124288

Transport Manager la Road Line Spedition

Transport Manager at Road Line Spedition

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
100%
 • Ultima actualizare: 05.06.2015
 • Numar referinta: 124288

Obiectiv profesional

Job-ul vizat trebuie sa fie unul dinamic si motivant, intr-o companie cu proiecte de viitor.

 • Bucuresti
 • Full time
 • Salariul dorit1000 €
 • Domeniile urmariteServicii Transport / Logistica / Naval
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 50% din program
 • Disponibilitate relocareIn tara si in strainatate

Experienta

 • aprilie 2013 - Prezent

  Transport Manager, Road Line Spedition

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Transport / Logistica / Naval

  În această companie responsabilitatea principală a fost de a crea și de a dezvolta o noua casa de expeditii și transport, care să fie un liant foarte puternic pentru partenerii noștri.

 • ianuarie 2012 - ianuarie 2013

  Transport Operation Manager, Tibbett Retail Services

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Transport / Logistica / Naval

  Principalele responsabilități: • Operarea mai multor clienți în același timp. • Răspunsul la toate reclamațiile clienților sau cerintelor într-un mod eficient. Vizitarea clientilor-cheie pentru a construi relații și de a identifica nevoile lor. • Stabilirea și implementarea procedurilor de logistică în conformitate cu cerințele organizatorice. • Controlul costurilor de transport și de distribuție. • Planificarea celor mai scurte și mai puțin costisitoare rute de transport. • Asigurarea că toate obligațiile contractuale sunt pe deplin înțelese de către echipa de expediere.• Negocierea tarifelor de transport și a serviciilor cu clientii si transportatorii. • Menținerea la zi a tuturor documentelor relevante, verificarea consumul de combustibil si a protocoalelor de service. • Calcularea cu precizie a costurilor de transportare.

 • aprilie 2009 - ianuarie 2012

  Coordonator Transport, Exel Delamode Logistics

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Transport / Logistica / Naval

  Principalele responsabilități: • Coordonarea activitatii de transport a companiei, fiind responsabil de o echipa formata din 8 persoane; • Dezvoltare relationala într-un cadru profesional, atat cu transportatorii cat si cu clientii; • Elaborarea de proceduri de lucru pentru angajații din subordine; • Negocierea tarifelor cu transportatorii; • Semnarea contractelor de transport, acte aditionale la contract cu companiile de transport; • Semnarea facturilor de transport cu "bun de plată"; • Verificarea lunara a raportului cost - venit; • Verificarea zilnica a planului de retur din zonele în care se poate încărca; verificarea planului de revizii pentru fiecare remorcă; pregătirea de rapoarte solicitate de client;

 • august 2007 - aprilie 2009

  Dispecer transport, Exel Delamode Logistic

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Transport / Logistica / Naval

  Principalele responsabilități: • Pregătirea planului zilnic, in concordanta cu estimarea de transport primita de la client; • Trimiterea de comenzi ferme de transport pentru operatorii de transport; păstrarea legăturii cu fiecare conducător auto pana la finalizarea cursei; trimiterea de rapoarte catre clienti; • Verificarea documentelor de transport pentru fiecare factură emisă de către operatorul de transport; Verificarea facturilor primite; verificarea consumul pentru fiecare semiremorca din flota proprie; • verifica numărul de spălări pe trailer

Educatie

 • 1995 - 1999

  Liceu / scoala profesionala, Liceul Industrial Nr. 3

  • Electrotehnica
  • Craiova, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B
 • Experienta in management
 • Putere de organizare si disciplina
 • Capacitate de negociere si de convingere

• Abilitatea de a gestiona mai multe relatii la diferite niveluri 
• Comunicare buna și abilități analitice. 
• Abilitatea de a gândi și de a lua deciziile corecte sub presiune. 
• Cunostinte bune de operare Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Mediu
Romana
Nativ
90%
 • Last update: 05.06.2015
 • Reference number: 124288

Career goals


              

 • Bucuresti
 • Full time
 • Salary wanted1000 €
 • Wanted work domainsServices Transport / Logistics / Naval
 • Availability for work related travelUp to 50% of the schedule
 • Willing to relocateIn the country and abroad

Experience

 • April 2013 - Present

  Transport Manager, Road Line Spedition

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Services: Transport / Logistics / Naval

  In this company the main responsibility was to create and to develop a new Forwarding & Transportation company that to be a very strong binder between our partners.

 • January 2012 - January 2013

  Transport Operations Manager, Tibbett Retail Services

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Services: Transport / Logistics / Naval

  Main responsibilities:• Working with multiple customers at the same time. • Responding to all customer complaints or queries in a efficient manner. Visiting key clients to build relationships and identify their key needs.• Establishing and implementing logistics procedures in line with organisational requirements.• Controlling transportation and distribution costs.• Planning the quickest and least costly transport routes. • Ensuring that all contractual obligations are fully understood by the dispatch team.• Negotiate transportation rates and services with clients and carriers.• Keeping up to date all relevant documentation, checking fuel consumption & damaged files.• Accurately calculating the costs of any transportation.

 • April 2009 - January 2012

  Transport Coordinator, Exel Delamode Logistic

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Services: Transport / Logistics / Naval

  Main responsibilities: • Coordinate Transport activity of the company, being in charge of 8 people; • relational development in a professional setting, both carriers and clients; • preparing work procedures for subordinate employees; • negotiate prices with carriers; • signing cooperation agreements, additional acts to contract with transport companies; • transportation bill signing "good payment"; • check monthly cost - income; • daily returns tracking plan in areas where we can load; verification plan revisions for each trailer; preparation of reports required by the client;

 • August 2007 - April 2009

  Dispatch Transport, Exel Delamode Logistic

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Services: Transport / Logistics / Naval

  Main responsibilities: • Daily Plan preparation, corresponding with estimating transport received from the client; • sending transport firm orders for carriers; keeping in touch with each driver to complete the race; sending client reports; • check transport documents for each invoice issued by the carrier; checking invoices received for races conducted; check consumption per unit of fleet; • check the number of washes per trailer

Education

 • 1995 - 1999

  Highschool, Industrial High School Number 3

  • Electrical
  • Craiova, Romania

Skills

Driving license
 • B
 • Management experience
 • Organization skills
 • Negotiation skills

Foreign languages

English
Intermediate
French
Intermediate
Romanian
Native