132203

Inspector Situatii de urgenta-Protectie Civila-Secretariat la Societatea de Servicii Hidroenergetice HIDROSERV SA - Sucursala Cluj

 • România, Cluj Napoca
 • România, Cluj Napoca
 • Romania, Cluj Napoca
 • Romania, Cluj Napoca
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
100%
 • Ultima actualizare: 07.04.2015
 • Numar referinta: 132203

Obiectiv profesional

Angajare

 • Cluj-Napoca
 • Full time
 • Salariul dorit300 €
 • Domeniile urmariteFinante Back Office, Office jobs Back Office
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 25% din program
 • Disponibilitate relocareNu sunt dispus

Experienta

 • februarie 2010 - Prezent

  Inspector Situatii de urgenta-Protectie Civila-Secretariat, Societatea de Servicii Hidroenergetice HIDROSERV SA - Sucursala Cluj

  • Cluj Napoca, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Back Office

  Situatii de urgenta:
  - am stabilit prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare pentru apararea impotriva incendiilor in sucursala, 
  - am identificat riscurile de incendiu din societate si ateliere;
  - am intocmit documentatia si am obtinut autorizarea sucursalei privind prestarea serviciilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor; 
  - am elaborat instructiunile si regulile de aparare impotriva incendiilor ;
  - am intocmit documentele specifice conform legislatiei in vigoare (fisele obiectivelor, planuri de evacuare a persoanelor si bunurilor in caz de incendiu; etc.); 
  - am asigurat verificarea si intretinerea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor cu personal atestat;
  - am efectuat controale si am emis rapoarte privind desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor;
  - am propus includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor; 
  - am efectueaza instructajul introductiv general si periodic in domeniul situatiilor de urgenta, consemnate in fisele de instructaj; 
  - am intocmit tematica pentru instruirea angajatilor si am elaborat proceduri in domeniul situatiilor de urgenta, in conformitate cu Manualul de Management Integrat al sucursalei;
  - am coordonat si am finalizat contracte in calitate de responsabil derulare contract.
  Protectie civila: 
  - am organizat in conformitate cu reglementarile in vigoare activitatea de Protectie Civila pentru Sucursala; 
   - am intocmit documentele necesare Celulei de urgenta, privind managementul situatiilor de urgenta; 
  - am intocmit si am obtinut avizele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Cluj la planul de protectie civila (de evacuare in situatii de urgenta);
   - am efectuat instruirea si informarii in probleme de protectie civila a membrilor celulei de urgenta si a personalului incadrat in munca (salariati); 
  - am prezentat documentele de protectie civila solicitate de inspectorii desemnati de ISU Cluj al Judetului Cluj, imputerniciti a efectua controale.
  Informatii clasificate: 
  - am tinut evidenta arhivei cu documente clasificate a sucursalei; 
  - am intocmit- programul de prevenire a scurgerilor de informatii clasificate (PPSIC) in sucursala;
  -am instruit personalul care are acces la informatiile clasificate (secret de serviciu) din cadrul sucursalei;
  - am intocmit si am actualizat listele informatiilor clasificate elaborate de sucursala;
  - am asigurat relationarea cu institutia abilitata sa coordoneze activitatea si sa controleze masurile privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii.
  Evidenta militara: 
  - am asigurat evidenta militara – mobilizare la locul de munca (in format electronic), potrivit dispozitiilor legale in domeniu; 
  - am intocmit fisa cu existentul bunurilor rechizitionabile si am asigurat relationarea cu Centrului Militar Zonal Cluj si Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale Cluj.
  Secretariat-Administrativ: 
  - am inregistrat corespondenta in programul electronic de intrari-iesiri all sucursalei, punand-o la dispozitia directorului sucursalei, 
  - am repartizat corespondenta conform rezolutiei mentionate de directorul sucursalei;
  - am inregistrat e-mail-urile intrate/ieșite pe/de pe adresa oficiala a firmei si le-am redirecționat catre conducere și compartimente; 
  - am transmis prin intermediul faxului materialele pentru care exista aprobare din partea conducerii sucursalei; 
  - am pregatit corespondența pentru expediere prin poșta (DHL) sau curier; 
  - am pastrat confidentialitatea secretului de serviciu din cadrul sucursalei;
  - am intocmit Ordinele de deplasare pentru personalul pentru care s-a dispus acest lucru, înregistrandu-le in programul informatic; 
  - am primit persoanele romane sau straine – reprezentanti ai unor instituții publice, colaboratori, firme – care vin in contact cu directorul sucursalei;
  - am elaborat si redactat documentele si situatiilor cerute de management;
  - am organizat convocarile personalului angajat cu directorul sucursalei;
  - am preluat si redirectionat apelurile telefonice;
  - am deservit personalul societatii în activitati de protocol.

 • februarie 2005 - februarie 2010

  Secretariat - Adjunct sef administrare portofoliu zonal, Banca Transilvania Asigurari (Groupama Asigurari S.A.)

  • Cluj Napoca, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Secretariat

  Secretariat: 
  - am primit si am inregistrat corespondenta si fax-urile agentiei; 
  - am centralizat datele primite de la directorul agentiei si am trimis rapoartele de vanzari in centrala;
  - am inregistrat contractele noi predate de agenti in Registrul de intrari al contractelor;
  - am trimis centralei contractele de asigurare incheiate sau anulate de personalul agentiei insotite de borderourile necesare saptamanal; 
  - am furnizat compartimentului Persoanal al centralei actele si datele necesare incheierii de contracte de mandat pentru agenti sau agenti inspectori; 
  - am dactilografiat si am transmis cererile de reziliere de contract pentru agenti si agenti inspectori directiei Vanzari ale centralei;
  - am dactilografiat si am trimis lunar, pentru inchiderile de luna structura definitiva a agentiei, in baza careia se calculeaza drepturile personalului agentiei;
  - am dactilografiat ofertele pe care directorul le prezinta societatilor comerciale pe care acestea le contacteaza;
  - am primit de la compartimentele Centralei rapoartele si referatele cu privire la neajunsurile constatate in activitatea de incheiere a contractelor de asigurare, le-am inregistrat si le-am predat directorului agentiei; 
  - am urmarit incadrarea cantitativa a cheltuielilor de protocol si intretinere a igienei;  
  - am incasat zilnic banii de la inspectori, agenti, brokeri, am intocmit registrul de casa zilnic, iar la sfarsitul zilei am depus banii cu borderou in banca;
  - am arhivat corespondenta si documentele agentiei in functie de compartimentul din centrala de la care sosesc.
  Adjuct Sef Serviciu Administrare Portofoliu Zonal
  - m-am ocupat de organizarea compartimentului Administrare Portofolii Asigurari Generale astfel incat inchiderile lunare sa functioneze in conformitate cu respectarea normelor societatii; 
  - am propus spre aprobare modificarea si imbunatatirea sistemelor de gestionare a politelor; 
  - am urmarit si am verificat transmiterea catre compartimentul vanzari a ratelor scadente si a reinnoirii contractelor de asigurare; 
  - am intocmit pe baza de raport catre vanzari, greselile de orice tip pe care le fac vanzatorii astfel incat compartimentul vanzari sa poate lua masuri; 
  - am urmarit predarea politelor de asigurare pentru inchiderea de luna catre culegatorii politelor;
  - am verificat si am introdus in baza de date suplimentele de asigurare (actele aditionale);
  - am transmis ratelor neachitate catre toate agentiile din Zona alocata si am urmarit solutionarea acestora; 
  - am raspuns de verificarea si calculul propriu-zis a restituirilor de prime pentru politele de asigurari generale si m-am ocupat de centralizarea acestora ;
  - am urmarit activitatea adminstratorilor de portofoliu din zona alocata; 
  - am efectuat inchideri de luna impreuna cu Biroul Financiar-Contabil, privind numarul de polite/numarul de incasari lunare;
  -am realizarat si alte sarcini primite din partea conducerii societatii.

 • aprilie 2003 - decembrie 2004

  Inspector Debutant - Secretara, Oficiul Judetean Pentru Protectia Consumatorilor Cluj

  • Cluj Napoca, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Secretariat

  Secretariat
  - am pregatit zilnic mapa pentru directorul general;
  - am preluat reclamatii telefonice si scrise pe care le-am inregistrat in programul de intrai-iesiri al oficiului;
  - am dactilografiat si trimis (prin posta) raspunsurile in urma solutionarii reclamatiilor catre consumatorii reclamanti; 
  - am tehnoredactat rapoartele in urma inspectiilor/controalelor tematice si le-am trasmis catre Centrala ANPC Bucuresti (atat prin e-mail cat si prin Posta);
  - am operat si gestionat procesele-verbale incheiate lunar in sistemul informatic;
  - am efectuat inchideri de luna cu raportari spre Centrala pentru centaralizarea datelor;
  - am arhivat lunar reclamatiile solutionate; 
  - am asigurat protocolul lunar al oficiului.

Educatie

 • 2009 - 2010

  Master / studii postuniversitare, Universitatea Bogdan Voda Facultatea de Stiinte Economice

  • Management si administrarea afacerilor
  • Cluj Napoca, România
 • 2000 - 2006

  Diploma de facultate, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj

  • Inginerie
  • Cluj Napoca, România
 • 1992 - 1996

  Liceu / scoala profesionala, Grupul Scolar de Chimie Industriala TERAPIA

  • Chimie
  • Cluj Napoca, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B
 • Capacitate de a munci in echipa
 • Flexibilitate si adaptabilitate

Adaptare si integrare la munca in echipa, abilitati bune de comunicare (efectuare instruiri, prezentari de materiale, etc.), pastrarea confidentialitatii, adaptabilitatea la cerinte si atributii noi dobandite prin cursuri de formare profesionala.  
Capacitate de analiza si sinteza, organizare in prioritizarea activitatilor, adaptabilitate, atitudine orientata spre solutionarea problemelor, capacitatea de a lua decizii, dobandite prin cursuri de formare profesionala si experienta profesionala.

Limbi straine

Engleza
Mediu
Romana
Nativ

Distinctii

Certificari
Diploma de absolvire a cursului de Secretariat
Certificat de absolvire - Responsabil de mediu cod COR 242316
Certificat de absolvire – Cadru tehnic cu atributii in domeniul P.S.I. cod COR 315104
Certificat de absolvire – Expert achizitii publice cod COR 241940
Cursuri / traininguri
Certificat de absolvire a cursului de perfectionare – Operarea, utilizarea si programarea calculatoarelor compatibile IBM-PC in specialitatea informatica.
40%
 • Last update: 07.04.2015
 • Reference number: 132203

Career goals


              

 • Cluj-Napoca
 • Full time
 • Salary wanted300 €
 • Wanted work domainsFinance Back Office, Office jobs Back Office
 • Availability for work related travelUp to 25% of the schedule
 • Willing to relocateNot willing

Skills

Driving license
 • B
 • Communication skills
 • Ability to work in team
 • Flexibility and adaptability

Foreign languages

English
Intermediate
Romanian
Native