123296

Manager la Caminul de batrani Sf Maria

 • România
 • România
 • Romania
 • Romania
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 05.01.2015
 • Numar referinta: 123296

Experienta

 • iunie 2014 - Prezent

  Manager, Caminul de batrani Sf Maria

  • «Alt oraș», România
  • Full time
  • Domeniu - Sanatate: Sanatate

  Manager al Caminului Sf Maria

 • iunie 2013 - Prezent

  Manager, Mossano Cafe

  • «Alt oraș», România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Restaurante

  Responsabil cu tot ceea ce insemna managementul unei cafenele:
  -cautarea celor mai buni si mai rentabili furnizori de pe piata.
  -negocierea de contracte de sponsorizare pe termen lung.
  -instruirea personalului in vederea obtinerii unor rezultate mai bune.
  Responsabil cu planul de afaceri pe termen lung si scurt.
  

 • august 2011 - Prezent

  Director de Vanzari, Pro Natura

  • «Alt oraș», România
  • Full time
  • Domeniu - Sanatate: Farmacii

  Principalele obiective: 
  -Cresterea creștere a volumului vânzărilor și profitabilității. 
  Coordonare adecvată a subordonaților direcți / 50 de persoane. 
  -Creșterea competențelor profesionale ale subordonaților. 
  -Responsabil de numire a supraveghetorilor din zona. 
  -Recrutare, selecție, motivație, de stabilire a teritoriilor și a rutelor (nr. km, timp, consum), planuri de vânzări, control, analiza indicele de profitabilitate, evaluarea și îmbunătățirea performanței subordonaților. 
  -Responsabilitatea întreaga activitate a subordonaților (vânzări, distribuție, veniturile, condițiile de plată, reduceri de datorie, primele, penalitățile, disciplina, programul de lucru, clientul, codul vestimentar, comportamentul, completarea documentelor). 
  -Cunoașterea clienților, potentiali sau active. 
  -Cunoașterea de situații de zi cu zi pe vânzări, venituri, datorii ale echipei, agent și client. 
  -Organizarea de întâlniri periodice cu subordonații și autoritățile de supraveghere (întâlnire de vânzări / training pentru agenti, cu tehnici de vanzare / promovare). 
  -Planificarea de afaceri venituri lunare de vânzări țintă, cheltuieli, clienții și trimite-l supraveghetorului. 
  -Pregătirea și supravegherea aplicării oferte speciale, politici discount, precum și alte activități promoționale speciale. 
  -Lunar de evaluare a activității și performanțelor autorităților de supraveghere a echipei lor, pregătirea de studii comparative cu privire la cheltuielile de vânzări / venituri, de noi clienti / alte tipuri de clienti, bugete. 
  -Verificați și modifica (doar cu aprobarea CEO), fișele de post ale angajatilor din subordine; 
  -Aprobarea autorităților de supraveghere și urmărire lunare domeniu de activitate. 
  -Verificarea și bugetul de cheltuieli de conformitate telesales sistem de vânzări.
  -Rezolva orice probleme care pot apărea, personal sau prin intermediul-colaborare cu colegii din departamentele companiei. 
  -Comunicarea de noi oportunități și idei pentru extinderea de distribuție în întreaga țară și să recomande modificări pentru a îmbunătăți eficiența, atunci când este cazul. 
  -Asigurarea control de securitate complet, iar baza de date electronică fiind singurul care poate modifica cu aprobarea CEO. 
  -Promovarea o imagine profesionala a companiei printre subordonații și clienții.
  -În caz de întârziere de plată ar trebui să ia măsuri pentru a remedia situația, în conformitate cu politica companiei (abonament săptămânal depășire situații cu departamentul juridic din cauza). 
  -Realizarea și să mențină o relație profesională cu reprezentantii medicali din zona sa. 
  -Gestionarea cat mai eficienta si corecta a achizitiilor in cadrul firmei.
  -Compararea, cautarea celor mai bune preturi pentru materiile prime necasare fabricarii produselor Pro-Natura 
  

 • decembrie 2010 - august 2011

  Agent imobiliar , property4you

  • «Alt oraș», România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Imobiliare

  Arată proprietăți rezidențiale și de a demonstra caracteristicile și beneficiile de case disponibile. Analizeaza toate perspectivele pentru a închide vânzări pentru clienții interesati de zona lungul Baneasa si Pipera. Furniza indeaproape, atenție clientilor si ofera un tenace follow-up pentru a asigura cele mai bune servicii. Pregătit contracte și documentare; sfătuieste clientii in legatura cu casa pe care vor sa o achizitioneze. Efectua evaluări de produse competitive.. 
  

 • august 2008 - decembrie 2010

  Project Manager, Elite Residence

  • «Alt oraș», România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Abilitatea de a genera propria afacere impreuna cu familia prin prospectare agresiva a pietii. 
  Succes în închiderea de afaceri și dezvoltarea de relații pe termen lung cu clientii. 
  Obținere a autorizațiilor pentru a începe construcția. Furnizarea de informații către publicul larg în ceea ce privește inspecția construirea și punerea în aplicare corecta a acestora. Urmarire efectuarii lucrarilor corespunzator normelor de inspecție pentru a examina manopera și materialele, și detecta abateri de la planuri, reglementările și practicile standard de construcții; consilia cu privire la standardul metodele de construcție și cerințele. 
  Cunoaștere profundă a principiilor și practicile de management de birou, de supraveghere și de formare. Capacitatea mare de a comunica în mod clar și concis, oral și în scris. Capacitatea dovedită de a supraveghea și instruirea personalului din subordine ca alocat. . Capacitatea de a detecta mai puțin frecvente abateri de la planuri, specificații de instalare standard. A lucrat cu antreprenor general pentru a estima proiecte și de a dezvolta propuneri. A reușit finalizarea de zi cu zi a proiectului și meserii coordonare. coordona numiri de a arăta tuturor apartamente de potențiali cumpărători și a le asigura că termenii și condițiile de acorduri de cumpărare sunt îndeplinite înainte de data de închidere. evalua opțiuni de credit ipotecar pentru a ajuta clientii obține finanțare toate cele mai bune tarife în vigoare și termeni. Pregăti documente-contracte, contracte de cumpărare, declarațiile de închidere și în cele din urmă închiderea contractului de vânzare. Targul Imobiliar Bucuresti: participarea la turism expoziții și oferind cele mai bune cifra pentru marca Elite Residence și de vânzare 9 apartamente. 
  Abilitatea de a cumpara la cel mai avantajos pret posibil toate materialele aferante acestui proiect, fie din tara sau din strainatate.
  
  
  

 • aprilie 2009 - martie 2010

  Agent Casier, Primaria Voluntari

  • «Alt oraș», România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  Semnarea contractelor cu noi clienti din orasul Voluntari pentru alimentare cu apă și întreținere a contractelor încheiate

 • septembrie 2007 - august 2008

  Agent vanzari Directe, ABN AMRO

  • «Alt oraș», România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  Contactați clienti de la o baza de date pentru informarea acestora cu privire la cardurile de credit, credite de consum. Să informeze clienții în cazul în care sunt calificați le ajuta cu o pre-scoring aplicare și simulare de credit, să le informeze cu documentele necesare și necesară în fiecare caz. Mentinerea relatiei cu Departamentul de credit în diferite situații în ceea ce privește aplicațiile și Departamentul de Operațiuni. vânzările directe 
  Dor toate cardurile de credit și împrumuturi. 
  
  Ianuarie 2008 - Iulie 2008 
  Credite de credit de refinanțare: informarea clientilor RBS cu privire la împrumuturile lor și convinge le să rămână clientul nostru (refinanțare a creditelor lor actuale). Vânzări directe: emitente carduri de credit și împrumuturi de închidere contracte în condiții speciale și de stabilire a prețurilor. Verificați dacă 
  cererile sunt completate corect. Abilități de conversație bune și flexibilitate în conversație și client. 
  

Educatie

 • 2002 - 2006

  Diploma de facultate, Universitatea romano-Americana

  • București, România
 • 2002 - 2006

  Diploma de facultate, Universitatea romano-Americana

  • București, România
 • 1998 - 2002

  Liceu / scoala profesionala, Colegiul National Cantemir Voda

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Avansat
Italiana
Mediu
Spaniola
Mediu
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 05.01.2015
 • Reference number: 123296

Experience

 • July 2011 - Present

  Head of Sales,Head of Acquisitions, Fleet Administrator, Medica Farmimpex

  • «Alt oraș», Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Sales

  The main objectives:
  -Increasing volume sales growth and profitability.
  -Proper coordination of direct subordinates / 50 people.
  -Increasing the professional skills of subordinates.
  -In charge of appointing of area supervisors.
  -Recruitment, selection, motivation, establishing territories and routes (no. km, time, consumption), sales plans, controlling, analyzing profitability index, evaluating and improving the performance of subordinates.
  -Responsibility of the entire activity of the subordinates ( sales, distribution, receipts, payment terms, debt discounts, premiums, penalties, discipline, working hours, customer, dress code, behavior, completing paperwork).
  -Knowledge of customers, potential or active.
  -Knowledge of everyday situations on sales, revenues, liabilities of the team, agent and client.
  -Organizing periodic meetings with subordinates and supervisors (sales meeting / training for agents with techniques for sale / promotion).
  -Business-planning monthly target sales revenues, expenses, customers and send it to the supervisor.
  -Preparing and supervising the application of special offers, discount policies, and other special promotional activities.
  -Monthly evaluation of the supervisors activity and performance of their team, preparing comparative studies on sales / revenues, new customers / other types of clients, budgets expenses.
  -Check and modify (only with the approval of the CEO) job descriptions of subordinate employees;
  -Approval and tracking monthly activity area supervisors.
  -Verification and compliance spending budget telesales sales system.
  -Solve any problems that may arise personally or through-collaboration with colleagues from the departments of the company.
  -Communication of new opportunities and ideas for expanding distribution throughout the country and recommend changes to improve efficiency when appropriate.
  -Ensuring full security check and the computerized database being the only one that can modify with the CEO approval.
  -Promote a professional image of the company among subordinates and clients.
  -In case of late payment should take steps to remedy the situation, in accordance with company policy (weekly pass overtaking situations with due legal department).
  -Achieve and maintain a professional relationship with the medical representatives in his area.
  

 • August 2008 - December 2010

  Real estate agent , Property4you

  • «Alt oraș», Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  Show residential properties and demonstrate the features and benefits of available
  homes.Convert prospects to close sales for clients located throughout Baneasa and
  Pipera. Provide close, personal client attention and tenacious follow-up to ensure
  best service. Prepare contracts and documentation; advise first home- buying
  clients on general escrow and title procedures. Design and up-date marketing
  materials. Perform competitive product evaluations.
  

 • September 2007 - August 2008

  Manager, Elite Residence – First owned and developed project.

  • «Alt oraș», Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Banks / Financial Institutions

  Able to generate own business through aggressive prospecting and networking.
  Successful in closing business and developing long term relationships with clients.
  Obtaining permits to start construction. Providing information to the general public
  regarding building inspection and code enforcement. Follow proper inspection
  techniques to examine workmanship and materials, and detect deviations from
  plans, regulations and standard construction practices; advise on standard
  construction methods and requirements. Profound knowledge of principles and
  practices of office management, supervision and training. Great ability to
  communicate clearly and concisely, both orally and in writing. Proven ability to
  oversee and train subordinate staff as assigned. Demonstrated ability to inspect the
  residential. Uncommon ability to detect deviations from plans, specifications and
  standard installation practices. Supervised general labor, carpentry and drywall
  workers. Worked with General Contractor to estimate projects and develop
  proposals. Managed daily project completion and trades coordination. Coordinate
  appointments to show all flats to prospective buyers and assure them that the terms
  and conditions of purchase agreements are met before closing dates. Evaluate
  mortgage options to help clients obtain financing all the best prevailing rates and
  terms. Prepare documents –contracts, purchase agreements, closing statements
  and finally closing the sale contract. Real Estate fair: participation on tourism
  exhibitions and providing the best figure for the brand Elite Residence and selling 9 flats.
  The ability to buy at the best price possible all materials for this project, either in the country or abroad.
  

Education

 • 2002 - 2008

  Bachelor's degree, Facultatea Romano-Americana

  • București, Romania
 • 2002 - 2006

  Bachelor's degree, Facultatea Romano-Americana

  • București, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Advanced
Italian
Intermediate
Spanish
Intermediate
Romanian
Native