia, România
 • 2010 - 2010

  Postdoctorat, C.R.F.P.A TARGU MURES-Centrul Regional De Formare Profesionala A Adultilor Targu Mures

  • Alba Iulia, România
 • 2000 - 2005

  Diploma de facultate, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca-A.I.S.T.E.D.A

  • Alba Iulia, România
 • 2004 - 2005

  Postdoctorat, Universitatea „1 Decembrie 1918”

  • Alba Iulia, România
 • 2003 - 2003

  Postdoctorat, SSI CTECE Alba Iulia- Centrul de Pregatire in Informatica SA

  • Alba Iulia, România

Aptitudini

 • Experienta in management
 • Capacitate de a munci in echipa
 • Putere de organizare si disciplina

Imi place sa lucrez in echipa, sunt buna organizatoare.

Limbi straine

Engleza
Mediu
Romana
Nativ
35%
 • Last update: 16 ian.
 • Reference number: 12111

Career goals


              

 • Alba Iulia, Sebes
 • Full time
 • Wanted work domainsInstitutions / Liberal professions Administration / Institutions, Office jobs Human Resources / Psychology, Office jobs Secretariat
 • Availability for work related travelNo
 • Willing to relocateNot willing

Skills

 • Management experience
 • Ability to work in team
 • Organization skills

Foreign languages

English
Intermediate
Romanian
Native